E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZS 2022/2023

Semináře se konají pravidelně ve středu od 15:00 do 16:20 v Krajinově posluchárně (B14 - II. mezipatro), Benátská 2.

Google Meet: https://meet.google.com/foe-enjy-fpk

Pokud se místo toho chcete připojit po telefonu, zavolejte na číslo +420 234 610 782 a zadejte PIN: 784 302 174#

Program:

5. 10.    

Jan Frouz et al. (Ústav pro životní prostředí, PřF UK):
Úvodní informace pro studenty a představení pracovních skupin ÚŽP

12.10.   

Lukáš Kůs (Česká inspekce životního prostředí):  
Řešení havárií na povrchových vodách z pohledu ČIŽP

19.10.   

Vladimír Ždímal (Ústav chemických procesů AV ČR):
Filtration efficiency of FFP and N95 respirators against nanoparticles

26.10.                 

Petr Pařil (Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta):  
Co připlouvá a mizí s vysychavými řekami aneb průvodce suchozemské hydrobiologie

2.11.   

Jana Načeradská (Ústav pro životní prostředí, PřF UK):  
Koagulace organických látek při úpravě vody

9.11.                  

Magdalena Koubová (Česká geologická služba), Markéta Mayerová (Výzkumný ústav rostlinné výroby):  
Vztah mezi zemědělskými postupy, stabilitou agregátů a mineralogií a geochemií půd
 

16.11.   

Karolína Brabcová, Valeriya Grechko (Arnika):
Environmental monitoring of persistent organic pollutants (POPs) in SE Asia, Africa and Eastern Europe

23.11.                      

Dana Kapitulčinová (Centrum pro otázky životního prostředí):  
Nutritional Footprint and assessment of environmental impact of foods
 

30.11.        

Studenti 2. ročníku NOZP  I. – lednové obhajoby 
prezentace postupu prací na diplomových projektech

7.12.                 

Martin Šálek (Ústav biologie obratlovců AV ČR):
Průmyslová zemědělská krajina  a její přeživší: od výzkumu k aplikované  ochraně druhové rozmanitosti 

14.12.    

Studenti 2. ročníku NOZP  II. - jarní obhajoby
prezentace postupu prací na diplomových projektech

21.12.  

rezevní termín

4.1. 

zápočtový týden - rezervní termín

Akce dokumentů