E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNa vzhledu krunýře záleží

Želvy ambionské (Cuora amboinensis) patří mezi jeden z ohrožených (zranitelný podle IUCN) druhů želv na naší planetě a v současné době čelí nebezpečí vyhynutí. Nejen pro výzkum, ale i pro jejich záchranu je důležité jejich hlubšího poznání, odlišení jednotlivých poddruhů a jejich geografického původu. K tomu využili vědci z Katedry zoologie metodu geometrické morfometrie, díky níž studovali variabilitu tvaru hřbetní (karapax) a břišní (plastron) části krunýře, přičemž zároveň použili i genetickou analýzu.
Obr. 1 Mláďata želvy ambionské (Cuora amboinensis
Zdroj: Wikimedia Commons, autor snímku: M. North.

V jihovýchodní Asii patřila želva ambionská k nejhojněji zastoupenému druhu želv. Bohužel se stala i jedním z nejčastějších obchodních artiklů, zejména na čínských trzích. Rapidní nárůst lovu zapříčinil rychlý pokles, v určitých případech i úplné vyhynutí některých populací. Vzhledem k neúspěšným pokusům o ochranu volně žijících želv začaly nabývat na důležitosti záchranné programy. K jejich realizaci je však důležitá správná identifikace jednotlivých poddruhů a místo původu. 

Pomocí geometrické morfometrie vědci zkoumali nedospělé jedince želvy ambionské z ostrovů Borneo a Sumatra. K dispozici měli přes sto fotografických snímků, přičemž vyhodnocení rozměrů bylo s přesností 0,1 mm. Kromě tvaru krunýře byla dále vyhodnocena DNA u devíti želv se známým místem původu a zároveň devíti želv ze zoologických zahrad v České republice, která neměla jasný původ.

Obr. 2 Orientační body na hřbetní (karapax) a břišní (plastron) části krunýře. Zdroj: Autoři článku.

Výsledky ukázaly jasné rozlišení mezi tvarem krunýře želv z Bornea a Sumatry, přičemž rozdíly korespondovaly i s DNA analýzou. Tím bylo potvrzeno, že morfometrická analýza tvaru krunýře představuje dostačující nástroj pro rozeznání geografického původu jednotlivých želv, přičemž je možné ji aplikovat i u raných vývojových stadií.

Významný přínos byl také v nalezení genetických rozdílů mezi všemi poddruhy. Je však stále mnoho otazníků a pro další informace je nutné pokračovat ve výzkumu tohoto, v současné době bohužel ohroženého, druhu. 

Protiva, T., Gunalen, D., Bauerová, A., Palupčíková, K., Somerová, B., Frýdlová, P., Jančúchová-Lásková, J., Šimková, O., Frynta, D., Rehák, I. (2016): Shell shape and genetic variability of Southeast Asian Box Turtles (Cuora amboinensis) from Borneo and Sumatra. Vertebrate Zoology, 66, s. 387–396.

Kateřina FRAINDOVÁ

Publikováno: Sobota 04.03.2017 11:05

Akce dokumentů