E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníElektronické informační zdroje

Knihovna geologie umožňuje přístup do celé řady elektronických informačních zdrojů, ať už se jedná o plné texty či abstrakty článků ve vědeckých časopisech, databáze umožňující vyhledávání odborných informací, elektronické knihy apod. Některé z výše uvedených elektronických informačních zdrojů jsou přístupné pouze studentům a zaměstnancům Univerzity Karlovy  (Přírodovědecké fakulty) a lze je využívat pouze z počítačů s fakultní IP adresou (případně přes nastavený vzdálený přístup), jiné jsou volně dostupné všem uživatelům internetu.

 

Nejdůležitější odkazy:

 

Discovery služba UKAŽ (info a návod na stránce ÚK UK)

Portál Knihovny.cz

Portál elektronických informačních zdrojů UK

Elektronické knihy doporučené pedagogy PřF UK

Národní Digitální knihovna DNNT (Děl nedostupných na trhu)

Zdroje dostupné pro externí uživatele

Web of Science

Digitální repozitář UK - plné texty kvalifikačních prací UK od r. 2006

 

Oborové zdroje:

GeoRef

GeoScienceWorld

Geoscience e-Journals

Geotechnical testing journal 

Canadian Geotechnical journal

Géotechnique

Geologická encyklopedie on-line

Journal of Paleontology

 

 

Multioborové zdroje:

ETH E-Collection

J-STOR

Oxford Journals Online Collection

ProQuest Central - přes Infozdroje Ústřední knihovny UK v Praze

Science Direct

Scopus

SpringerLink

Wiley-Blackwell, Wiley Journals

Environment Complete

Directory of Open Access Journals

Google Scholar

 

Akce dokumentů