E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCena Zdeňka Johana

Zdeněk Johan (1935-2016) byl mineralogem světového renomé a dlouhá léta externím zahraničním vyučujícím na Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK. Narodil se v Lomnici nad Popelkou, v letech 1953-1958 vystudoval mineralogii na PřF UK a v roce 1961 obhájil svoji kandidátskou práci o mineralogii systému Cu-As. Byl persekvován komunistickým režimem a v roce 1969 se rozhodl emigrovat do Francie, kde se stal pracovníkem Francouzské Geologické služby (Bureau de Recherches Géologiques et Minières, BRGM, v letech 1989-1997 byl jejím vědeckým ředitelem). Ve funkci ředitele působil i ve Výzkumném centru syntézy a chemie minerálů v Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) v Orléans. Během své vědecké dráhy získal řadu významných ocenění za vědecké práce z mineralogie a geologie, popsal řadu nových minerálů. Byl členem mnoha akademií a byl poctěn několika čestnými doktoráty, tituly i francouzskými státními vyznamenáními Chevalier de l’Ordre national du mérite (1986) and Officier des Palmes académiques (1993).

Na jeho počest je udělována Cena Zdeňka Johana za nejlepší publikační výstup v oborech geochemie, mineralogie a ložisková geologie s důrazem na kvalitu a originalitu výzkumu a prestiž časopisu, ve kterém byla studie publikována. Laureáty ceny mohou být zaměstnanci nebo studenti Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů. Cena je spojena s finanční odměnou.

O udělení ceny  rozhoduje čtyřčlenný výbor ve složení: Věra Johanová (BRGM, Orléans), Zdeněk Martin Mihaljevič (proděkan geologické sekce), Vojtěch Ettler (ředitel ÚGMNZ), předchozí laureát ceny. 

Laureáti Ceny Zdeňka Johana

2020                                                                                                                                     Druhým laureátem Ceny Zdeňka Johana se stal Jan Jehlička za publikaci:                 Jehlička et al. (2019) Comparison of miniaturized Raman spectrometers for discrimination of carotenoids of halophilic microorganisms. Frontiers in Microbiology 10, 1155.                                            

2018                                                                                                                                       Prvním laureátem Ceny Zdeňka Johana se stal Petr Drahota za publikaci:                 Drahota et al. (2017) Biologically induced formation of realgar deposits in soil, Geochimica et Cosmochimica Acta 218, 237-256.                                            

 

 

Zdeněk Johan curriculum vitae

htts://doi.org/10.1127/ejm/2016/0028-2548

Speciální číslo European Journal of Mineralogy k poctě Zdeňka Johana

https://pubs.geoscienceworld.org/eurjmin/issue/29/4

Akce dokumentů