E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLS 2013/2014

Semináře se konají pravidelně ve středu od 15:00 v Krajinově posluchárně (B14 - II. mezipatro), Benátská 2. Jsou určené všem studentům ÚŽP i případným zájemcům z jiných pracovišť.

Program odborných seminářů LS 2013/2014

19.2

Environmentální aplikace moderních metod dálkového průzkumu Země (DPZ)

Veronika KOPAČKOVÁ (Česká geologická služba)

26.2.

Extrémní fragmentace vlastnictví půdy v ČR: příčiny jevu a důsledky pro ochranu krajiny

Petr SKLENIČKA (Katedra biotechnických úprav krajiny FŽP ČZU)

5.3.

Svalbard: výzkum v zemi ledních medvědů

Jan BENDL (ÚŽP, PřF UK v Praze)

12.3.

Vliv kyselé atmosférické depozice na koloběh uhlíku a dusíku v půdách

Filip OULEHLE (Česká geologická služba)

19.3

Podpora kvalifikovaného provozu, obnovy a rozvoje vodárenských systémů

Jiří ROSICKÝ (Želivská provozní)
26.3.

Ozvěny WILD 10 - 10. celosvětového kongresu divočiny

Zdenka KŘENOVÁ (ÚŽP, PřF UK v Praze)

2.4.

Vášnivá diskuse na žhavé téma z oboru environmentálních věd, moderuje

Jan DUŠEK (Fórum ochrany přírody)

9.4.

Zelená infrastruktura aneb Revitalizace krajiny a ochrana před povodněmi a such

Michal PRAVEC (Ekologické poradenství)

16.4.

Studiem DNA k ochraně druhů (ochranářská genetika)

Barbora ZEMANOVÁ (Ústav biologie obratlovců AV ČR)

23.4.

Rozšíření druhů suchých trávníků jako klíč k pochopení jejich dynamiky a možností jejich ochrany

Zuzana MÜNZBERGOVÁ (Katedra botaniky PřF UK

30.4.

Prezentace NMgr. 2. ročník OŽP - prezentace postupu prací na diplomových projektech

7.5.

Prezentace NMgr. 2. ročník OŽP - prezentace postupu prací na diplomových projektech
14.5. REKTORSKÝ DEN - výuka zrušena
21.5. Náhradní termín pro prezentace studentů

 

!!! SLEDUJTE PŘÍPADNÉ ZMĚNY.  PROGRAM BUDE AKTUALIZOVÁN ZDE I NA NÁSTĚNCE ÚSTAVU!!!

http://www.natur.cuni.cz/faculty/zivotni-prostredi

Semináře jsou i v kalendáři ústavu: Kalendář ÚŽP - přidat do svého kalendáře: Gcal icon Ical icon

Akce dokumentů