E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCover Page v časopise Astrobiology

.V prosincovém čísle časopisu Astrobiology (IF: 2,150) byl publikován článek Petra Vítka a Jana Jehličky z Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů a kolektivu (Howell G.M. Edwards, Ian Hutchinson, Carmen Ascaso, a Jacek Wierzchos), kterému byla věnována titulní strana čísla. Článek byl otisknut jako “Rapid Communication“ a popisuje první ucelené měření mikrobiálních biomarkerů v přírodním materiálu pomocí miniaturizovaných Ramanových spektrometrů. Konkrétně se jedná o krusty halitu z hyperaridní oblasti pouště Atacama v Chile (viz titulní foto), tedy o materiál velice blízký některým evaporitickým sedimentům objeveným na Marsu. 

Vítek, P., Jehlička, J., Edwards, H.G.M., Hutchinson, I., Ascaso, C., Wierzchos, J. (2012). Miniaturized Raman system and the detection of traces of life in halite from the Atacama Desert: some considerations for the search for life signatures on Mars. Astrobiology 12, 1095-1099.

http://online.liebertpub.com/toc/ast/12/12

Publikováno: Pátek 15.03.2013 22:50

Akce dokumentů