E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMgr. Barbora Suchá

Ph.D. student

Laboratoř 3D zobrazovacích a analytických metod
Katedra antropologie a genetiky člověka 
Viničná 7, 128 43 Praha 2

Školitel: doc. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.

Email: Baru.Musilova@seznam.cz


Disertační práce:

Klasifikace pohlaví na základě 3D modelování lebky: aplikace ve forenzních vědách a v bioarcheologii

Odhad pohlaví a odhad populační příslušnosti je důležitou součástí biologické identifikace neznámých lidských ostatků. Zkoumanou strukturou je v našem případě lebka, která nese specifické znaky, podle kterých je možné obě tyto kategorie odhadnout. Konkrétně populační afinita je důležitá proměnná při stanovení pohlaví, a to zejména kvůli rozdílné míře pohlavního dimorfismu mezi jednotlivými populacemi, rozdílnou velikostí těla a odlišností sociálních a kulturních návyků mezi jednotlivými populacemi. Náš autorský kolektiv přišel s novým přístupem pro odhad pohlaví i populace, který využívá metod 3D geometrické morfometrie na vnějším povrchu lebky s přesností odhadu vice než 95 %. V současné době rozšiřujeme zkoumaný dataset o nové jedince a věnujeme se využití této virtuální metody na dalších strukturách.

Sex classification based on 3D modelling of skull: application in forensic sciences and bioarchaeology

Assessment of sex and population specificity is an important part of biological identification of unknown human remains. Skull is usually one of the best markers to determine both categories. Population affinity is known as a huge variable when estimating sex, due to different projection of sexually dimorphic traits, different body size or social and behavioral habits. Therefore for forensic purposes the estimation of ancestry is first necessary step in identification in admixed populations before determining sex. We developed a new virtual approach, which uses 3D geometric morphometry on exocranial surface with accuracy over 95 %. Currently, we are testing reliability of the new method by expanding the dataset and exploring different application of this innovative method.

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzkumné projekty a granty:

Hlavní řešitel:
GAUK 1590218 Klasifikace pohlaví na základě lebky s ohledem na senescenční změny a tloušťku měkkých tkání obličeje: modelování dat za využití principů virtuální antropologie (2018–2020)

 

Publikační činnost:

Velemínská, J., Fleischmannová, N., Suchá, B., Dupej, J., Bejdová, Š., Kotěrová, A., & Brůžek, J. (2021). Age-related differences in cranial sexual dimorphism in contemporary Europe. International journal of legal medicine. https://doi.org/10.1007/s00414-021-02547-6

Musilová, B., Dupej, J., Brůžek, J., Bejdová, Š., & Velemínská, J. (2019). Sex and ancestry related differences between two Central European populations determined using exocranial meshes. Forensic Science International, 297, 364–369.

Musilová, B., Dupej, J., Velemínská, J., Chaumoitre, K., & Brůžek, J. (2016). Exocranial surfaces for sex assessment of the human skull. Forensic Science International, 269, 70–77.

 

Akce dokumentů