E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Geografické pondělky - Sčítání a každoroční počty obyvatel: Víme, kolik nás je?
POZOR! Bohužel z důvodu nemoci přednášejících musí být akce ZRUŠENA! O náhradním termínu vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení.
Dny geografie 2021
Co nás čeká v rámci Dnů geografie v Praze? Nabitý program od pondělí až do pátku 👌 Startuje se 15.11.2021
Kurz: Resilient Cities: Challenges, Risks, Response
Chcete studovat a pracovat v mezinárodním týmu studentů a učitelů na aktuálním tématu odolnosti měst? Pak se zúčastněte mezioborového kurzu, který v rámci univerzitní aliance 4EU+ společně zajišťují Univerzity Karlova, Heidelberg a Sorbonna. V rámci kurzu budete zkoumat a řešit rizikové procesy a transformace, které utvářejí a ohrožují dlouhodobý městský a sociální rozvoj v evropských městech. Kurz je veden a vyučován na PřF UK a zároveň i na univerzitách Heidelberg a Sorbonne. Uzávěrka přihlášek je 10. ledna 2022 do 12.00.
51. konference ČDS
Zveme vás na 51. konferenci České demografické společnosti, která se uskuteční ve dnech 25.–27. května 2022 v Táboře. Termín pro nahlášení účasti na konferenci: do 18. května 2022; termín pro nahlášení s jistotou zajištění doprovodného programu: nejpozději do 6. května 2022.
Pozvánka na diskusi: SLDB 2021: Víme už, kolik nás je?
Geografická sekce PřF UK srdečně zve všechny zájemce na další moderovanou diskusi z cyklu Geografických pondělků, která proběhne v pondělí 14. února 2022 od 16:30 hybridní formou. Tentokrát se odborníci zaměří na problematiku sčítání obyvatelstva a demografické statistiky.
scitani-lidu.jpg
Výstava „Vltava – proměny historické krajiny“
Rozsáhlá výstava „Vltava – proměny historické krajiny“ nabízí unikátní pohled na původní údolí Vltavy před vznikem kaskády přehrad a seznamuje s aspekty změn krajiny a jejího osídlení. Tato výstava, na níž se podíleli i geografové z Přírodovědecké fakulty UK, probíhá v atriu Fakulty stavební ČVUT v Praze Dejvicích od 8. února do 7. dubna a je zdarma přístupná široké veřejnosti.
Geografické pondělky: Ruská válka na Ukrajině - příčiny, formy a důsledky konfliktu
Od akademického roku 2021/2022 pořádá Geografická sekce PřF UK pravidelné debaty s odborníky z akademické i veřejné sféry na aktuální témata. Tím příštím, v pondělí 7. března 2022 v 17.30 hod. ve Velké geologické posluchárně, bude Ruská válka na Ukrajině - příčiny, formy a důsledky konfliktu. Diskuzi můžete sledovat i online.
Zemřel profesor Martin Hampl
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás v pondělí 21. března 2022 opustil ve věku 81 let emeritní profesor Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy sociální geograf, univerzitní pedagog a vědec. V osobě pana profesora jsme ztratili nestora české geografie a zakladatele albertovské školy, vzácného kolegu a učitele celých generací geografů.
Celostátní finále Zeměpisné olympiády po dvou letech
Ve dnech 28. a 29. dubna 2022 proběhne po dvouleté covidové pauze v prostorách Přírodovědecké fakulty UK na Albertově finále Zeměpisné olympiády. Úspěšní řešitelé krajských kol se utkají o postup do mezinárodních soutěží. Zároveň proběhne 6. ročník soutěže O nejlepší mapu na geografické téma.
27. americký semestr právě probíhá
Od 28.3. - 1.6.2022 se koná již 27. tzv. Americký semestr – program vzájemné spolupráce mezi Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy a jednou z nejprestižnějších amerických univerzit Dartmouth College (New Hampshire, USA).
Univerzita Karlova si připomněla 674. výročí svého založení. Ocenila i osobnosti naší fakulty
Univerzita Karlova si připomíná výročí 674 let od svého založení. Při příležitosti oslav tohoto výročí obdržely významné vědecké osobnosti UK z rukou rektorky, profesorky Mileny Králíčkové, mj. výzkumnou podporu Donatio Universitatis Carolinae – mezi takto oceněnými osobnostmi figurovala také prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. z geografické sekce PřF UK.
Dzurova_Donatio.PNG
Výstava Dědictví zmizelých krajin Česka II
Od 17. 5. do 31. 8. 2022 se bude v budově PřF UK Albertov 6, ve 2. patře v předsálí Mapové sbírky konat výstava Dědictví zmizelých krajin Česka II.
PROGRAM konference ČDS 2022
Odborný program 51. konference ČDS, která se uskuteční ve dnech 25.–27. května 2022 v Táboře, čítá celkem 34 ústních příspěvků a 10 posterů, a to od předních tuzemských odborníků. Podívejte se na program konference i anotace jednotlivých příspěvků, věříme, že vás nalákají přijet za námi do Tábora!
V Zeměpisné olympiádě zvítězila gymnazistka z Plzně
Na konci dubna se na se na naší fakultě uskutečnilo finále Zeměpisné olympiády. Po více než 10 letech se na prvním místě v kategorii D (střední školy) umístila dívka – Milena Šebková z Církevního gymnázia Plzeň, o čemž informoval mj. server Novinky.cz.
Studentský velemlok za ak. rok 2020/2021 na Geografii pro dr. Hulíkovou
Laureátkou ceny Studentský velemlok za akademický rok 2020/2021 v kategorii Geografie, konkrétně za přednášku a seminář Demografie v životním pojištění, se stala RNDr. Klára Hulíková Tesárková, PhD.
Výstava Pražská předměstí: Dynamika sociálního prostředí rostoucí metropole od září na Albertově
Výstava Pražská předměstí: Dynamika sociálního prostředí rostoucí metropole se přesouvá na své cestě na Albertov! Zveme vás na již třetí zastávku výstavy, která je jedním z výstupů stejnojmenného tříletého projektu podpořeného v rámci programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) Ministerstva kultury České republiky. Výstava se věnuje proměnám sociálního prostředí okrajových částí dynamicky rostoucí pražské metropole od období industrializace do současnosti.
Výstava: Krásy planety Země z vesmíru
Zveme vás na výstavu "Krásy planety Země z vesmíru", která se koná ve 6. - 16. října 2022, v Karolinu.
GSD_2022.JPG
Geografický sportovní den
Pozvánka na Geografický sportovní den, který pro nás připravila katedra tělesné výchovy. Přijďte si zasportovat! Společné posezení se bude konat od 16.30 hodin na albertovských kurtech.
GSD_2022_ico.JPG
GSD2022_program.pdf
Geografické pondělí: Vize české metropole
Srdečně vás zveme na moderovanou debatu s odborníky a geografy o Praze a jejím budoucím směřování, která proběhne 31. října 2022 od 18:00 na Albertově 6. Velká část programu bude věnována vašim dotazům.
GeoPondeli_2022-10.png
jiri_novotny_parte (1).jpg
novotny_jiri_1931.jpg
Zemřel RNDr. Jiří Novotný
Začátkem října zemřel ve věku 91 let geograf dr. Jiří Novotný, mezi jehož základní díla patří unikátní soubor Poznáváme svět a kapesní atlasy světa.
Novotny_r.png
4EU+ Alliance news: sustainability and enlargement
4EU+ Alliance was established in 2018 to create a fully integrated European University system by 2025. This year, the focus of 4EU+ was to find solutions for achieving sustainability of its educational projects. This news article summarises this year's developments, achievements, and future prospects.
4EU+.png
4EU+ Alliance news: sustainability and enlargement
4EU+ Alliance was established in 2018 to create a fully integrated European University system by 2025. This year, the focus of 4EU+ was to find solutions for achieving sustainability of its educational projects. This news article summarises this year's developments, achievements, and future prospects.
4EU+.png
4EU+.png
Dny geografie 2022
I pro tento ročník Dnů geografie je připraven na Albertově bohatý program vhodný jak pro žáky základních i středních škol a jejich učitele, tak také pro širokou veřejnost.
Sidlo2022_HabilitacniPrednaska_pozvanka.png
Demografické stárnutí v Česku a možné dopady v oblasti zdravotních služeb
Pozvánka na habilitační přednášku RNDr. Luďka Šídla, Ph.D.
Sidlo2022_HabilitacniPrednaska_pozvanka_ico2.png
Sidlo2022_HabilitacniPrednaska_pozvanka.pdf
Výstava: Mapa Království českého, 1720
Srdečně vás zveme na výstavu Mapa Království českého, 1720, která vznikla ve spolupráci geografické sekce PřF UK, Mapové sbírky a Knihovny geografie. Výstava představuje život a dílo rakouského vojenského inženýra a kartografa Johanna Christopha Müllera (1673–1721), jehož tzv. velká mapa Čech pod titulem Mappa geographica Regni Bohemiae byla publikována před 300 lety. Výstava vznikla již v roce 2020, ale v souvislosti s koronavirovými opatřeními nebyla dostupná, proto ji znovu zpřístupňujeme veřejnosti.
52. konference ČDS
52. konference České demografické společnosti se uskuteční ve dnech 24.–26. května 2023 v Hradci Králové! PROGRAM KONFERENCE i anotace příspěvků jsou již k dispozici!
Pozvánka na habilitační přednášku - Netrdová.png
Regionální a prostorová diferenciace: dvě specifické formy geografické diferenciace
Pozvánka na habilitační přednášku RNDr. Pavlíny Netrdové, Ph.D.
Pozvánka na habilitační přednášku - Netrdová_r.png
Pozvánka na habilitační přednášku - Netrdová.pdf
4EU+UNREAD.jpg
Novotny.PNG
Ourednicek.PNG
Sociálně-geografické aspekty environmentální sanitace v zemích Globálního Jihu
Pozvánka na přednášku v rámci jmenovacího řízení profesorem doc. RNDr. Josefa Novotného, Ph.D.
Novotny_r.PNG
Pozvanka_Novotny_2023 (2).pdf
Metropolitní regiony v Česku: teoretické přístupy a prostorové procesy
Pozvánka na přednášku v rámci jmenovacího řízení profesorem doc. RNDr. Martina Ouředníčka, Ph.D.
Ourednicek_r.PNG
Pozvánka_Ouředníček_2023.pdf
Rozhovor s laureátem Studentského velemloka za rok 2021/2022 za geografii Miloslavem Müllerem
RNDr. Miloslav Müller, Ph.D. působí na Katedře fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecké fakulty UK již od roku 2007, kdy zde dokončil doktorát z fyzické geografie se zaměřením na meteorologii. Kromě toho působí také na Ústavu fyziky atmosféry AV ČR. I když jeho okruh výzkumu je široký a přednáší mnoho předmětů, jeho zaměření je především na extrémní meteorologické jevy, zejména výrazné srážkové události. Zabývá se také popularizačními aktivitami a působí jako katecheta v pražské farnosti Vršovice, kde je dlouholetým členem pastorační rady.
muller_r.png
ceny_4_krskova.jpg
ceny_3_polak.jpg
ceny_2.jpg
ceny_1.jpg
ceny_5_janouskova.jpg
Byly předány Ceny rektorky Univerzity Karlovy. Jsou mezi nimi i naši absolventi!
Opět se po roce konalo slavnostní udělování cen Univerzity Karlovy v sále Karolina. Rektorka Milena Králíčková předala osmnáct ocenění včetně Bolzanovy ceny. Událost, která oslavuje výjimečné studenty a absolventy, proběhla již po devětadvacáté.
ceny_2b.jpg
52CDS.png
BezVody.png
Bez vody to nepůjde
Pozvánka na debatu v rámci "Geografických pondělků". Debatu moderuje prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc., jejím hostem bude absolvent naší fakulty, generální ředitel s.p. Povodí Vltavy a předseda Svazu vodního hospodářství ČR RNDr. Petr Kubala.
voda.jpg
GeogrSportDen.PNG
Geografický sportovní den 2023
Pozvánka na Geografický sportovní den, který se uskuteční ve čtvrtek 19. 10. 2023.
GeogrSportDen_ico.PNG
Geografický sportovní den.pdf
jpg_20231009_143851_0000.jpg
Přírodní katastrofy nejen ve velehorách
Pozvánka na další debatu z cyklu Geografická pondělí!
prirodni_kat.png
Citování kartografických dokumentů
online publikaci společně vydaly Univerzita Karlova (Přírodovědecká fakulta) a Národní knihovna ČR (Knihovnický institut)
Supply Chain Resilience Center na Univerzitě Karlově
Za účasti rektorky UK a vysokých představitelů ČR i Tchaj-wanu zahájila Univerzita Karlova ve spolupráci s tchajwanskou National Chengchi University společný projekt a založily Supply Chain Resilience Center.
SCRC.PNG
Mezinárodní cena z World Landslide Forum pro V. Vilímka a J. Klimeše
Mezinárodní konsorcium pro výzkum sesuvů (International Consortium on Landslides) udělilo cenu prof. Vítu Vilímkovi a Dr. Janu Klimešovi za výzkumy v rozvojových zemích, zejména za jejich dlouholetý, společný výzkum sesuvů v Peru. Oběma oceněným gratulujeme!
V Karolinu byli jmenováni noví profesoři. Tři z nich jsou z naší fakulty.
Prezident České republiky Petr Pavel a ministr školství Mikuláš Bek předali 12. prosince 2023 jmenovací dekrety dvaceti sedmi osobnostem Univerzity Karlovy. Nejvyšší akademický titul převzali nově jmenovaní ve Velké aule pražského Karolina. Prof. RNDr. Josef Novotný, Ph.D. a prof. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. jsou z Geografické sekce. Gratulujeme!
Jeníček.png
Význam sněhu v hydrologii horských oblastí v měnícím se klimatu
Pozvánka na habilitační přednášku RNDr. Michala Jeníčka, Ph.D.
Jeníček_s.png
Mimořádné stipendium prof. Miroslava Vlčka získala naše studentka
V úterý 5. 12. 2023 proběhl v rezidenci primátora hl. města Prahy již 3. ročník slavnostního předávání Mimořádného stipendia prof. Miroslava Vlčka za příkladnou reprezentaci vysokoškolského studia v České republice. Stipendium profesora Miroslava Vlčka pro rok 2023 získala Adél Petrovič, studentka programu Sociální geografie a regionální rozvoj PřF UK. Gratulujeme!
Třetí místo v soutěži Evropské kosmické agentury "Get Space Inspired" získal Daniel Paluba
Spojení cestovatelské vášně s výzkumem v oblasti analýzy dat dálkového průzkumu Země - taková myšlenka stojí za navrhovaným projektem SatPlanner, který získal skvělé 3. místo v soutěži Evropské kosmické agentury ESA "Get Space Inspired"!
Geografické pondělí: Ukrajinští váleční uprchlíci v Česku – výzva, úspěchy, problémy
Geografická sekce PřF UK zve na další moderovanou diskusi v rámci cyklu Geografické pondělky s názvem "Ukrajinští váleční uprchlíci v Česku – výzva, úspěchy, problémy". Akce proběhne ve Velké geologické posluchárně v pondělí 26.2. v 17.30. Moderuje profesor Dušan Drbohlav.

Akce dokumentů