E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLS 2018/2019

Semináře se konají pravidelně ve středu od 15:00 do 16:30 v Benátské 2, Krajinově posluchárně (B14 - II. mezipatro). Jsou určené všem studentům ÚŽP i případným zájemcům z jiných pracovišť.

Program:

 

 

20. 2.                      

Jitka Kufnerová (Česká inspekce životního prostředí): Prosazování úmluvy CITES v České republice

27. 2.                      

Petr Zámečník (Investujeme.cz): Projekt recyklace plastu v Indonésii

6. 3.                      

Jaroslava Frouzová (Ústav pro životní prostředí PřF UK): Sonary v environmentálních vědách

13. 3.                      

Barbora Doušová (Ústav chemie pevných látek FCHT VŠCHT): Arsen v životním prostředí – a co s ním?

20. 3.                      

Martin Mikoláš (Katedra ekologie lesa FLD ČZU): Ochrana a manažment horských lesov s výskytom tetřeva hlušce

27. 3.                      

Jan Dušek (Fórum ochrany přírody): panelová diskuse na téma „Komunikace v ochraně přírody“ (hosté: Jakub Kašpar, Tomáš Salov, Karolína Šůlová)

3. 4.                      

Jaroslav Záhora (Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin AF MENDELU): Mikrobiální obchodování s dusíkem a uhlíkem v půdě

10. 4.                      

Jan Potužák (Povodí Vltavy): Rybníky a nové možnosti recyklace živin v zemědělské krajině

17. 4.                      

Studenti 2. ročníku NMgr. studia (Ústav pro životní prostředí PřF UK)

prezentace postupu prací na diplomových projektech

24. 4.                      

Studenti 2. ročníku NMgr. studia (Ústav pro životní prostředí PřF UK)

prezentace postupu prací na diplomových projektech

1. 5.                      

státní svátek

8. 5.                      

státní svátek

15. 5.                      

Ekolamp (téma bude upřesněno)

Akce dokumentů