E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNová antibiotika izolovaná ze včelího jedu

S tím, jak stoupá počet nově objevených druhů patogenních bakterií, stoupá také poptávka po nových, účinnějších typech antibiotik. Při jejich hledání vycházejí vědci často z látek běžně se vyskytujících v přírodě. Jedním ze slibných kandidátů na antibiotika nové generace je skupina tzv. antimikrobiálních peptidů (AMP).

Antimikrobiální peptidy jsou krátké, kladně nabité řetězce aminokyselin nacházející se v těle všech organismů. V boji proti bakteriím používají jednoduchý trik: díky své struktuře a kladnému náboji se umí zanořit do záporně nabité bakteriální membrány, proniknout dovnitř a narušit procesy nutné pro existenci buňky.

Vědcům z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR se nedávno podařilo izolovat dva

Halictus sexcinctus
Halictus sexcinctus
takové peptidy z jedu divokých včel Halictus sexcinctus. Dostaly název halictiny (HAL-1, HAL-2) a byly podrobeny zevrubné analýze. V jejím průběhu se ukázalo, že halictiny sice mají velký potenciál coby zabíječi bakterií, ale na druhou stranu také poměrně ochotně likvidují lidské buňky, což je společný problém všech dosud známých AMP. Vědci proto uměle nasyntetizovali několik variant HAL-1 a HAL-2, které se jen nepatrně lišily od původních přírodních produktů, a zkoumali, jak se se změnou struktury mění jejich vlastnosti. Cílem samozřejmě bylo najít peptid s vysokou antibakteriální aktivitou, který by byl zároveň co nejméně toxický pro člověka.

Z celkem jedenapadesáti nasyntetizovaných peptidů byla nakonec malá skupinka s pomyslnou nálepkou „potenciální léčiva“ doporučena k dalšímu výzkumu. Vzhledem k tomu, že u nich byla zaznamenána také schopnost zabíjet některé kvasinky a rakovinné buňky, je možné, že najdou v klinické praxi širší uplatnění.

Monincova L, Budesinsky M, Slaninova J, et al. (2010) Novel antimicrobial peptides from the venom of the eusocial bee Halictus sexcinctus (Hymenoptera: Halictidae) and their analogs. Amino Acids 39:763-775

Terezie Imrichová

Akce dokumentů