E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKnižní novinky

Výběr z aktuálních přírůstků knižního fondu

(aktualizováno 9. 2. 2021)

 

CÍLEK, Václav, Zdenka SŮVOVÁ, Jan TUREK, et al. Krajem Joachima Barranda: cesta do pravěku země české. Praha: Dokořán, 2020. ISBN 978-80-7363-991-4.

GOETEL, Walery, LASKOSZ, Joanna a Jan CHODĚJOVSKÝ, ed. Korespondencja Walerego Goetla z Radimem Kettnerem. Praha: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v.v.i, 2019. ISBN 978-80-88304-16-6. Dostupné také z: https://www.mua.cas.cz/cs/publikace/korespondence-waleryho-goetela-s-radimem-kettnerem-korespondencja-walerego-goetla-z-radimem-kettnerem

HRKAL, Zbyněk. Stopy bílého muže: voda včera, dnes a zítra. Praha: Euromedia Group, 2020. Universum. ISBN 978-80-242-6937-5.

CHVÁTAL, Marek. Úvod do systematické mineralogie. Chrudim: Vodní zdroje Chrudim, 2020. ISBN 978-80-87883-13-6

KUKAL, Zdeněk. Život mezi kameny: vzpomínky na léta strávená v České geologické službě. Praha: Česká geologická služba, 2020. ISBN 978-80-7075-997-4.

LÁZNIČKA, Petr. Za rudami z Čech až na konec světa: lidský svět očima geologa. Praha: Česká geologická služba, 2020. ISBN 978-80-7075-994-3.

MOLDAN, Bedřich. Životní prostředí v globální perspektivě. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020. Environmentální texty. ISBN 978-80-246-4677-0.

OKRUSCH, Martin a Hartwig E. FRIMMEL. Mineralogy: an introduction to minerals, rocks, and mineral deposits. Berlin: Springer, [2020]. Springer Textbooks in Earth Sciences, Geography and Environment. ISBN 978-3-662-57314-3.

ŽÁK, Karel, Martin MAJER a Václav SOMOL. Džbán - krajina opukových plošin. Vrchlabí: Green mango, 2020 [cit. 2021-01-20]. ISBN 978-80-270-7006-0.

 

 

 

 

Akce dokumentů