E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMimořádné stipendium prof. Miroslava Vlčka získala naše studentka

V úterý 5. 12. 2023 proběhl v rezidenci primátora hl. města Prahy již 3. ročník slavnostního předávání Mimořádného stipendia prof. Miroslava Vlčka za příkladnou reprezentaci vysokoškolského studia v České republice. Stipendium profesora Miroslava Vlčka pro rok 2023 získala Adél Petrovič, studentka programu Sociální geografie a regionální rozvoj PřF UK. Gratulujeme!

 

Laureáti Stipendia Miroslava Vlčka,  Adél Petrovič první zprava, foto: Jiří Ryszavy, ČVUT

 

Stipendia ve výši 30.000 Kč uděluje konsorsorcium Study in Prague, sdružující 7 pražských vysokých škol (AMU, ČVUT, ČZU, UK, VŠCHT, VŠE a VŠUP), zahraničním studentům, kteří výjimečným způsobem reprezentovali své školy a přispěli k pozitivní propagaci studia v cizojazyčných programech na uvedených školách i celkově k propagaci studia v Praze a České republice.

Slavnostní předání proběhlo pod záštitou primátora hl. města Prahy a pražského magistrátu, s nímž Study in Prague dlouhodobě spolupracuje a který pro tuto příležitost opět poskytl nádherné prostory rezidence primátora na Mariánském náměstí na Praze 1.

Adél Petrovič při přebírání ocenění, foto: Jiří Ryszavy, ČVUT

V letošním roce získala toto stipendium za Univerzitu Karlovu Adél Petrovič z Maďarska, která v prezenční formě studuje na Přírodovědecké fakultě UK doktorský studijní program Social Geography and Regional Development.

Adél rovněž působí jako velmi aktivní studentská ambasadorka Univerzity Karlovy, kterou reprezentuje na řadě domácích i zahraničních konferencí, workshopů a dalších akcí a pomáhá navazovat kontakty s organizátory veletrhů vzdělávání a propojovat vzájemně zahraniční studenty z UK i z dalších vysokých škol.

Je zároveň také koordinátorkou internacionalizace Geografické sekce PřF UK, kde se snaží vytvářet a rozvíjet mezinárodní prostředí pro zahraniční studenty. Vyučuje také angličtinu pro zahraniční studenty a účastníky výměn v rámci programu Erasmus a angažuje se v aktivitách uskupení 4EU+.


 

Konsorcium Study in Prague (www.studyinprague.cz ) vzniklo v roce 2015, kdy jej společně založilo 5 pražských univerzit (ČVUT, ČZU, UK, VŠCHT a VŠE). Později se k nim přidaly také dvě pražské umělecké školy (AMU a VŠUP). Hlavní náplní konsorcia je propagace cizojazyčných (především anglických) studijních programů v zahraničí formou společné účasti na zahraničních vzdělávacích veletrzích a také prostřednictvím společných projektů (spolupráce s hl. m. Praha, webináře, sdílení dobré praxe apod.).

Stipendium prof. Vlčka nese jméno dlouholetého prorektora pro zahraniční styky ČVUT v Praze. Ten byl v letech 2015 - 2019 hybnou silou projektu Study in Prague, který založil a koordinoval. Projekt Study in Prague sdružuje sedm pražských veřejných vysokých škol a má přilákat ke studiu v Praze stovky zahraničních studentů. 


 

 

 

 

 

Publikováno: Pátek 08.12.2023 10:10

Akce dokumentů