E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTělesná výchova II

Tělesná výchova II

SPECIALIZOVANÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA

Jde o formu tělesné výchovy primárně určenou pro studenty druhém ročníku studia Přírodovědecké fakulty, kteří si již v rámci tělesné výchovy volí konkrétní specializaci (sport), který navštěvují celý semestr. Studenti mohou pokračovat ve sportech, se kterými se setkali již v rámci tělesné výchovy I., nebo si vybrat z nabídky dalších sportů. Výuka většiny sportů v rámci tělesné výchovy II. probíhá ve Sportovním centu UK, ale část výuky se odehrává na externích sportovištích mimo areál SCUK.

U některých sportů jsou jednotlivé hodiny rozděleny podle výkonnostní úrovně na začátečníky a pokročilé.

U tělesné výchovy II. nestačí mít v SISu zapsaný pouze předmět MS730A2 a MS730B2, pro zimní, resp. letní semestr. Student musí být v SISu zapsán také na konkrétní rozvrhový lístek odpovídající zvolené sportovní specializaci. 

Rozvrh

Akce dokumentů