E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO obrněných hadech

Při zmínce o kostěných útvarech uložených v kůži v podobě šupin či plátů si nejspíše představíme obrněné pravěké dinosaury. V současné době se však ukazuje, že jsou tyto struktury běžné i u šupinatých plazů (Squamata), ale nikdy nebyly popsány u hadů. Jelikož je tato skupina velmi diverzifikovaná, rozhodl se na ni zaměřit tým odborníků pod vedením Petry Frýdlové a Daniela Frynty z Katedry zoologie, Přírodovědecké fakulty, Univerzity Karlovy.
Jedním ze zkoumaných druhů byl i hroznýšek tatarský (Eryx tataricus). Zdroj: Daniel Frynta.

Kostěné útvary uložené v kůži - tzv. osteodermy se v dospělosti vyskytují poměrně často u mnoha druhů obratlovců. O jejich vývoji a funkci je známo stále pozoruhodně málo. Vzhledem k jejich povrchovému uložení se předpokládá, že slouží pravděpodobně zejména k obraně. Mohly by však mít i další funkci související například s pohybem, termoregulací či ukládáním vápníku. Absence osteodermů u hadů bývá dávána do souvislosti s tím, že přítomnost povrchového brnění by jim značně snižovala obratnost a rychlost pohybu. Na druhou stranu u ještěrů se sekundárně redukovanými končetinami, jako je např. slepýš křehký (Anguis fragilis) nebo blavor žlutý (Pseudopus apodus), se nezdá, že by osteodermy významným způsobem omezovaly hybnost.

Tým odborníků se soustředil na hledání osteodermů u celkem 68 exemplářů patřících mezi 27 druhů hadů z různých čeledí. Velkou výhodou bylo, že v posledním desetiletí šly možnosti zobrazovacích technologií velmi kupředu, což umožnilo jednodušší, a hlavně neinvazivní studium vzorků. Skenování pomocí počítačové tomografie (μCT) probíhalo ve spolupráci s Ústavem technické a experimentální fyziky při ČVUT a 3. lékařskou fakultou UK.

Vizualizace osteodermů na ocase a kaudální části těla hroznýška východního (Eryx miliaris) pomocí μCT. Malé barevné objekty jsou jednotlivé osteodermy, které jsou uspořádány do pravidelného vzoru kopírujícího jednotlivé šupiny. Odstín osteodermů odpovídá jejich objemu (mm3). Na obrázku jsou zároveň patrné výrazné modifikace ocasních obratlů. Zdroj: Petra Frýdlová a Jan Dudák.

Pátrání bylo úspěšné. Vědci odhalili osteodermy celkem u čtyř druhů hroznýšků rodu Eryx (Obr. 1). Nalezeny byly u dospělých jedinců, a to především na ocase a na těle asi 4 cm před kloakou (Obr. 1). Jejich vzor kopíroval poměrně pravidelně rozložení šupin. Pravděpodobnou ochrannou funkci osteodermů u hroznýšků podporuje fakt, že mají tito podzemní hadi zvětšené a vysoce modifikované ocasní obratle, které téměř zcela vyplňují objem ocasu. Zdá se tedy, že je distální část těla pod silným predačním tlakem. Autoři přirovnávají tyto struktury ke středověkému brnění a interpretují je jako další součást bohaté antipredační strategie hroznýšků.

Petra Frýdlová, Kateřina Fraindová

Frýdlová, P., Janovská, V., Mrzílková, J. et al. The first description of dermal armour in snakes. Sci Rep 13, 6405 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-33244-6

Publikováno: Úterý 28.11.2023 16:20

Akce dokumentů