E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLS 2011/2012

semináře se konají pravidelně ve středu od 15:00 v Krajinově posluchárně (B14 - II. mezipatro), Benátská 2. Jsou určené všem studentům ÚŽP i případným zájemcům z jiných pracovišť.

Program odborných seminářů LS 2011/2012

22.2

Cestou do Indie

Bc. Jiří HROMÁDKA (ÚŽP, Přf UK v Praze) – vzhledem k děkanskému volnu začátek v 16:00!!

29.2.

Proměny krušnohorské krajiny v průběhu staletí a její odraz v hudbě.

RNDr. Petr ROJÍK, PhD (Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.)

7.3.

Profesorská přednáška

Doc. Ing. Jan FROUZ, CSc. (ÚŽP, PřF UK v Praze)

14.3.

WSES - studentský summit životního prostředí a iniciativa zelename.cz

Mgr. Josef Brůna + host (ÚŽP, PřF UK v Praze)

21.3.

Nanotechnology and the environment

Prof. Thilo Hofmann (Department of Environmental Geosciences, University of Vienna)

28.3.

Raci a račí mor - invaze s využitím biologické zbraně

Mgr. Eva Kozubíková, PhD. (Katedra ekologie, Přf UK v Praze)

4.4.

Kontrola a analýza destabilizace koloidních soustav přírodních nápojů a vod s NOM moderními turbidimetrickými metodami ECO

Doc. Ing. Petr Sladký, CSc., RNDr. Petr Gabriel, PhD. (MFF UK v Praze)

11.4.

Use of stoichiometry to predict the abundance and functioning of root symbioses

Prof. Nancy Collins Johnson (Environmental & Biological Sciences Northern Arizona University)

18.4.

Prezentace 2. ročníku NMgr  1-6/12

25.4.

Prezentace 2. ročníku NMgr 7-12/12

2.5.

Prezentace NMgr. 1. ročník (1-10/30)

časové omezení 2 hod vyžaduje dodržení časového limitu prezentace 7 min!

9.5.

Prezentace NMgr. 1. ročník (10-20/30)

časové omezení 2 hod vyžaduje dodržení časového limitu prezentace 7 min!

16.5.

Prezentace NMgr. 1. ročník (20-30/30)

časové omezení 2 hod vyžaduje dodržení časového limitu prezentace 7 min!

 

 

!!! SLEDUJTE PŘÍPADNÉ ZMĚNY.  PROGRAM BUDE AKTUALIZOVÁN ZDE I NA NÁSTĚNCE ÚSTAVU!!!

http://www.natur.cuni.cz/faculty/zivotni-prostredi

Akce dokumentů