E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLS 2017/2018

Semináře se konají pravidelně ve středu od 15:00 v Krajinově posluchárně (B14 - II. mezipatro), Benátská 2. Jsou určené všem studentům ÚŽP i případným zájemcům z jiných pracovišť.

21.2.  

Federico Morelli (Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU): Cities changing nature and nature changing cities: effects of urbanization on biodiversity

28.2.

Ingo Schöning (Max-Planck-Institut für Biogeochemie, Jena): Belowground C cycling in forests and grasslands – results from the German biodiversity exploratories

7.3.

Markéta Braun Kholová (Centrum pro otázky životního prostředí UK): Preference rekultivovaných a sukcesí vzniklých porostů v post-těžební krajině

14.3.

Pavla Hudcová (Fakulta elektrotechnická ČVUT): TMA a její důležitost nejen v lidském životě

21.3.

Pavla Říhová (Česká inspekce životního prostředí): Soumrak nosorožců aneb boj o rohy

28.3.

Ildiko Szelecz (Laboratoire de biodiversité du sol, Université de Neuchâtel): New tools in Forensic Science: How soil organisms and soil chemistry can be used in criminal investigations

4.4.

Jan Roleček (Botanický ústav AV ČR): Perikarpatská lesostep - ohnisko maloškálové diverzity globálního významu

11.4.

Petr Rojík (Sokolovská uhelná, a.s.): Hornická krajina Krušných hor, její proměny, perspektivy a reflexe krajinných změn ve vnímání lidí na české a německé straně pohoří

18.4.

Stanislav Lhota (ZOO Ústí nad Labem): Zátoka nosatých opic: výzkum a obrana pobřežních porostů na Borneu

25.4.

Miroslav Klán (Ústav pro životní prostředí PřF UK):  O včelách a včelařích medonosných

2.5.

Studenti 2. ročníku NMgr. studia (Ústav pro životní prostředí PřF UK)

prezentace postupu prací na diplomových projektech

9.5.

Studenti 2. ročníku NMgr. studia (Ústav pro životní prostředí PřF UK)

prezentace postupu prací na diplomových projektech

16.5.

Jan Hlaváč (Ekolamp): Problematika elektroodpadu

Akce dokumentů