E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníÚspěšně proběhla mezinárodní konference „Natural stone for cultural heritage: local resources with a global impact“

Čas 09.10.2017
od 14:10 do 14:10
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
Konferenční exkurze do lomu na tiskou žulu, lom Tis u Blatna (foto: Dr. Gerhard Lehrberger)

V předposledním zářijovém týdnu t. r. proběhla v Královské kanonii premonstrátů na Strahově (generální sponzor) mezinárodní konference „Natural stone for cultural heritage: local resources with a global impact“, jejímž spolupořadatelem (spolu s restaurátorskou školou sochařských výtvarných děl pražské Akademie výtvarných umění, prof. Petr Siegl a kol.) byl Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK (zastoupená prof. R. Přikrylem a kol.). Setkání více než 60 odborníků z 23 zemí světa se zaměřilo nejen na problematiku dostupnosti místních zdrojů přírodního kamene pro památkové objekty, ale též na možnosti zkoušení různých vlastností, na otázky spojené s trvanlivostí přírodního kamene i se způsoby jeho konzervace. Při plánování konference se podařilo propojit různé odbornosti – vedle čistě přírodovědných (geovědních), se o své zkušenosti podělili též chemici – technologové, restaurátoři, archeologové, architekti, historici umění a památkové péče; odborníci z akademické i aplikované sféry. Příznivým rysem tohoto setkání byla také vysoká účast mladých odborníků a studentů (doktorandů či postdoků), jež podpořila cestovním grantem Evropská geovědní unie (EGU). Součástí konference byly dvě odborné exkurse: první směřovala k vybraným památkovým objektům v pražském historické centru, druhá (post-konferenční) se soustředila na historické i činné lomy v širším okolí Prahy. Správná směs odborné erudice účastníků, osobního nasazení pořadatelů, krásných konferenčních prostor strahovského kláštera, vynikajícího jídla (FairFood s.r.o.) a příznivého, byť chladného počasí se odrazily ve velmi příznivém hodnocení tohoto setkání všemi účastníky konference. V příštím roce (2018) je plánováno vytištění odborné knihy (nakladatelství Springer), založené na odborných statích této konference.

https://www.avu.cz/konference/home.php

Publikováno: Pondělí 09.10.2017 14:10

Akce dokumentů