E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJak souvisí asymetrie obličeje s pohlavím a věkem?

Nikdo není dokonalý, každý z nás má alespoň trochu asymetrický obličej. Asymetrie vzniká při vývoji a s přibývající věkem se mění. Nejcitlivěji asymetrii vnímáme v oblasti očí. Je to totiž první místo, kam se lidé většinou dívají. Ve zbytku obličeje se nachází další asymetrická místa, které nám pomáhají nejen při hodnocení atraktivity, či zdraví jedince. Jak se mění obličejová symetrie v průběhu života? Existuje rozdíl v asymetrii obličeje mezi pohlavími? Na tyto otázky hledala odpověď Katarína Harnádková z Laboratoře 3D zobrazovacích a analytických metod na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.
Asymetrie obličeje se může měnit podle pohlaví i věku. Ilustrační obrázek.
zdroj: Freepik.com

Máme stálou potřebu kontrolovat svůj obličej v zrcadle. Všímáme si každé změny, každé nové vrásky, ať už vznikla z úsměvu nebo ze starostí. Proto také vnímáme asymetrii svého obličeje více u sebe než u druhých.  Měkké tkáně se v průběhu života mění. Za asymetrií obličeje můžou, kromě stárnutí, stát také změny na lebce během dospívání či po ztrátě zubů. Některé obličejové asymetrie se dají řešit pomocí ortodontických přístupů, některé až zásahy plastické chirurgie. Při těchto zákrocích je ale potřeba znát „ideální“ a/symetrii obličeje, kterou je těžké specifikovat. A k tomuto by mohly být využity výsledky studie a skeny 300 obličejů zdravých Čechů.

Vědci přišli s překvapivým zjištěním, že rozdíly v asymetrii obličeje mezi pohlavími lze prokázat pouze do 40 let věku. Po 40. roce se totiž snižuje rozdíl v obličejové asymetrii mezi muži a ženami, pravděpodobně kvůli změnám spojeným se stárnutím. Asymetrie obličeje u žen se v průběhu dospělého života nemění nijak významně, zatímco u mužů byly změny výrazné. Dalším zajímavým objevem bylo zjištění průměrné odchylky od ideálně symetrického obličeje. Průměrná linie naskenovaných tváří (čelo-nos-brada) tvořila mírně ohnutý tvar (tvar písmene "C"). Horní část obličeje byla otočena mírně ve směru hodinových ručiček a dolní část proti směru hodinových ručiček. Pravé oko bylo umístěno mírně výše. Špička nosu a spodní čelist byly nakloněny doleva.

Co stojí za asymetrií lidského obličeje? Za rozdíly v tvaru jedné z tváří stojí pravděpodobně preference jedné strany při žvýkání či při využívání mimických svalů.  Za asymetrii můžou také pohlavní hormony, především androgeny (mužské pohlavní hormony), přičemž tyto hormony pravděpodobně způsobují větší asymetrii v obličeji mužů než u žen. Naše geny mohou rovněž přispívat k asymetriím – například změny v asymetrii čelistí mohou způsobovat mutace ve specifických genech. Některé studie poukazují dokonce na specifické vzory asymetrie obličeje, které charakterizují různé skupiny předků.

Všichni jsme jistým způsobem asymetričtí. Někdo více a někdo méně. Mladí muži jsou asymetričtější v obličeji než mladé ženy. Ale s věkem se tento rozdíl vytrácí a samotná asymetrie se mírně ztrácí. Skenování obličeje pomocí 3D skenu může do budoucna po rozšíření databází obličejů přinést další zajímavé souvislosti, které se budou hodit nejen ve forenzních vědách, ale i ve zdravotnictví. Zkuste se podívat do zrcadla, jestli i vaše pravé oko se nachází výše než to levé nebo zda váš nos není natočený lehce doleva.

Anežka Ševčíková

Harnádková K, Kočandrlová K, Kožejová Jaklová L, Dupej J, Velemínská J (2023) The effect of sex and age on facial shape directional asymmetry in adults: A 3D landmarks-based method study. PLOS ONE 18(8): e0288702. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0288702

Publikováno: Pondělí 16.10.2023 10:45

Akce dokumentů