E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMezinárodní cena z World Landslide Forum pro V. Vilímka a J. Klimeše

Mezinárodní konsorcium pro výzkum sesuvů (International Consortium on Landslides) udělilo cenu prof. Vítu Vilímkovi a Dr. Janu Klimešovi za výzkumy v rozvojových zemích, zejména za jejich dlouholetý, společný výzkum sesuvů v Peru. Oběma oceněným gratulujeme!

Mezinárodní konsorcium pro výzkum sesuvů (International Consortium on Landslides) udělilo cenu prof. V. Vilímkovi z katedry fyzické geografie a geoekologie a Dr. J Klimešovi z Ústavu struktury a mechaniky hornin AVČR za výzkumy v rozvojových zemích. Tato cena (H. Fukuoka award) se uděluje jedenkrát za 3 roky na celosvětové konferenci (World Landslide Forum), která letos proběhla ve Florencii. 

Oceněn byl zejména jejich dlouholetý, společný výzkum sesuvů v Peru, jehož součástí bylo i zavádění nových technologií a postupů pro snižování negativních dopadů sesuvů. Podařilo se jim zejména, společně s pracovníky archeologické lokality Machu Picchu, vybudovat systém sledování pohybů skalních bloků uvnitř této slavné památky. Její správci tento monitorovací systém používají dodnes, jako nedílnou součást správy incké památky. Ve spolupráci s peruánským výzkumným ústavem dále zrealizovali projekt zaměřený na snížení negativních dopadů sesuvů na území místní komunity v pohoří Cordillera Negra. Díky výsledkům tohoto projektu místní komunita získala dotace na stavbu potřebných zavlažovacích zařízení. Tyto výsledky spolu s více než pěti desítkami odborných článků (např. i z Etiopie), představují významný příspěvek ke snížení rizika sesuvů na mezinárodní úrovni.

Publikováno: Čtvrtek 23.11.2023 16:50

Akce dokumentů