E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPozvánka na obhajobu doktorské dizertační práce

Mgr. Zdeňka Čermáková:​ "Mineralogical analysis of historical paintings".
Čas 25.02.2015
od 09:00 do 11:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK v Praze zve všechny zájemce na obhajobu doktorské dizertační práce Mgr. Zdeňky Čermákové​ "Mineralogical analysis of historical paintings".

Obhajoba se koná ve středu 25. března 2015 od 9:00 v ložiskových sbírkách PřF UK v Praze, Albertov 6 (1. patro vpravo), Praha 2.

Práce vznikla na Ústavu anorganické chemie AV ČR v.v.i., pod vedením školitele RNDr. Davida Hradila, CSc., a je obhajována v rámci studijního programu Geologie.

Publikováno: Čtvrtek 19.02.2015 12:00

Akce dokumentů