E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJak se ženy chovají když cítí hrozbu nevěry, a jak to souvisí s kvalitou jejich vztahu?

To je otázka, na kterou se pokusili odpovědět Jitka Lindová, Kateřina Klapilová, Adéla Vobořilová a Barbora Chlápková z Fakulty humanitních studií a Národního ústavu duševního zdraví a Jan Havlíček z Katedry zoologie naší fakulty.

Jedním z mnoha problémů, kterým živočichové čelí při snaze předat do další generace co největší počet svých genů, je to, jak přimět partnera, aby jim při první příležitosti neutekl s někým jiným. Výjimkou samozřejmě nejsou ani lidé, a proto evoluce přišla se souborem chytrých vzorců chování známých jako taktiky k udržení partnera (mate retention tactics) a strategie k udržování vztahu (relationship maintenance strategies).

          Taktiky k udržení partnera, jejichž cílem je zabránit nevěře partnera, se objevují častěji za přítomnosti potenciální sexuální konkurence a rozdělují se do dvou kategorií: taktiky poskytující výhodu (benefit-provisioning), při kterých se jeden partner snaží druhého udržet tím, že zvyšuje hodnotu jejich vztahu (například dárky, sexuálními službami nebo projevy lásky) a taktiky přinášející náklady (cost-inflicting), kdy se partnerovi snaží změnu partnera znepříjemnit, například přímým hlídáním partnera nebo ponižováním jak jeho, tak i potenciálních rivalů.

          Na druhou stranu strategie k udržování vztahu jsou postoje jako je pozitivita a otevřenost, které udržují vztah dlouhodobě funkční.

          Cílem studie bylo prozkoumat, jestli by celková spokojenost ve vztahu mohla souviset s neverbálním chováním, které se u žen projevovalο, když se za přítomnosti jejich partnera setkaly s hrozbou nevěry.

          Vzorek se skládal ze 47 dlouhodobých heterosexuálních párů. Partneři se nejprve zvlášť a poté jako pár, zúčastnili rozhovoru s atraktivní experimentátorkou, kterou ženy mohly vnímat jako rivala. Očekávalo se tak, že se u nich projeví některé ze strategií sloužících k udržení partnera nebo vztahu.

          Kategorie chování, které autoři u žen sledovali, byly taktiky udržení partnera poskytující výhodu, konkrétně chování zvyšující atraktivitu (jako například dotýkání se vlastních stehen a těla nebo upravování vlasů či oděvu), projevy lásky a péče (úsměvy, gestikulace a přitakávání), pobídky k intimitě (dlouhé pohledy na partnera nebo dotýkání se jeho ruky) a také jedna z taktik přinášejících náklady, konkrétně přímé hlídání (v podobě krátkých pohledů). Na neverbální úrovni byly také měřeny strategie pro udržování vztahu, jmenovitě pozitivita (množství přátelských projevů) a otevřenost (otevřený tělesný postoj).

          Ve většině podobných studií, které se soustředily hlavně na dlouhodobé chování a postoje, byla data nasbírána dotazováním partnerů, což je metoda, která bývá náchylná k předsudkům a nepřesnostem. Proto se autoři rozhodli chování sledovat právě na této neverbální úrovni a využít jak dotazování, tak empirického pozorování.

          Studie očekávala, že u žen, které budou častěji používat takové taktiky k udržení partnera, které poskytují výhodu, a dále strategie udržování vztahu, pozitivitu a otevřenost, bude zjištěno vyšší dyadické přizpůsobení a spokojenost podle Spanierovy Škály dyadického přizpůsobení (což je škála užívaná v psychologii pro posuzování vztahové spokojenosti a přizpůsobení).

          Vskutku se ukázalo, že ženy, které zvyšovaly svou atraktivitu (doteky vlastního těla, vlasů atd.), měly vyšší jak dyadické přizpůsobení, tak i vztahovou spokojenost. Pobídky k intimitě byly pozitivně korelovány s přizpůsobením žen a spokojeností jejich partnerů. Naopak četnější krátké pohledy na muže souvisely negativně se spokojeností mužů.

          Tyto výsledky vypovídají o dvou důležitých složkách neverbální komunikace v partnerských vztazích.

          Zaprvé za přítomnosti konkurence používají ženy vůči svým partnerům pohledy dvou typů. Mohou se lišit délkou i kontextem. Snadno si představíme dlouhý laskavý pohled v kontrastu s krátkým, “ostrým” pohledem. Ve studii se ukázalo, že ženy, které používají vůči svým partnerům víc laskavých pohledů, se nacházejí v lépe přizpůsobených a spokojenějších vztazích.

          Za druhé skutečnost, že ženy, které častěji zvyšovaly svojí atraktivitu tím, že  upravovaly svůj vzhled, byly ve svém vztahu spokojenější a přizpůsobenější, upozorňuje na to, že přitažlivost není důležitá jen při výběru partnera, ale i pro zachování zdravého dlouhodobého vztahu.

Peter Kutsos

Lindová, J., Klapilová, K., Johnson, D., Vobořilová, A., Chlápková, B., Havlíček, J., & Rutz, C. (2019). Non‐verbal mate retention behaviour in women and its relation to couple’s relationship adjustment and satisfaction. Ethology, 125(12), 925–939. https://doi.org/10.1111/eth.12949

 

Publikováno: Úterý 15.12.2020 11:25

Akce dokumentů