E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLS 2021/2022

Semináře se konají pravidelně ve středu od 12:20 v Benátské 2, Krajinově posluchárně (B14 - II. mezipatro).

Zoom:  
https://cuni-cz.zoom.us/j/96886779629?pwd=dE5QakJtdmMzL3M3YjY3R002Mmkxdz09

Meeting ID: 968 8677 9629
Passcode: please contact  olga.vinduskova@natur.cuni.cz

 

Program

23.2.   

Camille D´Hervilly (Ústav pro životní prostředí, PřF UK):  How do heterogeneous agroforestry systems impact the distribution of soil macrofauna and soil microbial biomass?

2. 3.      

Olga Vindušková (Ústav pro životní prostředí, PřF UK): Impact of climate change towards more persistent precipitation regimes on experimental temperate grassland soils

9. 3. 

Jaroslav Novák (Státní energetická inspekce): Prostředí budov a energie

16. 3.     

Tereza Petrusková (Katedra ekologie, PřF UK): Individuální akustický monitoring pro výzkum a ochranu

23. 3.               

Jaroslav Semerád (Mikrobiologický ústav AV ČR): Je kohoutková voda stále ještě pitná? Náhled do světa nových antropogenních polutantů

30. 3. 

Zuzana Harmáčková (Ústav výzkumu globální změny AV ČR): Proč přemýšlet o budoucnosti: scénáře budoucího vývoje ve výzkumu a praxi

6. 4.  

Martina Píšová, Lucie Školoudová, Michal Pravec: Absolventi OŽP

13. 4

Jan Hanzelka (PřF UK): Jižní boreální lesy a jejich nejen ptačí obyvatelé

20 .4.               

Pavel Rosendorf (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka AVČR), Michael Trepel, Gregor Ollesch, Jindřich Duras a kol.: Strategie ke snížení obsahu živin ve vodách v mezinárodní oblasti povodí Labe – praktická aplikace mezinárodní spolupráce v ochraně vod podle Rámcové směrnice o vodách

27.4.            

Jiří Cejpek (Vodafone Czech Republic; Bureau Veritas CZ): Průmyslová ekologie a bezpečnost v praxi

4. 5.                   

Studenti 2. NOZP (Ústav pro životní prostředí, PřF UK– Prezentace postupu prací na diplomových projektech pro podzimní obhajob

 11. 5.

(zápočtový týden) termín pro případ last minute změn

Akce dokumentů