E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTerénní exkurze

 Součástí studia na Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů jsou kurzy a exkurze v terénu.

 

Exkurze z geochemie životního prostředí

Cílem této exkurze je seznámit se s krajinou a působením člověka v ní. Exkurze zavítá do míst silně ovlivněných lidmi, zejména jejich potřebami získávat suroviny. Přiblíží účastníkům nejen geologii, půdy, přírodní zajímavosti, krásu, rozmanitost, ale i dynamickou historii a vývoj průmyslových oblastí Sudet. Exkurze pravidelně navštěvuje oblasti těžby uranu ve Stráži pod Ralskem, velkolom Bílina, tepelnou elektrárnu v Počeradech, město Most. Také však prochází bukovým pralesem na Jezeří a vrcholovými partiemi Krušných hor, obnovujícími se z nedávné acidifikační zátěže. Exkurze motivuje přírodovědce ke všímání a zamyšlení nad prací a hospodařením člověka v krajině.

Odkazy na přednášky/předměty ve Studijním informačním systému (SIS):

MG431T15     Exkurze z geochemie životního prostředí

 

Terénní kurz geochemický

15ti denní terénní kurz geochemický (týden terénní část, týden laboratorní část) umožňuje získat zkušenosti s odběrem, popisem a zpracováním vzorků půd, přírodních vod, říčních sedimentů, hornin i biomasy a uvádí do problematiky geochemického mapování. Studenti se zde seznámí s řadou terénních a laboratorních analytických přístrojů používaných pro získání základních i specielních informací o složení, struktuře a dalších fyzikálních vlastností vzorkovaných přírodnin.

Odkazy na přednášky/předměty ve Studijním informačním systému (SIS):

MG431T12     Ter. kurz geochemický

 

Terénní kurz z ložiskové geologie

Týdenní kurz zaměřený na výuku geologické dokumentace podzemních děl (3 dny), a praktické seznámení se s metodami vzorkování, dokumentace vrtů a s důlní geologickou mapovou dokumentací. Součástí kurzu jsou též povrchové exkurze ložiskového i obecně geologického zaměření (činná i opuštěná ložiska nerostných surovin, metody těžby a úpravy surovin, rekultivace, mineralogie, geologie, historie dolování). Kurz není vhodný pro ty co trpí klaustrofobií.

Odkazy na přednášky/předměty ve Studijním informačním systému (SIS):

MG432T04     Terénní kurz z ložiskové geologie

 

Akce dokumentů