E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRNDr. Pavlína Daňková, Ph.D.

Čejková_foto

Akademický pracovník

Vedoucí Laboratoře molekulární antropologie
Katedra antropologie a genetiky člověka
Viničná 7, 128 00 Praha 2, suterén 13a

Tel.: (+420) 22195 1622
Email: pavlina.dankova@natur.cuni.cz


Vědecko-výzkumné zaměření:

Molekulárně genetické aspekty autoimunitních onemocnění (AO): zaměření na diabetes mellitus 1. typu (T1D), systémový lupus erythematodes (SLE), revmatoidní artritídu (RA), psoriatickou artritídu (PsA); studium odlišností genetické predispozice v závislosti na věku v době manifestace choroby.

Genetické studium dalších komplexních chorob, zejm. diabetes mellitus 2. typu (T2D) a obesity.

Úloha periferního prolaktinu a nespecifické imunity v rozvoji autoimunitních onemocnění (AO):  Sledování exprese prolaktinu v monocytech lidí s a bez autoimunitního postižení; role toll-like receptorů v patogenezi AO.

 

Výzkumné projekty a granty:

Hlavní řešitel:
Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT CSM 49 Rozvoj laboratoře molekulární antropologie (2011)
GAČR P302/11/P582 Stresový hormon prolaktin a přirozená imunita – úloha v patogenezi autoimunitního diabetes (2011–2013)

Vedoucí projektu:
GA UK 316211 Úloha cytokinu prolaktinu v patogenezi celiakie. Hlavní řešitel: Mgr. Iva Němečková (2011–2012)

 

Pedagogická činnost:

MB110P104 Cytogenetika člověka
MB110P87 Genetika v medicíně
MB110P83 Molekulární antropologie
MB110P52 Základy lékařské genetiky

 

Publikační činnost:

Hudec, M., Dankova, P., Solc, R., Bettazova, N., & Cerna, M. (2020). Epigenetic Regulation of Circadian Rhythm and Its Possible Role in Diabetes Mellitus. International Journal of Molecular Sciences21(8), 3005.

Brynychová, I., Zinková, A., Hoffmanová, I., Korabečná, M., & Daňková, P. (2019). Immunoregulatory properties of cell-free DNA in plasma of celiac disease patients - A pilot study. Autoimmunity, 52(2), 88–94.

Heneberg, P., Kocková, L., Čecháková, M., Daňková, P., & Černá, M. (2018).  Autoimmunity-Associated PTPN22 Polymorphisms in Latent Autoimmune Diabetes of the Adult Differ from Those of Type 1 Diabetes Patients. International Archives of Allergy and Immunology ,177(1), 57–68.

Bohackova, E., & Dankova, P. (2017). Human Peripheral Blood Cells mRNA Levels are Highly Sensitive to Duration of Ex Vivo Post-Sampling Conditions Prior to RNA Isolation. Clinical Laboratory, 63(11), 1929–1933.

Brynychova, I., Hoffmanova, I., Dvorak, M., & Dankova, P. (2016): Increased Expression of TLR4 and TLR7 but Not Prolactin mRNA by Peripheral Blood Monocytes in Active Celiac Disease. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 25(5), 887–893.

Herzogova, E., & Dankova, P. (2016). Ethylenediaminetetraacetic acid, sodium citrate, heparin and citrate phosphate dextrose-adenine anticoagulants differentially affect cytokine mRNA expression in blood leukocytes. Clinical Laboratory, 62(7), 1371–1374.

Cejkova, P., Nemeckova, I., Broz, J., & Cerna, M. (2016). TLR2 and TLR4 expression on CD14++ and CD14+ monocyte subtypes in adult-onset autoimmune diabetes. Biomedical Papers Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub., 160(1), 76–83.

Cibulova, A., Zajacova, M., Fojtikova, M., Stolfa, J., Sedova, L., Cejkova, P., Lippert, J., Arenberger, P., & Cerna, M. (2013). The HLA-Cw*06 allele and -1149 G/T polymorphism of extrapituitary promoter of PRL gene as a possible common genetic predisposing factors to psoriasis vulgaris and psoriatic arthritis in Czech population. Rheumatology International, 33(4), 913–919.

Cejková, P., Chromá, V., Cerná, M., Marková, M., Marek, J., Lacinová, Z., & Haluzík, M. (2012). Monitoring of the course of sepsis in hematooncological patients by extrapituitary prolactin expression in peripheral blood monocytes. Physiological Research, 61(5), 481–488.

Fojtíková, M., Novota, P., Čejková, P., Pešičková, S., Tegzová, D., & Černá, M. (2011). HLA class II, MICA and PRL gene polymorphisms: the common contribution to the systemic lupus erythematosus development in Czech population. Rheumatology International, 31(9), 1195–1201.

Fojtíková, M., Čejková, P., Bečvář, R., Vencovský, J., Tomasová-Studýnková, J., & Černá, M. (2010). Polymorphism of the extrapituitary prolactin promoter and systemic sclerosis. Rheumatology International, 30(12), 1691–1693.

Cejkova, P., Fojtikova, M., & Cerna, M. (2009). Immunomodulatory role of prolactin in diabetes development. Autoimmunity Reviews, 9, 23–27.

Cejkova, P., Novota, P., Cerna, M., Kolostova, K., Novakova, D., Novak, J., Ande,l M., & Zdarsky, E. (2008). HLA DRB1, DQB1 and insulin promoter VNTR polymorphisms: interactions and the association with adult-onset diabetes mellitus in Czech patiens. International Journal of Immunogenetics, 35(2), 133–140.

Fojtíková, M., Černá, M., Čejková, P., Růžičková, Š., & Dostál, C. (2007). Extrapituitary prolactin promoter polymorphism in Czech patients with systemic lupus erythematosus and rheumatoid arthritis. Annals of the Rheumatic Disease, 66 (5), 706–707.

 

 

 

 

Akce dokumentů