E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSlužby

Knihovna geologie zajišťuje:

 

 • výpůjční služby
  • absenční (mimo knihovnu) - učebnice, skripta aj., teleskopické tubusy
  • prezenční (pouze v knihovně) - časopisy, VŠ kvalifikační práce, USB nabíječky
 • rezervaci  dokumentů
 • meziknihovní a mezinárodní výpůjční a reprografické služby (články a knihy, které nemáme ve fondu, opatříme z jiné knihovny v ČR nebo v zahraničí)
 • reprografické a doplňkové služby (kroužková vazba)
 • aktualizaci knihovního fondu (akvizice nových přírůstků, odpisy zastaralých publikací)
 • přístup čtenářů na internet
 • katalogizaci stávajícího knihovního fondu v online integrovaném knihovnickém systému Alma.
 • katalogizaci vysokoškolských kvalifikačních prací. Návod na vyhledávání plných textů vškp v elektronické podobě naleznete zde.                     

 Pro nové čtenáře je k dispozici online přihláška na stránkách Ústřední knihovny.                                                                                              

Služby upravuje Knihovní a výpůjční řád, jehož úplné znění si můžete přečíst zde.

Ceník poplatků a placených služeb, který je součástí Knihovního řádu, naleznete zde.   

Publikováno: Úterý 07.04.2015 14:40

Akce dokumentů