E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSpermie odhalují nevěru

Zajímalo by vás, jak často si nějaký ptačí druh užívá záletnictví? Jeho spermie vám to prozradí.

Zjistit, v jaké míře bují nevěra u jednotlivých ptačích druhů, byl donedávna poměrně tvrdý oříšek. Jelikož u ptáků příliš nefungují dotazníkové metody, museli biologové promiskuitu druhu odhadovat z procentuálního zastoupení nevlastních (tzv. mimopárových) mláďat v hnízdech. Určování otcovství je však u zvířat poměrně náročná práce vyžadující stovky hodin v terénu a drahými přístroji vybavenou laboratoř. Druhou možností bylo měřit velikost varlat u samců, což je ovšem metoda značně nepřesná a navíc vyžadující usmrcení vyšetřovaných jedinců.

Spermie
Spermie různých druhů pěvců.
Mezinárodní tým vědců, jehož součástí je i doc. Tomáš Albrecht z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, nyní našel jednoduché a elegantní řešení. Na 55 druzích evropských a kanadských pěvců výzkumníci zjistili, že čím více se daný druh věnuje nevěře, tím méně se liší průměrná délka spermií mezi jednotlivými samci.

Pro každý druh totiž existuje určitá délka spermií, která je optimální pro jejich úspěšnou výpravu pohlavními cestami samičky směrem k vajíčku. Toto optimum je dáno například velikostí komůrek, ve kterých samička spermie i několik týdnů skladuje a postupně jimi během období snůšky oplozuje jednotlivá vajíčka. Čím častěji si nějaký druh užívá nevěru, tím častěji se spermie různých samců potkávají v pohlavních cestách samiček, kde pak navzájem soupeří o čest oplodnit právě dostupné vajíčko. Samec, jehož spermie jsou "každý pes jiná ves", bude mít méně spermií s optimální délkou a bude proto častěji poražen samci, jejichž spermie se od optimální velikosti odlišují méně. U druhu tak postupně začnou převládat samci, kteří si na délce svých spermií dávají záležet. Naopak u puritánských druhů k podobnému soupeření dochází zřídka a uplatní se i samci, kterým na přesné délce jejich spermií až tak moc nesejde.

Výzkum evoluce promiskuity a pohlavního výběru je v poslední době překotně se rozvíjející obor. Ještě donedávna se například vědci domnívali, že většina druhů pěvců je monogamní a tudíž věrná svému sociálnímu partnerovi. Rozvoj molekulárních metod však ukázal, že opak je pravdou a byť pěvci v monogamních párech opravdu žijí, většina z nich v období rozmnožování vyhledává „nemanželský“ sex. Zjistit, jaké evoluční výhody jim z tohoto rizikového chování plynou, je nyní úkol pro evoluční a behaviorální ekology. Ti teď budou moci svůj výzkum snadno rozšířit na mnohem více ptačích druhů, neboť k určení stupně jejich promiskuity jim bude stačit obyčejný mikroskop. Některé další studie navíc naznačují, že podobný vztah mezi variabilitou v délce spermií a promiskuitou by mohl existovat i u dalších skupin obratlovců s vnitřním oplozením, například u hlodavců nebo primátů.

Lifjeld JT, Laskemoen T, Kleven O, Albrecht T, Robertson RJ, 2010 Sperm Length Variation as a Predictor of Extrapair Paternity in Passerine Birds. PLoS ONE 5(10): e13456. doi:10.1371/journal.pone.0013456

Oldřich Tomášek

Akce dokumentů