E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSlužby

Knihovna geologie zajišťuje:
 • registraci nových čtenářů
 • výpůjční služby
  • absenční (mimo knihovnu) - učebnice, skripta aj. monografie
  • prezenční (pouze v knihovně) - časopisy, VŠ kvalifikační práce
 • rezervaci  dokumentů
 • meziknihovní a mezinárodní výpůjční a reprografické služby (články a knihy, které nemáme ve fondu, opatříme z jiné knihovny v ČR nebo v zahraničí)
 • reprografické a doplňkové služby
 • aktualizaci knihovního fondu (akvizice nových přírůstků, odpisy zastaralých publikací)
 • přístup čtenářů na internet
 • katalogizaci stávajícího knihovního fondu v online integrovaném knihovnickém systému Aleph
 • katalogizaci vysokoškolských kvalifikačních prací. Návod na vyhledávání plných textů vškp v elektronické podobě naleznete zde.
Publikováno: Úterý 07.04.2015 14:40

Akce dokumentů