E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Pozvánka na obhajobu disertační práce

Srdečně zveme všechny zájemce na veřejnou obhajobu disertační práce Petry Stubbe, „Effects of phosphate on the mobility of arsenic in contaminated areas“, (školitel doc. Petr Drahota), která se uskuteční 13. 6. 2024 od 10:00 v Ložiskových sbírkách, 1. p., č. dv. 120. Pozvánka ke stažení zde.

 


Geologické vědy mezi nejlepšími podle rankingu QS 

Geologie, geofyzika a vědy o Zemi na PřF UK se podle žebříčku QS World University Rankings by Subject 2024 nově zařadily mezi nejlepší školy v celosvětovém srovnání, a to dokonce jako jediní v těchto oborech v České republice (viz též info na stránkách UK, link Aktuality - Univerzita Karlova (cuni.cz). Je to nepochybně výsledek mnohaleté a soustavné práce a důrazu na zvyšování kvality vědeckého výzkumu na špičkové mezinárodní úrovni na Geologické sekci PřF UK.


Pozvánka na obhajobu disertační práce

Srdečně zveme všechny zájemce na veřejnou obhajobu disertační práce Sadegha Adineha, „Structural, petrological, and geochronological analysis of salt diapirs and their caprocks: implications for growth dynamics of salt diapirs in Iran“, (školitel dr. Závada), která se uskuteční 27. 3. 2024 od 15:00 v Petrologickém praktiku, 2. p., č. dv. 203. Pozvánka ke stažení zde.

 


Pozvánka na obhajobu disertační práce

Srdečně zveme všechny zájemce na veřejnou obhajobu disertační práce Marty Herenio Kerkhoff, "Tracing Microendolithic Ichnocenoses: A paleoecological and taphonomic approach over the Phanerozoic"  (školitelka prof. K. Holcová), která se uskuteční 26. března 2024 od 11:00 v Chlupáčově pracovně (CH). Pozvánka ke stažení zde.

 

 


Pozvánka na obhajobu disertační práce

Srdečně zveme všechny zájemce na veřejnou obhajobu disertační práce Jany Čepičkové, "Cenomanian vegetation of the Bohemian Cretaceous Basin "  (školitel doc. J. Kvaček), která se uskuteční 26. března 2024 od 13:30 v Chlupáčově pracovně (CH). Pozvánka ke stažení zde.

 

 


Vědecky úspěšná stáž mladé vědkyně na Ústavu geologie a paleontologie

Mladá čínská paleoentomoložka Dr. Hui Jiang studovala v rámci svého stipendijního pobytu na Ústavu geologie a paleontologie různé aspekty evoluce  středně křídových cikád z jantaru ze státu Kačjin v Myanmaru. Výsledky publikovala v prestižním časopisu Nature Communications. Se spoluautory interpretovali zvuky, které mohli cikády vydávat před 100 milióny lety a zjistili, že se jednalo o podzemní hmyz. Článek ke stažení zde.

 


Pozvánka na obhajobu disertační práce

Srdečně zveme všechny zájemce na veřejnou obhajobu disertační práce Jakuba Rantucha "Palaeoecological aspects and evolution of the Late Cretaceous oyster assemblages", která se uskuteční 12. března 2024 od 13:00 v Chlupáčově pracovně, Albertov 6, P19A. Pozvánka ke stažení zde.

 


Pozvánka na obhajobu disertační práce

Srdečně zveme všechny zájemce na veřejnou obhajobu disertační práce Víta Kouteckého "Systematické zhodnocení nálezů fosilních dřev z oblasti oherského riftu se zaměřením na vulkanická tělesa Českého středohoří a Doupovských hor", která se uskuteční 12. března 2024 od 11:00 v Chlupáčově pracovně, Albertov 6, P19A. Pozvánka ke stažení zde.

 


Seminář - Příprava hlubinného úložiště radioaktivních odpadů: aplikace geologických věd v praxi

Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky zve na seminář "Příprava hlubinného úložiště radioaktivních odpadů: aplikace geologických věd v praxi", který přednese ředitel SÚRAO RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D. v pondělí 19. 2. 2024 ve 14:00 v Mineralogické posluchárně, 1. patro, Albertov 6 nebo online na https://meet.google.com/bpg-jzde-raj. Pozvánka ke stažení zde.


 

23. ročník konference mladých geologů

Další ročník konference mladých geologů proběhne letos v Herlanech na Slovensku, jedním ze spoluorganizátorů je i prof. Faryad z Ústavu petrologie a strukturní geologie PřF UK. Příští rok se předpokládá organizace této konference na naší fakultě. Všichni zájemci jsou srdečně zváni, více informací zde.

 


Pozvánka na habilitační přednášku

Geologická sekce PřF UK srdečně zve všechny zájemce na habilitační přednášku "IZOTOPY a jejich přínos pro vědy o Zemi" našeho kolegy Jakuba Trubače, která proběhne 7. prosince 2023 od 10:45 v Ložiskových sbírkách. Pozvánku v pdf naleznete zde.

 

 


23. 11. 2023 – GeoRaman 2022 - Speciální číslo v časopisu Journal of Raman Spectroscopy

Právě vyšlé speciální číslo v časopisu Journal of Raman Spectroscopy obsahuje příspěvky z mezinárodní konference GeoRaman 2022, zaměřené na aplikace Ramanovy spektroskopie v geovědních oborech, organizované pracovníky Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných surovin na Univerzitě Karlově v září 2022.
Hostující editoři tohoto speciálního čísla jsou Adam Culka a Jan Jehlička. Na titulní straně je vyobrazen exotický organický minerál obsahující měď: chanabayait (foto Filip Košek). Číslo obsahuje 17 článků, z nichž 9 je v režimu Open Access volně přístupných, a je dostupné zde.

 


Celosekční seminář "Giant Impacts and the Formation of Ore Deposits"

Geologická sekce PřF UK zve zájemce na seminář Giant Impacts and the Formation of Ore Deposits který přednese Prof. Hartwig E. Frimmel z University of Würzburg v Německu. 

Téma semináře: Některá z největších známých míst dopadu asteroidů na Zemi se překrývají s výjimečnými koncentracemi rudních ložisek, což vede ke spekulacím o možném příspěvku mimozemských kovových sloučenin do zemské kůry v ekonomickém měřítku.

Seminář se uskuteční v pátek 3.11.2023 od 13:00 hod v Mineralogické posluchárně PřF UK, Albertov 6, Praha 2. Pozvánka ke stažení zde.

 


Seminář Pyrit minerál roku 2023

Geologická sekce PřF UK zve zájemce na popularizační seminář Pyrit minerál roku 2023.

Seminář se uskuteční v pátek 20.10.2023 od 14:30 hod ve Velké geologické posluchárně PřF UK, Albertov 6, Praha 2.

 

 


Článek našich paleontologů v Nature

Paleontologové z Ústavu geologie a paleontologie Petr Kraft, Valéria Vaškaninová a Oldřich Fatka ve spolupráci s kolegy z dalších institucí publikovali článek v nejprestižnějším časopise Nature. Unikátně zachovanou fosilii trilobita rodu Bohemolichas studovali pomocí nejmodernějších zobrazovacích metod na evropském synchrotronu v Grenoblu, což umožnilo zrekonstruovat trávicí trakt do neuvěřitelného detailu a přinést nové zásadní poznatky o ekologii trilobitů. Práce je volně ke stažení zde.

 


Nový kurz Dr. Catherine Annen

Všichni zájemci o magmatické procesy zejména z řad studentů magisterského studia jsou srdečně zváni na krátký kurz Dr. Catherine Annen (Geofyzikální ústav AV ČR) "Magma chambers, dykes, and volcanic eruptions", který proběhne v zimním semestru 2023/2024. Detailní informace naleznete zde

 


Pozvánka na obhajobu disertační práce

Srdečně zveme všechny zájemce na veřejnou obhajobu disertační práce Aldy Maria Domingues Vieira "Mercury dynamics in soil systems: A comprehensive study on natural and anthropogenic sources using elemental and isotopic analysis" (školitel dr. M. Vaňková), která se uskuteční 19. září 2023 od 10:00 v Ložiskových sbírkách (LS).  

 

 


Seminář: Speculations on the Paleozoic legacy of Gondwana amalgamation

Srdečně zveme všechny zájemce na seminář Geologické sekce s přednáškou "Speculations on the Paleozoic legacy of Gondwana amalgamation", kterou přednese Prof. Brendan Murphy (St. Francis Xavier University, Canada) v úterý 10. října 2023 od 15:00 v Mineralogické posluchárně PřF UK, Albertov 6. Přednášku bude možné sledovat i online na platformě GoogleMeet
(meet.google.com/hqc-mjbt-bty). Pozvánka na seminář ke stažení zde.

 

 


Seminář Diamond: a mineral of superlatives

SGA Student Chapter Prague srdečně zve všechny zájemce na seminář "Diamond: a mineral superlatives", který se koná 2. a 3. června 2023 na Albertově. Dozvíte se nejen o stáří, vzniku, výskytu a těžbě nebo chemických a fyzikálních vlastnostech diamantů, ale chybět nebudou ani praktické ukázky vzorků. Seminář povedou Dr. Tom Stephen, zástupce ředitele Německé gemologické společnosti a Stefan Müller, M.Sc., výzkumný geolog z DSEF German Gem Lab. Více informací zde.


Soutěž fotografií Šutroskop

Geologický art spolek (GAS) pořádá 1. ročník fotografické soutěže s geovědní tematikou pro studenty všech oborů a ročníků Přírodovědecké fakulty UK. Uzávěrka zasílání soutěžních fotografií je 14. 4. 2023, předmětem soutěže jsou fotografie libovolných geologických materiálů v mikroskopickém měřítku, tedy objektů pouhým okem vůbec či špatně rozpoznatelných. Více informací naleznete zde:

Soutěž fotografií Šutroskop — Přírodovědecká fakulta UK (cuni.cz)

 


Pozvánka na habilitační přednášku

Geologická sekce PřF UK zve srdečně všechny zájemce na habilitační přednášku "Uran a radionuklidy jeho rozpadové řady v přírodních procesech"našeho kolegy Viktora Goliáše, která proběhne 13. dubna 2023 od 9:30 v Ložiskových sbírkách. Pozvánku v pdf naleznete zde.

 


4. ročník setkání Geovědy Albertov proběhl v areálu výzkumné infrastruktury RINGEN

Již 4. ročník výjezdního zasedání Geologické sekce proběhl ve dnech 23.–24.3.2023 v areálu výzkumné infrastruktury pro geotermální energii RINGEN v Litoměřicích. V rámci setkání byly prezentovány nejnovější vědecké výsledky jednotlivých ústavů Geologické sekce PřF UK a diskutovány dlouhodobé záměry rozvoje geologických věd na naší fakultě. Přednášky byly zakončeny společenským večerem a druhý den exkurzí do kamenolomu Kubo u Lovosic. Fotografie z akce lze shlédnout na našem Facebooku.


Prestižní grant MSCA Fellowship pro Valérii Vaškaninovou

Vědecká pracovnice Ústavu geologie a paleontologie PřF UK Valéria Vaškaninová (mentor Petr Kraft) získala prestižní tříletý evropský grant Marie Skłodowska-Curie pro výzkum primitivních prvohorních obratlovců. Projekt je zaměřen na pochopení detailní anatomie tzv. akantotoracidů z devonských vrstev pražské pánve, maximální využití informačního potenciálu studovaných fosílií umožní dříve pořízený rozsáhlý soubor dat získaných pomocí špičkové technologie synchrotronové mikrotomografie. Následná analýza trojrozměrných anatomických struktur, v rozsahu od celotělové morfologie až po histologii s jednobuněčným rozlišením, vytvořených pomocí počítačové vizualizace, umožní zcela nový přístup k paleontologii, v rámci kterého se fosilní materiál svojí výpovědní hodnotou vyrovná biologickým vzorkům.


Pozvánka na obhajobu disertační práce

Srdečně zveme všechny zájemce na veřejnou obhajobu disertační práce Kateřiny Němečkové "Detecting biomarkers of extremophiles in Martian analogues"  (školitel prof. J. Jehlička), která se uskuteční 20. března 2023 od 10:00 v Ložiskových sbírkách (LS).

 


Pozvánka na obhajobu disertační práce

Srdečně zveme všechny zájemce na veřejnou obhajobu disertační práce Victory A. J. Jaques "Calcareous nanofossils assemblages for provenance analysis of European paintings: from the sample preparation to the assemblage comparison"  (školitelka prof. K. Holcová), která se uskuteční 15. března 2023 od 11:00 v Chlupáčově pracovně (CH). Pozvánka zde.

 


Pozvánka na obhajobu disertační práce

Srdečně zveme všechny zájemce na veřejnou obhajobu disertační práce Matěje Němce "Metallogeny of selected gold deposits of the Bohemian Massif"  (školitel doc. J. Zachariáš), která se uskuteční 2. března 2023 od 13:30 v Ložiskových sbírkách (LS).

 

 


Semináře ústavů Geologické sekce na letní semestr 2023

Ústavy Geologické sekce organizují řadu zajímavých přednášek a seminářů, kde budou prezentována zajímavá témata z širokého spektra geologických věd, přednášet bude i celá řada zahraničních odborníků. Programy všech seminářů jsou ke stažení (Aplikovaná geologie, Geologie a paleontologiePetrologie a strukturní geologie, ÚGMNZ) a/nebo na webových stránkách jednotlivých ústavů. Všichni zájemci zejména z řad studentů a ostatních geovědních institucí jsou srdečně zváni!


Pozvánka na obhajobu disertační práce

Srdečně zveme všechny zájemce na veřejnou obhajobu disertační práce Rezy Syahputry "Mechanisms and time scales of formation of ribbon continents"  (školitel prof. J. Žák), která se uskuteční 2. března 2023 od 9:30 ve Velké paleontologické posluchárně (VP). Pozvánka zde.

 

 


Planetka objevená v 80. letech nese nově jméno profesora Iva Chlupáče

Planetka 1986UQ objevená dne 28.10.1986 na hvězdárně na Kleti paní Zdeňkou Vávrovou byla nově pojmenována po profesoru Ivo Chlupáčovi, který působil na Ústavu geologie a paleontologie PřF UK. Profesor Chlupáč byl světoznámým paleontologem a stratigrafem, který se mimo jiné zasloužil o ustanovení mezinárodního stratotypu hranice silur–devon na Klonku u Suchomast. Kromě planetky nese jeho jméno též Chlupáčovo muzeum historie Země. Dráhu planetky ve Sluneční soustavě a její aktuální pozici lze vykreslit na této interaktivní stránce

 


SGA Student Chapter Prague slaví 20. výročí založení

Studentská pobočka při Society for Geology Applied to Mineral Deposits (SGA) Student Chapter Prague – Society for geology applied to mineral deposits (cuni.cz) úspěšně funguje na naší fakultě již 20 let! Při této příležitosti zveme všechny zájemce na setkání, které se uskuteční ve středu 7.12.2022 od 16:30 v Mineralogické posluchárně (M), součástí bohatého programu bude i přednáška Ivana Matea Espinela Pachona (University of Geneva) na téma "Controls on the redox evolution of arc magmas at continental margins: a melt inclusion approach“. 

 


Podzimní seminář univerzitního centra excelence (UNCE)

Univerzitní centrum excelence (UNCE) Center for Geosphere Dynamics (Center for Geosphere Dynamics | Faculty of Science, Charles University (cuni.cz)) pořádá pravidelný podzimní seminář, na kterém budou prezentovány nejnovější výsledky práce Centra a vybrané přednášky juniorských pracovníků. Seminář se bude konat 24.11.2022 od 14:00 v posluchárně Ložiskové sbírky. Program semináře k nahlédnutí zde. Všichni zájemci jsou srdečně zváni!


Představení knihy Pravěký svět Zdeňka Buriana

Srdečně zveme všechny zájemce na o paleontologii na představení knihy Pravěký svět Zdeňka Buriana (spoluautor prof. Martin Košťák z Ústavu geologie a paleontologie) a následnou besedu, které se uskuteční 22.11.2022 od 15:00 v Chlupáčově muzeu historie Země. Akce se zúčastní i herec Josef Lukáš ze slavného filmu Karla Zemana Cesta do pravěku. Pozvánka v PDF ke stažení zde.

 


Pozvánka na obhajobu disertační práce

Srdečně zveme všechny zájemce na veřejnou obhajobu disertační práce Marine Jouvent "Assembly of the Saxothuringian orogenic wedge: the Variscan P-T-t record of the metasediments of Erzgebirge, Bohemian Massif"  (školitel doc. O. Lexa), která se uskuteční 17. 10. 2022 od 10:00 v posluchárně Petrologické praktikum (Pp).  

 


Pozvánka na obhajobu disertační práce

Srdečně zveme všechny zájemce na veřejnou obhajobu disertační práce Jana Jermana "Development and validation of a hypoplastic model for soft clays incorporating rate effects and strength anisotropy"  (školitel prof. D. Mašín), která se uskuteční 6. 10. 2022 od 13:30 v posluchárně Ložiskové sbírky (LS).  

 


Pozvánka na obhajobu disertační práce

Srdečně zveme všechny zájemce na veřejnou obhajobu disertační práce Petara Pongrace "Physics of the water weakening effect in deformation of quartz" (školitel doc. P. Jeřábek), která se uskuteční 26. 9. 2022 od 15:00 v posluchárně Petrologické praktikum.  

 

 


12. 9. 2022 Nová kniha Stanislava Opluštila o mladších prvohorách

V nakladatelství Academia právě vyšla nová kniha autorského kolektivu pod vedením našeho kolegy Stanislava Oplušila "Pralesy a jezera mladších prvohor – když uhlí bylo ještě zelené". Kniha seznamuje čtenáře přístupnou formou s nejmodernějšími poznatky o ekosystémech, klimatu a paleogeografii mladších prvohor v období vzniku superkontinentu Pangea. Svým rozsahem a bohatými názornými illustracemi se jedná se o zcela mimořádné dílo!
https://www.academia.cz/pralesy-a-jezera-mladsich-prvohor-kdyz-uhli-bylo-jeste-zelene--oplustil-stanislav--academia--2022

 


15. Mezinárodní konference GeoRaman 2022, 29. 8. - 1. 9. 2022, Karolinum, UK

Ve dnech 29. srpna až 1. září se koná na půdě Univerzity Karlovy v historické budově Karolina 15. ročník mezinárodní vědecké konference GeoRaman 2022. Cyklus konferencí GeoRaman je tradiční setkávání špičkových vědců se zaměřením na aplikaci analytické metody Ramanovy spektroskopie v oblasti geověd, planetárních věd a věd o kulturním dědictví. Web konference: GeoRaman 2022 Conference (cuni.cz).

Místo konání konference se po 20. letech vrací do Prahy.  Tento ročník, významný pro komunitu i s ohledem na pauzu způsobenou pandemií je organizován pracovníky Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (hlavní organizátor Mgr. Adam Culka, Ph.D.).

V programu konference budou mimo jiné představeny dlouho očekávané výsledky mise Mars 2020 (NASA) týkající se roveru Perseverance. Ten v současnosti hledá stopy života na Marsu, a poprvé využívá Ramanovskou spektroskopii (obsahuje dokonce dva Ramanovské spektrometry) umožňující hledání mikrobiálních pigmentů a dalších organických látek v sedimentech na povrchu Marsu.

Konference se koná pod záštitou děkana Přírodovědecké Fakulty Prof. RNDr. Jiřího Zimy, CSc. a za významné finanční podpory Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty UK, Geologické sekce PřF UK a Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů.

 


11. 7. 2022 Nová publikace o dramatické změně v cyklu fosforu během devonu

Petr Kraft z Ústavu geologie a paleontologie spolu s kolegou Michalem Merglem ze Západočeské univerzity v Plzni představili novou hypotézu vysvětlující zásadní změnu v cyklu fosforu během devonu směrem k moderním mořským ekosystémům. Článek byl publikován v Trends in Ecology and Evolution, který patří mezi nejvýše hodnocené časopisy v přírodních vědách (IF = 20.589) a je ke stažení na https://doi.org/10.1016/j.tree.2022.03.009. Gratulujeme! 


 

13. 5. 2022 Naši kolegové mezi nejlepšími vědci ve vědách o Zemi

Podle žebříčku právě publikovaného na serveru research.com se několik našich kolegů z Geologické sekce naší fakulty umístilo mezi nejcitovanějšími vědci z České republiky ve vědách o Zemi a životním prostředí (Martin Mihaljevič, Vojtěch Ettler, Ondrej Lexa a František Hrouda). Ve vědách o Zemi dokonce naši kolegové obsadili první dvě místa a máme celkem tři zástupce ze sedmi v rámci všech geovědních institucí v České republice. Více na https://research.com/scientists-rankings/earth-science/cz a https://research.com/scientists-rankings/environmental-sciences/cz


 

Workshop zaměřený na hodnocení ložisek nerostných surovin

Dne 3.5.2022 od 9:00 bude v Ložiskových sbírkách probíhat praktický celodenní kurz zaměřený na oceňování ložisek nerostných surovin "Practices for Mineral Resources Statement and Study Cases", přednáší Dr. Cristian Quinones (AsGeoMin Chile). Všichni zájemci jsou srdečně zváni, pro registraci je nutné kontaktovat doc. Jiřího Zachariáše (jiri.zacharias@natur.cuni.cz). Detailní info ke stažení zde a zde.

 

 


Popularizační seminář věnovaný křemeni

U příležitosti vydání speciálního čísla magazínu Přírodovědci zaměřeného na problematiku a význam nejběžnějšího minerálu - křemene, proběhne popularizační akce, jejíž součástí bude seminář a prohlídka unikátních vzorků z depozitáře MIneralogického muzea PřF UK. Začátek akce v ůterý 3.5.2022 v 17:30 ve Velké geologické posluchárně, Albertov 6. Všichni zájemci jsou srdečně zváni! 

 

 


Studentská konference UNCE

Srdečně zveme všechny zájemce na studentskou konferenci Univerzitního centra excelence (UNCE), která se bude konat online dne 21. dubna 2022 ve 14:00. Na úvod konference přednese vyzvanou přednášku Prof. Mike Petronis (New Mexico Highlands University) na téma "Structural, Rock Magnetic, and Geophysical Imaging to Better Understand Magma Emplacement and Feeder Conduit Geometries Beneath Monogenetic Volcanoes". Odkaz na připojení pro zájemce poskytnou organizátoři konference (unce.conference@gmail.com). 


11. 4. 2022 Gemologický kurz Dr. Toma Stephana

SGA Student Chapter Prague pořádá pod záštitou Geologické sekce PřF UK mineralogicko-gemologický kurz Dr. Toma Stephana z Německé gemologické asociace zaměřený na turmalín a ložiska drahých kamenů východní Afriky. Kurz se koná ve dnech 7. a 8. května 2022 v Mineralogické posluchárně. Detailní informace ke kurzu ke stažení zde. Všichni zájemci jsou srdečně zváni!

 

 


29. 3. 2022 Martin Košťák jmenován profesorem

Na slavnostním ceremoniálu v Karolinu převzal z rukou ministra školství profesorský dekret náš kolega Martin Košťák, známý nejen pro své výzkumy v paleontologii a stratigrafii druhohor, ale též významný popularizátor vědy, autor několika knih a spoluzakladatel Chlupáčova muzea historie Země. Gratulujeme!

 

 


Křemen minerálem roku a v novém čísle magazínu Přírodovědci

Rok 2022 byl pod záštitou OSN/UNESCO vyhlášen rokem mineralogie Mezinárodní mineralogickou asociací. Rozhodli jsme se vyhlásit minerál roku a tím se stal KŘEMEN. V souvislosti s tím právě vychází nové číslo magazínu Přírodovědci 01/2022, kde si o křemeni můžete přečíst zajímavé články. Dne 3.5.2022 od 17:30 se ve Velké geologické posluchárně uskuteční seminář pro širokou veřejnost na téma „křemen“, kam jste všichni srdečně zváni. Součástí akce bude prohlídka křemenů Mineralogického muzea PřF UK. Pozvánka na seminář ke zhlédnutí zde.

 


 

26. 2. 2022 – Pomoc Ukrajině

Univerzita Karlova uvedla do provozu webový portál www.ukraine.cuni.cz, který bude sloužit jako centrální rozcestník pro pomoc Ukrajině a ukrajinským studentům a akademikům ze strany Univerzity a jednotlivých fakult v reakci na neospraveditelné rozpoutání války ze strany Ruské federace proti Ukrajině.
 

 


 

28. 1. 2022 – Nabídka projektů Ph.D. STARS v geologii

V rámci otevřené výzvy bylo vyhlášeno 6 nových projektů v rámci programu Ph.D. STARS. Přihlášky je možné podávat do 13. března 2022, nabízené volné pozice jsou otevřené zájemcům z celého světa, výzva je tedy mezinárodně kompetitivní. Více informací naleznete na stránkách programu Become a Star at Science in Prague (stars-natur.cz)
 


21. 1. 2022 – Tři nové výběrové kurzy

Na letní semestr jsme pro studenty připravili tři zbrusu nové výběrové kurzy. Dvě přednášky jsou zaměřeny na vulkanické a plutonické procesy spojené s horotvornými pochody a zemský magnetismus. Tématem terénního a laboratorního kurzu je aplikace horninově magnetických metod v geologii. Na kurzech se bude podílet Prof. Mike Petronis z New Mexico Highlands University, který bude naším hostem v letním semestru v rámci programu Fulbright. Detaily kurzu v letáku ke stažení zde.
 


Den otevřených dveří na geologii

Dne 14. a 15. ledna se na Přírodovědecké fakultě UK uskuteční Den otevřených dveří. V rámci této akce je připravený bohatý program, včetně živého online chatu s geology nebo prohlídky poslucháren, našich muzeí (Mineralogického a Chlupáčova muzea historie Země) a nejmodernějšího přístrojového vybavení Geologické sekce. Více informací na https://prirodovedcem.cz/dod/geologie. Všichni zájemci zejména z řad středoškolských studentů jsou srdečně zváni!
 


13. 12. 2021 – Ceny děkana PřF UK pro naše geology

Děkan Přírodovědecké fakulty UK pan profesor Jiří Zima ocenil na slavnostním koncertu v Karolinu v pondělí 13. prosince studenty a mladé akademické pracovníky, včetně našich kolegů. Cenu za nejlepší bakalářskou práci získala Dominka Linzerová (Ústav petrologie a strukturní geologie), za diplomovou práci Václav Santolík a za doktorskou disertaci Marek Tuhý (oba Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů), cenu v kategorii v kategorii mladý vědecko–pedagogický pracovník získal Filip Tomek (Ústav geologie a paleontologie). Srdečně gratulujume!

 


Jak na první zkouškové období na geologii?

Geologická akademická liga, studentský spolek, který se zaměřuje na pomoc studentům prvních ročníků geologických oborů, pořádá přednášku s užitečnými tipy a triky, jak se připravit na zkouškové období. Přednáška je určena studentům prvních ročníků a proběhne online v úterý 14.12.2021 od 19:00. Více informací na facebooku https://www.facebook.com/GAL.NATUR


 


Seminář Centra dynamiky geosféry

Dne 25. listopadu od 15:00 proběhne v Ložiskových sbírkách pravidelný výroční seminář univerzitního centra excelence (UNCE) Centrum dynamiky geosféry (cgd.natur.cuni.cz). V rámci semináře budou prezentovány příspěvky juniorských vědeckých pracovníků (program zde). Všichni zájemci jsou srdečně zváni!


 


12. 11. 2021 – Geologové v akademickém senátu!

Do zaměstnanecké komory akademického senátu Přírodovědecké fakulty UK byli zvoleni za Geologickou sekci a Ústav životního prostředí senátoři Jiří Bruthans (Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky) a Martin Mazuch (Ústav geologie a paleontologie), kterým tímto blahopřejeme a přejeme klidné funkční období 2022–2024. Více o výsledcích voleb najdete zde
 


9. 11. 2021 – Mezinárodní konference Mikropaleontologické společnosti

Ve dnech 18. a 19. listopadu 2021 bude naše fakulta hostovat prestižní mezinárodní konferenci Mikropaleontologické společnosti (The Micropalaeontological Society), organizovanou výzkumným týmem profesorky Holcové z Ústavu geologie a paleontologie PřF UK. Vzhledem k epidemiologickým omezením budou přednášky probíhat online formou. Více informací, včetně detailního programu, naleznete na webu http://web.natur.cuni.cz/ugp/tms2021

 


30. 10. 2021 – Vymírání organismů v časopise Živa

Časopis Živa založil již roku 1853 Jan Evangelista Purkyně jako přírodovědně zaměřené periodikum, do něhož hojně přispíval i zakladatel české národní geologie Jan Krejčí. Nejnovější monotematické číslo Živy pak shrnuje poznatky v oblasti "Vymírání organismů provázející život na Zemi od jeho samého počátku", do něhož přispěla hned několika články řada autorů z Ústav geologie a paleontologie PřF UK. Časopis Živa vydává Akademie věd České republiky.
 


21. 10. 2021 – Výstava Příběh geologie

V Knihovně geologie byla dne 21. října slavnostně otevřena výstava Příběh geologie, která přibližuje klíčové momenty ve vývoji geologie jakožto vědního oboru, včetně více než stoleté historie geologie na naší fakultě. Výstava bude otevřena až do 20. prosince 2021 v Kettnerově studovně (Knihovna geologie) v otevírací době. Všichni zájemci jsou srdečně zváni!

 

 


27. 9. 2021 – Kurz prof. Damiana Nance "Global dynamics and supercontinent cycle"

V zimním semestru bude na Geologické sekci PřF UK opět probíhat kurz prof. R. Damiana Nance (Ohio University, USA) "Global dynamics and supercontinent cycle". Kurz proběhne v šesti blocích, první přednáška začne 6. října od 9:00 v posluchárně G1. Všichni zájemci z řad studentů i geologické veřejnosti jsou srdečně zváni! Studenti si mohou předmět zapisovat v Studijním informačním systému (SISu), kód předmětu MG420P07, rozsah 4/0, 4 kredity (zkouška).

 


13. 9. 2021 – Nová kniha o metalurgických struskách

V prestižním nakladatelství Royal Society of Chemistry byla právě publikován kniha "Metallurgical Slags: Environmental Geochemistry and Resource Potential" (https://pubs.rsc.org/en/content/ebook/978-1-78801-887-6), jedním z editorů a zároveň autorem či spoluautorem čtyř kapitol byl Vojtěch Ettler z Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů. Gratulujeme! 


11. 8. 2021 – Rozhovor s prof. Janem Jehličkou v magazínu Forum

V univerzitním magazínu Forum vyšel velký rozhovor s profesorem Janem Jehličkou z Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů. Jan je předním světovým odborníkem na organickou geochemii a zabývá se zejména využitím Ramanovy spektrometrie pro hledání stop života v horninách nejen na Zemi, ale i na Marsu, v roce 2020 rovněž obdržel významné ocenění Donatio Universitatis Carolinae. Rozhovor si přečtěte zde.


25. 6. 2021 – K. Holcová a D. Mašín jmenováni profesory

Na slavnostním ceremoniálu v prostorách Karolina převzali Katarína Holcová a David Mašín z rukou ministra školství Roberta Plagy profesorský jmenovací dekret. Katarína se zabývá zejména mikropaleontologií a paleoklimatickými rekonstrukcemi mořského prostředí druhohor a třetihor, David je specialista na inženýrskou geologii, zejména mechaniku zemin a matematické modelování. Gratulujeme!


23. 6. 2021 – Pamětní medaile PřF UK pro O. Fejfara a M. Mihaljeviče

Naši kolegové prof. Oldřich Fejfar a prof. Martin Mihaljevič byli oceněni Stříbrnou medailí Přírodovědecké fakulty UK za jejich celoživotní přínos nejen fakultě, ale i vědám o Zemi, Prof. Fejfar v oboru paleontologie a prof. Mihaljevič v oboru geochemie životního prostředí. Medaili převzali z rukou pana děkana na slavnostním ceremoniálu v prostorách Knihovny chemie. Gratulujeme!

 


14. 6. 2021 – Vojtěch Janoušek jmenován profesorem

Vojtěch Janoušek působící současně na České geologické službě a Ústavu petrologie a strukturní geologie PřF UK byl 5. června 2021 jmenován profesorem. Vojtěch se zabývá převážně geochemií a vznikem magmatických hornin a statistickou analýzou a zpracováním geochemických dat, tyto obory u nás rovněž dlouhodobě přednáší. Gratulujume!
 


27. 5. 2021 – SGA Student Chapter Prague

SGA je studentský spolek sdružující studenty a zájemce o ložiskovou geologii a mineralogii po celém světě. Pořádáme mezinárodní a domácí exkurze na mineralogicky hodnotná naleziště. Jezdíme na geologicky zaměřené exkurze po celém světě. Organizujeme přednášky a semináře se zajímavými hosty. Členové spolku mají možnost se setkat se zahraničními kolegy a získat cenné zkušenosti, které pak uplatní při studiu nebo v práci. Pojďte s námi poznat spoustu zajímavých lidí a dostat se na místa, která byste normálně navštívit nemohli. Více informací na http://sga.cuni.cz/
 


11. 5. 2021 – Letní škola SÚRAO

Zájemci o geologické aspekty problematiky ukládání radioaktivních odpadů, zejména z řad studentů, se mohou přihlásit do již 4. ročníku Letní školy SÚRAO. Hlavním tématem bude výběr vhodných lokalit v horninovém prostředí Českého masivu. Více informací na https://www.surao.cz/letni-skola-surao-probehne-i-letos/.

 


29. 4. 2021 – Profesorská přednáška Martina Košťáka

Doc. Martin Košťák, který nedávno oslavil své padesáté životní jubileum, přednesl 29. 4. skvělou jmenovací profesorskou přednášku na vědecké radě Univerzity Karlovy, hladce prošel následným řízením a návrh na jmenování profesorem byl postoupen na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Gratulujeme!!!

 

 


13. 4. 2021 – Hmotnostní spektrometr typu „ICP-MS“

V Laboratořích geologických ústavů byla dokončena instalace nového hmotnostního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS). Spektrometr Thermo Scientific dokáže analyzovat roztoky i pevné vzorky hornin na stopové až ultrastopové úrovni. Indukčně vázaná Ar-plazma umožňuje ionizovat, následně separovat v kvadrupólovém hmotnostním separátoru a nakonec detekovat v polovodičovém násobiči většinu prvků periodického systému od hmot Li po U. Zájemci o využití laboratoře hmotnostní spektrometrie z řad studentů i akademických pracovníků PřF UK mohou kontaktovat doc. L. Strnada lgu@natur.cuni.cz.
 


6. 4. 2021 – Studentská konference UNCE-SGA

V rámci spolupráce univerzitního centra excelence (UNCE) Centrum dynamiky geosféry (UNCE/SCI/006) a pražské skupiny SGA (Society for geology Applied to Mineral Deposits) proběhne dne 15.4.2021 online studentská konference. Na konferenci bude prezentovat výsledky svého výzkumu 20 studentů od bakalářských až po doktorské studijní programy, a to v nejrůznějších geovědních disciplínách. Konference bude probíhat přes platformu ZOOM od 9:00 (Meeting ID: 824 8818 1216, Key: 0TMizN).
 


23. 3. 2021 – Nový kurz v LS - 3D modelování v geologii

V letním semestru proběhne blokově kurz zaměřený na pokročilé techniky 3D geologického modelování vhodný zejména pro diplomanty a doktorandy. Zpracování, vizualizace a analýza reálných 3D geologických dat jako jsou terénní dokumentace, mapy, vrtná a seismická data bude zahrnovat mimo jiné konstrukci řezů, výpočty kompakce a dekompakce a 2D i 3D kinematické modelování. Pracovat budeme se softwarem MOVE (petex.com) využívaným rutinně v ropném průmyslu. Podrobnosti zde.
 


18. 3. 2021 – Nabídka zaměstnání v oboru geologie

Státní podnik Diamo, a.s. nabízí dvě volná místa na pozici technický pracovník - geolog na centrále společnosti ve Stráži pod Ralskem. Vhodné i pro čerstvé absolventy oborů geologie nebo hospodaření s přírodními zdroji naší fakulty, zejména pro absolventy se zájmem o ložiskovou geologii, nerostné suroviny a problematiku ložisek uranu. Firma nabízí pestrou náplň práce (jak je pro geologii typické) a řadu zaměstnaneckých benefitů. Detaily v přiloženém letáčku v pdf zde a zde. Kontakt: Mgr. Vladimír Ekert.  

 


17. 3. 2021 – Nový článek v Communications Earth & Environment (Nature)

Nový článek v Communications Earth & Environment (skupina Nature), který právě publikoval tým České geologické služby ve spolupráci s doc. Ondrejem Lexou z naší fakulty, nabízí nový pohled na vývoj architektury kolizních orogenů. Navržený model "translitosférického diapirismu" vychází ze srovnání dlouhodobých geologických pozorování a pokročilých termomechanických numerických modelů. Práce naznačuje, že translitosférický diapirismus vytváří specifickou horninovou asociaci vysokotlakých hornin, ultradraselných magmat a slabě metamorfovaných hornin nadložní desky. Článek je volně ke stažení na https://www.nature.com/articles/s43247-021-00122-w
 


12. 3. 2021 – Úspěch doktorandů v soutěži GAUK

Ve velké konkurenci 788 projektů (úspěšnost 38 %) přihlášených do 18. kola soutěže Grantové agentury Univerzity Karlovy (GAUK) uspělo hned 10 projektů z geologické sekce. Naši doktorandi tak získali podoboru svých vědeckých projektů. Úspěšní řešitelé: Marco Loche, John Jonathan, Jakub Mareš, Marine Jouvent, Jan Geist, Tomáš Radoměřský, Hakan Ucar, Marta Leticia Herenio Kerkhoff, Oleksandra Chernomorets a Petr Vitouš. Více informacích o úspěšných projektech se dozvíte na stránkách GAUK: https://is.cuni.cz/webapps/index.php?controller=GaukPublic&action=listing&rok=2021&typ=N.
 


10. 3. 2021 – Geologická akademická liga

Geologická akademická liga je studentský spolek založený v roce 2018, jehož hlavním cílem je pomáhat studentům prvních ročníků bakalářských oborů a zapojit je do studentského života na fakultě. Snaží se jim předat informace o fungování fakulty a poradit, jak se připravit na zdárné zvládnutí studia. To vše skrz přednášky, sportovní akce a neformální setkání, která pravidelně organizují členové spolku ve spolupráci se zástupci univerzity. Facebookový účet spolku můžete sledovat zde: https://www.facebook.com/GAL.NATUR/
 


4. 3. 2021 – 3D mikroskop

Laboratoř zobrazovacích metod nově pořídila výkonný digitální 4K mikroskop Keyence řady VHX-7000. Mikroskop je osazen objektivem umožňující až dvousetnásobné zvětšení. Automatický motorizovaný stolek umožňuje fotit i vzorky větších rozměrů, zatímco integrovaný software složí výsledný snímek. Automatické proostření ve vertikální ose a získání 3D obrazu je samozřejmostí. Software umožňuje nejrůznější úpravy a výpočty, například analýza geometrie studovaných objektů či určení plochu barevně odlišených objektů. Zájemci o využití mikroskopu mohou kontaktovat prof. K. Holcovou katarina.holcova@natur.cuni.cz

 


24. 2. 2021 – Rozšíření Laboratoře horninového magnetismu

Laboratoř byla s novým přístrojovým vybavením přestěhována do větších prostor a vybavena novou soustavou (magnetometr AGICO JR-6A, demagnetizér LDA5, a magnetizační jednotka PAM1), která umožňuje izolaci komponent přirozené remanentní magnetizace hornin z doby jejich vzniku (např. krystalizace magmatu, uložení sedimentární horniny). Naopak kontrolovaná magnetizace vzorků je klíčem k výzkumu vnitřních struktur hornin (anisotropie magnetické remanence) a k identifikaci různých magnetických minerálů. Laboratoř je určena k využití všem zájemcům z řad akademické veřejnosti, více informací na stránkách laboratoře: http://ctg.cuni.cz/laboratory-of-rock-magnetism

 


19. 2. 2021 – Nový článek v Communications Biology (Nature)

Nový článek v Communications Biology (ze skupiny Nature), který právě publikoval doc. Martin Košťák s týmem kolegů z naší fakulty a dalších institucí z Německa, Slovenska a Maďarska, představuje unikátní nález oligocénního hlavonožce Necroteuthis hungarica (stáří cca 30 milionů let). Tento nález odhaluje, proč a jak se určité druhy adaptovaly na život v anoxickém prostředí hlubokých oceánů a díky tomu přežily katastrofické události na konci křídy (dopad meteoritu), ale i pozdější globální klimatické změny. Článek volně ke stažení na https://www.nature.com/articles/s42003-021-01714-0  
 


11. 2. 2021 – Pozvánka na habilitační řízení Alessandra Fabbrizia

Srdečně zveme všechny zájemce na habilitační přednášku A. Fabbrizia na téma "Disequilibrium processes in minerals and melt inclusions to decipher magmatic events", která proběhne v rámci zasedání Vědecké rady Geologické sekce PřF UK ve čtvrtek 11.2.2021 od 9:00 v Mineralogické posluchárně. Z epidemiologických důvodů je účast na přednášce omezená pouze na členy vědecké rady, nicméně veřejná část habilitačního řízení bude přenášena v prostředí Google Meet na odkazu meet.google.com/cnj-xuik-sue.
 


8. 2. 2021 – Pokračující úspěšné řešení projektu UNCE Centrum dynamiky geosféry

I přes značná omezení byl celosekční projekt Univerzitního centra excelence (UNCE) Centrum dynamiky geosféry (UNCE/SCI/006) v minulém roce velmi úspěšný a produktivní. Jak informoval na webu hlavní řešitel projektu profesor Ettler, bylo publikováno 59 původních vědeckých publikací v renomovaných zahraničních časopisech, z toho polovina v horní čtvrtině (prvním kvartilu) rankingu časopisů podle Web of Science a 5 publikací bylo obsažených v Nature Index. Více informací na stránkách projektu zde.

 

Akce dokumentů