E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNové barvy světa

Svět se mění. A s tím narůstá i potřeba nových klasifikací jednotlivých systémů, které by pomohly ke zjištění stavu, způsobu a rychlosti změn v jednotlivých oblastech. Většina globálních systémů však zahrnuje pouze přírodní podmínky. Ale co takové abiotické faktory, biodiverzita či vliv člověka? Toto všechno, a ještě mnohem více využili ve své cestě za novou klasifikací světových systémů Aleš Hrdina a Dušan Romportl z Katedry fyzické geografie a geoekologie Univerzity Karlovy.
Antropogenní faktory významně ovlivňují životní prostředí Země, příklad úzké uličky – Stone Town, Zanzibar. Foto: Magda Křelinová.

V současném světě dochází k mnoha změnám, které je třeba registrovat, popsat a zároveň sledovat i jejich vývoj. K lepší orientaci v této problematice jsou však důležité konkrétní vědomosti a přesný a důkladný přístup v definování prostorových jednotek. K tomu dopomáhají i současné technologie a množství dat o území ve vysokém rozlišení. Mnozí se již snažili popsat nové globální systémy, ale často s vynecháním antropogenního vlivu, biodiverzity, či biotických i abiotických faktorů.

Aleš Hrdina a Dušan Romportl podrobně zmapovali podstatné faktory ovlivňující jednotlivé oblasti pro vytvoření zcela nové inovativní klasifikace, k čemuž využili informace právě o těchto opomíjených faktorech. Přistoupili tak k analýze ekologických a environmentálních procesů v různých zemích světa.

Jako první se vědci pustili do abiotických dat, která zahrnovala zejména různé informace o klimatu a terénní charakteristiky. Biotické faktory byly reprezentovány zastoupením suchozemských obratlovců a rozmanitostí rostlin, což odráželo jak přírodní podmínky, tak dlouhodobé působení člověka. Jako poslední do analýz vstupoval antropogenní faktor, který zahrnoval hustotu obyvatel, množství hospodářských zvířat na plochu, průměrnou časovou dostupnost k přístupu ke zdrojům, službám a příležitostem (které jsou soustředěny zejména ve městech), a informace o krajinném pokryvu. Z těchto dat výzkumníci vytvořili nejprve 3 mapy vyobrazující jednotlivé třídy charakterizující abiotické, biotické a antropogenní faktory.

Silnice fragmentují krajinu a ovlivňují tak ekosystémy a mnoho přírodních funkcí -příklad silnice mezi stromy – Galway, Irsko (vlevo).
Dalším dominantním antropogenním faktorem v dnešní krajině jsou domy – příklad Amsterdam, Nizozemí (vpravo). Foto: Magda Křelinová.

Podstatným výstupem této práce se stala podrobná inovativní mapa světa v podrobném rozlišení 1x1 km, která zahrnuje celkem 169 porovnatelných tříd. Tyto třídy jsou kombinací jednotlivých hodnot přírodních – abiotických i biotických, a antropogenních faktorů. Velkou výhodou této mapy je možnost jejího použití jak v globálním, tak regionálním měřítku. Kromě možnosti multidisciplinárního upotřebení této mapy vědci zároveň vyzdvihují její možné použití v analýze dopadů klimatické změny, kvantifikování změn v krajinné pokrývce nebo sledování biologické rozmanitosti.

Kateřina Fraindová

Aleš Hrdina & Dušan Romportl (2023): Global environmental systems – multivariate anthropoecological classification, Journal of Maps, DOI:10.1080/17445647.2023.2201477

Mapa Globálních systémů je přístupná online.
Zdroj: Autoři původního článku.

 

 

Publikováno: Středa 31.05.2023 08:15

Akce dokumentů