E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKnižní novinky

Výběr z aktuálních přírůstků knižního fondu

(aktualizováno 7. 7. 2020)

100 let Přírodovědecké fakulty UK. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 2020. ISBN 978-80-7444-077-9.

 

LOŽEK, Vojen, Václav CÍLEK, Lenka LISÁ a Aleš BAJER. Geodiverzita a hydrodiverzita: základy přírodních a kulturních hodnot naší krajiny, její současná proměna a možný budoucí vývoj v antropocénu. Praha: Dokořán, 2020. ISBN 978-80-7363-961-7.

 

MAŘÍK, Karel. Encyklopedie drahých kamenů: proč jsou drahé kameny tak drahé. Praha: Plot, 2016. ISBN 978-80-7428-296-6.

 

PAULIŠ, Petr. Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech 4. Kutná Hora: Vydavatelství a nakladatelství Martin Bartoš (Kuttna), 2020. ISBN 978-80-86406-83-1.

 

ŠIMEK, Miloslav. Živá půda. Praha: Academia, 2019. Strategie AV21. Špičkový výzkum ve veřejném zájmu. ISBN 978-80-200-2976-8.

 

VÁCHA, Radim. Půda: naše bohatství. Praha: Profi Press, 2019. ISBN 978-80-88306-00-9.

 

VAŘILOVÁ, Zuzana, ed. Geologie Českosaského Švýcarska. Ústní nad Labem: Správa Národního parku České Švýcarsko, 2020. ISBN 978-80-87620-20-5.

 

ZAJÍČEK, Petr. Krasové oblasti střední a severní Moravy a Slezska: pozoruhodné dějiny objevů podzemního světa. Praha: Academia, 2020. ISBN 978-80-200-3057-3.

 

ŽALUD, Zdeněk, Miroslav TRNKA a Petr HLAVINKA. Zemědělské sucho v České republice: vývoj, dopady a adaptace. Praha: Agrární komora České republiky, 2019. ISBN 978-80-88351-02-3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce dokumentů