E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCesta do hlubin studia chemie

Během podzimních prázdnin, konkrétně 26. a 27. října se na Chemickém ústavu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy uskutečnila každoroční akce pro středoškoláky a jejich učitele – tzv. Cesta do hlubin studia chemie. V rámci dvoudenního programu byly pro studenty i jejich učitele připraveny jak přednášky, tak praktická cvičení v laboratořích. Svým podílem přispěli k programu zástupci všech kateder a na účastníky tak čekalo široké spektrum aktivit.
Přednášku s názvem "Pokročilé materiály pro jadernou energetiku" si pro učitele připravil Dr. Václav Tyrpekl z Katedry anorganické chemie. 
Foto: Jiří Schulz

Na přednáškách se studenti mohli dozvědět například o jedech historii a detektivkách v přednášce doc. Karla Nesměráka a učitelé například o materiálech v jaderné energetice, o kterých přednášel Dr. Václav Tyrpekl. Zájemci o lidské tělo si našli své v přednášce Dr. Boženy Kubíčkové o cystické fibróze nebo té o vlivu stravy na zdraví, kterou si připravila doc. Markéta Martínková. Nechyběla ani přednáška o přírodních látkách v podání Dr. Lukáše Rýčka a dostatek motivace k prvním krokům studia na vysoké škole studentům dodal Dr. Michal Mazur.

Laboratorní cvičení čekalo rovněž jak na studenty, tak na jejich učitele. Studenti se mohli stát detektivy na Katedře analytické chemie, na Katedře anorganické chemie si vyzkoušeli syntézu komplexů přechodných kovů a jejich barevnost stejně jako jejich vyučující.

Na laboratorním cvičení "Polymerní hrátky" si studenti mohli zasoutěžit o titul POLYMASTERA 2023.
zdroj: David Šorm

V laboratořích polymerní syntézy, biomateriálů a mikroporézních polymerů na Katedře fyzikální chemie si studenti středních škol ověřili fyzikálně chemické vlastnosti některých významných polymerů. Mezi pokusy mohli studenti vidět například zapalování nitrocelulózy, rozpouštění celulózy pomocí Schweizerova činidla nebo tahání polyamidových vláken díky mezifázové polymerizaci. Součástí laborek byl také výzkum rozpustnosti polystyrenu v různých rozpouštědlech nebo testování sorpční schopnosti polyakrylátu sodného, který slouží jako sorbent tekutin v dětských plenách. Stejný materiál byl nakonec využit při výrobě takzvaného polymerního sněhu. Na závěr si studenti ověřili získané znalosti v Kahoot! kvízu, ve kterém navíc soutěžili o titul POLYMASTERA 2023. Učitelé se pak také například na Katedře učitelství a didaktiky chemie mohli přenést do virtuální reality.

Na Katedře fyzikální chemie byla pro studenty připravena laboratorní cvičení s názvem "Polymerní hrátky".
zdroj: David Šorm
Laboratorní cvičení "Polymerní hrátky" obsahovalo mimo jiné také zapalování nitrocelulózy.
zdroj: David Šorm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na všechny pak čekaly také exkurze na různá zajímavá zákoutí Chemického ústavu. Cílem byl například NMR spektrometr, fluorescenční mikroskop nebo 3D tiskárny a spoustu dalšího. Na závěr nechyběla také večerní show.

 

 

 

 

Za spolupráci na reportáži patří poděkování Davidu Šormovi z Katedry fyzikální chemie.

Magda Křelinová

Publikováno: Pátek 10.11.2023 12:45

Akce dokumentů