E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZS 2023/2024

Semináře se konají pravidelně ve středu od 15:00 do 16:20 v Krajinově posluchárně (B14 - II. mezipatro), Benátská 2.

Zoom https://cuni-cz.zoom.us/j/96886779629

For passcode please contact Olga Vindušková (olga.vinduskova@natur.cuni.cz)

Program:

4.10.

Jolana Tátosová et al. (Ústav pro životní prostředí, PřF UK):
Úvodní informace pro studenty, představení výzkumných skupin a témat závěrečných prací na ÚŽP

11.10.

Kateřina Střelcová (Slevomat):  
Udržitelnost - produktový přístup v realitě byznysu

18.10.

Svatopluk Civiš (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR):
Voda a vodíková vazba, experimentální a teoretická studie za nízkých teplot: nenastal čas na úpravu definice vodíkové vazby?

25.10.

Studenti 2. ročníku NMgr. studia I. – lednové obhajoby (Ústav pro životní prostředí PřF UK) prezentace postupu prací na diplomových projektech

1.11.

Jitka Jelínková:
 Jednotné environmentální stanovisko - jistě lepší, než původní koncept stavebních úřadů jako orgánů ochrany přírody, ZPF, ale ...? 

8.11.

Petr Keil (Czech University of Life Sciences Prague):  
Scale-dependent biodiversity change in the Anthropocene

15.11.

Irena Kholová (KRNAP):
Nové Zásady péče KRNAP a ochrana lesních ekosystémů

22.11.

Možnosti studia a stáží v zahraničí

29.11.

Zuzana Skřivanová, Radek Dlouhý (Českomoravská komora pro pozemkové úpravy):
Pozemkové úpravy - cesta k obnově zemědělské krajiny

6.12.

Martin Čech (Biologické centrum AV ČR; ÚŽP PřF UK):
LIFE PREDATOR - mezinárodní projekt na největší sladkovodní rybu Evropy, sumce velkého: projekt, který vzbuzuje emoce

13.12.

Vít Rucki (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský):
Nové odrůdy a trendy v integrované ochraně a ekologickém zemědělství ve vinohradnictví

20.12.

rezervní termín

3.1.

zápočtový týden, rezervní termín

 

Akce dokumentů