E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGlobální změny klimatu pod mikroskopem

Na globální změny klimatu se můžeme dívat z různých úhlů. Co je způsobuje, jak jim zabránit nebo jaké mají a budou mít důsledky. Petr Kohout z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se podílel na výzkumu, který se zabývá dopady globálního oteplování na mikrobiom lesů a který se dostal až na obálku prestižního časopisu Nature Reviews Microbiology.
Článek se dostal na přebal tohoto prestižního časopisu. Zdroj: Nature Reviews Microbiology

Studie se zaměřila na důsledky globálního oteplování na mikrobiom boreálních, temperátních a tropických lesů. Ten zastupují hlavně houby, bakterie, archea a další jednobuněčné organismy, které jsou důležité pro koloběh živin. Abychom pochopili, jaký vliv bude mít globální oteplování na naše lesy, je potřeba se zaměřit na jejich půdu.

Houby jsou v lese zodpovědné hlavně za rozklad mrtvé biomasy. Dostávají tak uhlík z kořenů do půdy, zpracují ho a poté výměnou dodávají rostlinám jiné důležité živiny obsahující hlavně dusík a fosfát. I bakterie rozkládají odumřelou rostlinnou hmotu a navíc se v nich odehrávají důležité metabolické dráhy, které jsou významnou součástí koloběhu dusíku, například jeho fixace z plynné formy. Archea jsou také významná díky svým metabolickým drahám a protista jsou predátoři bakterií a hub. Společně tyto organismy udržují funkce lesa, ale jejich vyváženost je narušena globálními změnami.

Jednou z nich je rostoucí teplota, která způsobuje nevyvážené srážky, sucha a následně požáry. Do vzduchu se uvolňuje víc oxidu uhličitého, a tak ho i stromy absorbují víc, čímž se větší množství sloučenin uhlíku dostává do mikrobiomu, který tak může urychlit svůj metabolismus. Dalším důsledkem globálních změn je zvýšené ukládání dusíku do půdy a nedostatek fosforu v lesích, kde je jeho množství dlouhodobě limitující. Dostupnost těchto živin pozitivně ovlivňuje efektivitu ukládání uhlíku v rostlinách.

Vybrané ekosystémové trendy se značně odvíjí od daného biomu, ale i tak jsou některé principy společné pro tropické, temperátní i boreální lesy. Půdní respirace obecně roste do 25 °C a klesá s vyššími teplotami. V tomto ohledu ale nebyla pozorovaná žádná změna v důsledku globálního oteplování. Čím dál častější sucho je také pozorované napříč studovanými ekosystémy. Primární produkce se dlouhodobě snižuje, a to hlavně v závislosti na délce a intenzitě sucha. Houby pak zvládají sucha lépe než bakterie, hlavně díky rozvětvenému podhoubí.

V boreálních lesích trvá zima až 6 měsícu a poměrně nízké teploty tu jsou celoročně. Autor: Eliška Leštinová

Boreální lesy jsou takzvaným “carbon sink”, což znamená, že ukládají velké množství uhlíku. To je umožněno hlavně tím, že v nízkých teplotách, které jsou pro ně běžné, probíhá dekompozice velice pomalu. Rostoucí teplota a delší období růstu je pro ně výhodou – nehostinné podmínky se mění na mnohem přívětivější. Benefitují ale i houby, které jsou mnohem efektivnějšími dekompozitory a boreální lesy tak ztrácí své zásoby uhlíku. Odvrácenou stranou oteplování jsou sucha. Ta jsou jedním z faktorů které v boreální zóně přispívají k častějšímu výskytu požárů, které ničí lesy jako takové, i mikrobiom žijící v jejich půdě. Rozloha boreálních lesů se posouvá na sever a s tím se přemisťuje i hranice lesa a bezlesí. Posun této hranice je ale rychlejší než růst stromů. V důsledku toho se snižuje množství uhlíku v biomase těchto lesů.

Temperátní lesy mají během roku rozdíly teplot i 60 °C. Autor: Eliška Leštinová

V temperátních lesích lze pozorovat zvýšené množství oxidu uhličitého, které způsobuje rychlejší rozklad biomasy, což zvyšuje množství dostupného dusíku. Také ale zpomaluje ukládání methanu mikroorganismy. Hlavně v zimním období, kdy se temperátní lesy potýkají s podobným prostředím jako boreální lesy po celý rok, se díky oteplování urychluje dekompozice. Vyšší teplota v létě způsobuje úbytek biomasy mikrobiomu, a tedy pomalejší metabolické procesy, sníženou dekompozici a celkové snížení primární produkce lesa. I zde se zvyšuje počet požárů, ale v porovnání s boreálními lesy se ty temperátní dokážou vrátit do původního stavu o něco rychleji, a to i díky speciálně adaptovaným druhům.

Tropické lesy jsou v kontextu klimatických změn téměř neprozkoumané. Nejvíc je nejspíš bude ovlivňovat sucho, které zpomalí růst stromů a ukládání uhlíku. Oba předchozí typy lesů jsou často sužované patogeny. V tropech toto ale příliš nehrozí, díky vysoké biodiverzitě. Dále je zde opakovaný problém s rostoucím počtem ohňů.

Tropické lesy jsou okolo rovníku a ve velkému množství biomasy  ukládají obrovské množství uhlíku. Zdroj: wikimedia commons, autor: Vyacheslav Argenberg

Boreální lesy jsou vyššími teplotami zvýhodněny, protože díky nim mají vyšší produktivitu. S tím je ale spojeno nebezpečí sucha, ohňů a patogenů. Temperátní i tropické lesy budou v budoucnosti sužovat hlavně sucha a následné vymírání slabších jedinců. Do budoucna by tedy bylo vhodné sázet vhodné stromy i s ohledem na změnu klimatu tak abychom zvyšovali odolnost lesa. Dále je doporučeno nechávat v lesích mrtvé dřevo, které obsahuje neustále kolující uhlík, a zakládat kontrolované požáry, díky kterým nebudou začínat ty velké.

Eliška Leštinová

Baldrian, P., López-Mondéjar, R., & Kohout, P. (2023). Forest microbiome and global change. Nature reviews. Microbiology, 21(8), 487–501. https://doi.org/10.1038/s41579-023-00876-4

Publikováno: Sobota 19.08.2023 19:25

Akce dokumentů