E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZS 2012/2013

semináře se konají pravidelně ve středu od 15:00 v Krajinově posluchárně (B14 - II. mezipatro), Benátská 2. Jsou určené všem studentům ÚŽP i případným zájemcům z jiných pracovišť.

Program odborných seminářů ZS 2012/2013

3.10

Úvodní organizační seminář

Doc. Ing. Jan FROUZ, CSc. (ÚŽP, PřF UK)

Po semináři od16.30 následuje 1. tématický blok ÚŽP pro NMgr : PŮDA, GIS

10.10

Biodiverzita, populační dynamika a životní strategie

Prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. (ÚŽP PřF UK)                           

Po semináři od 16.30 následuje 2. tématický blok ÚŽP pro NMgr : DIVERZITA, ODPADY, TOXIKOLOGIE

17.10.

Potrava rybožravých predátorů – mýty a fakta

RNDr. Martin Čech, Ph.D. (ÚŽP PřF UK)

Po semináři od 16.30 následuje 3. tématický blok ÚŽP pro NMgr : OVZDUŠÍ

24.10.

Žijeme v době šestého masového vymírání? Problémy s odhady současných změn biodiverzity.

Doc. David Storch, Ph.D. (Centrum pro teoretická studia UK a AV ČR)  

Po semináři od 16.30 následuje 4. tématický blok ÚŽP pro NMgr: VODA

31.10.

Telemetrické GPS sledování jelenovitých na Šumavě

Mgr. Pavel Šustr (CzechGlobe – Centrum výzkumu globální změny)

7.11.

Careermarket: absolventi OŽP – kde jsou a jak se jim daří

Mgr. Ondřej Vítek, Ph.D. (AOPK ČR), Mgr. Ivana Halamová (Geo-Praha), a další (zástupci MŽP, soukromá sféra)

14.11.

Revitalizace a ekologicky orientovaná správa vodních toků

Ing. Tomáš Just (AOPK ČR)

21.11.

Opuštěné vojenské prostory jako refugia biodiverzity v současné krajině

Mgr. Pavel Marhoul (Daphne – Institut aplikované ekologie)

28.11.

Způsobuje komerční rybolov evoluci ryb? O úloze nepřímých důkazů ve vědě.

Ing. MgA. David Boukal, Ph.D. (PřF JU České Budějovice, BC AV ČR)

5.12.

Habilitační přednáška -RNDr. Iva Hůnová, CSc.

12.12.

Hmyzí feromony a jejich role v ochraně rostlin

Doc. RNDr. Irena Valterová, CSc. (ÚOCHB AV ČR)

9.1.

Prezentace NMgr. 2. Ročník

(16.1.)

náhradní termín prezentací

 

 

!!! SLEDUJTE PŘÍPADNÉ ZMĚNY.  PROGRAM BUDE AKTUALIZOVÁN ZDE I NA NÁSTĚNCE ÚSTAVU!!!

http://www.natur.cuni.cz/faculty/zivotni-prostredi

Akce dokumentů