E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKnižní novinky

Výběr z aktuálních přírůstků knižního fondu

(aktualizováno 9.2. 2024)

 

BRUTHANS, Jiří; BŮZEK, František; ČURDA, Jan; KADLECOVÁ, Renáta; KONDROVÁ, Lucie et al. Krystalinikum jižní části Východních Sudet: hydrogeologický rajon 6432. Praha: Česká geologická služba, 2023. ISBN 978-80-7673-090-8.

 

BURIAN, Zdeněk; MÜLLER, Ondřej; WALICA, Rostislav; STOUT, William; VANČATA, Václav et al. Pravěký svět Zdeňka Buriana. Monstra třetihor a čtvrtohor. V Praze: Albatros, 2023. ISBN 978-80-00-07200-5.

 

CÍLEK, Václav; JUST, Tomáš; SŮVOVÁ, Zdenka; TUREK, Jan; HORSKÝ, Martin et al. Kudy plyne Vltava: co je řeka, jak vzniká, jak se proměňuje a kam spěje? Praha: Dokořán, 2023. ISBN 978-80-7675-130-9.

 

ĎUĎA, Rudolf a REJL, Luboš. Drahé kameny: velká encyklopedie. 2. české vydání. Praha: Aventinum, 2023. ISBN 978-80-7151-299-8.

 

HONS, Richard Jan. Atlas našich hornin: Čechy - Morava - Slovensko. Druhé rozšírené vydání. V Praze: Richard Jan Hons, 2023. ISBN 978-80-11-03550-1.

 

NEUBERGER, Karel. Zdař Bůh = Zdar Boh = Glück auf = Jó szerensét = Szcześć Bože. Stříbro: Bratrstvo sv. Barbory, spolek, 2023. ISBN 978-80-11-02242-6.

 

ŠÍROVÁ-MOTYČKOVÁ, Kamila a ŠÍR, Jiří. Podzemí České republiky: jeskyně, hornická díla, chrámová, zámecká, hradní a městská podzemí, vinné sklepy, vojenské pevnosti a další. Olomouc: Rubico, 2021. ISBN 978-80-7346-289-5.

 

 

 

 

 

 

Akce dokumentů