E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHistorie

Kettner Podstatná část dnešní Knihovny geologie je tvořena fondem bývalého c.k. geologicko-paleontologického ústavu Německé univerzity z let 1877-1944 a fondem geologického ústavu české Karlovy univerzity, budovaný od jeho zřízení v r. 1920. V r. 1926 se stal ředitelem ústavu profesor Radim Kettner, který vlastnil rozsáhlou odbornou knihovnu. Část obsahující separáty a drobné tisky byla ihned přičleněna do fondu fakultní knihovny a po jeho smrti se stala majetkem knihovny i celá jeho sbírka monografií. Základem mineralogické knihovny je fond mineralogického ústavu České univerzity budovaný od r. 1883. Po roce 1945 byly obě knihovny formálně sloučeny pod jednu správu.

Po roce 1952 přinesla další zahraniční přírůstky rozsáhlá mezinárodní výměna časopisů s jinými odbornými univerzitními a muzejními knihovnami v zahraničí. Knihovna rozesílala časopis Acta Universitatis Carolinae - Geologica na téměř 400 adres v zahraničí i v bývalé ČSSR. (Současný počet směnných partnerů se pohybuje kolem 200).V dalším období se knihovna dále rozrůstala, vzhledem k nedostatku vlastních prostor a vzniku nových kateder byly vytvářeny další dílčí knihovny na jednotlivých katedrách a ústavech (např. mineralogii, petrologii, hydrogeologii, inženýrské geologii a užité geofyzice), vždy však pod jednou správou v knihovně tzv. geologické sekce. V letech 1996 až 1997 knihovna získala nové úložné prostory s posuvnými regály a rozšířila své depozitáře. V r. 1998 byla zřízena samostatná studovna a čítárna časopisů Od poč. r. 2000 došlo k centralizaci jednotlivých sbírek, fondy na katedrách byly podrobeny obsahové analýze a velká část fondu byla vyřazena. Zbylé studovna Geologické knihovny fondy byly postupně sestěhovány. V roce 2000 byla v knihovně instalována elektromagnetická ochrana fondu. Zároveň došlo k propojení jednotlivých místností knihovny se studovnou, takže se uvolnil prostor i pro volný výběr. Knihovna přistoupila k postupné retrokatalogizaci svých fondů v knihovním systému Aleph v r. 1998. Bibliografické záznamy tzv. živého fondu jsou již většinou vytvořeny, a tak od školního roku 2005/2006 knihovna provádí automatizované výpůjčky.

Akce dokumentů