E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVítejte na naší stránce

Naším cílem je průzkum a pochopení komplexních procesů Země jako planety a jejich vlivu na lidskou společnost. Náš výzkum přispívá k základním teoriím v oboru magmatické petrologie, metamorfní petrologie a strukturní geologie. Povzbuzujeme tímto studenty, zájemce o post-doktorandské projekty a hostující vědce k dalšímu zájmu o náš ústav. Ústav petrologie a strukturní geologie nabízí diplomantům a doktorandům spolupráci na širokém spektru vědeckých projektů.

Výzkum se na našem ústavu orientuje na tři základní tématické okruhy:

  • Původ a vývoj magmatu
  • Metamorfní procesy na deskových rozhraních
  • Tektonické interpretace horotvorných procesů

Více informací najdete v sekci Věda a výzkum

Ústav petrologie a strukturní geologie nabízí magisterské a postgraduální studium v oboru magmatické či metamorfní petrologie a strukturní geologie. Studium zahrnuje široké spektrum kurzů zabývajících se složením, strukturou a vývojem Země.

Více informací najdete v sekci Studium na ÚPSG

Hledáte zajímavé téma pro Vaší bakalářskou práci? Podivejte se naší aktuální nabídku.

Akce dokumentů