E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKatalogy

Knihovna geologie má podstatnou část knihovního fondu zkatalogizovanou v automatizovaném knihovním systému Aleph a zpřístupněnou v Centrálním katalogu Univerzity Karlovy. Katalog je volně přístupný čtenářům v celé ČR i ve světě, některé funkce však vyžadují registraci uživatele v některé z univerzitních knihoven. Pro část knihovního fondu, který dosud není v  automatizovaném knihovním systému jsou čtenářům k dispozici lístkové katalogy přímo v knihovně.

 

Katalogy Národní knihovny ČR

 

Souborný katalog ČR (knihy)

Souborný katalog ČR (seriály)

Katalogy a databáze Národní knihovny ČR

 

Katalogy dalších akademických a vědeckých institucí v ČR

 

Katalog Knihovny Akademie věd ČR

Katalog Knihovny České geologické služby

Souborný katalog Českého vysokého učení technického v Praze

Katalog Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Katalog Ústřední knihovny Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Katalogy Knihovny Národního muzea v Praze

Katalog knihovny České zemědělské univerzity v Praze

Katalog Zemědělské a potravinářské knihovny

NUŠL - Národní úložiště šedé literatury  

(Šedá literatura je literatura produkovaná na všech úrovních státní, respektive místní správy, akademických, obchodních a průmyslových organizací; může existovat jak v tištěné tak v elektronické formě a není kontrolovaná komerčními
nakladateli).

 

Akce dokumentů