E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníErasmus koordinátoři
kateder a ústavů PřF

Seznam koordinátorů programu Erasmus na katedrách a ústavech Přírodovědecké fakulty UK v Praze

 

Sekce Číslo
střed.
Název katedry, ústavu Jméno koordinátora WhoIS Linka
(22195+)
E-mail
BIOLOGIE 1100 Katedra antropologie a genetiky člověka Mgr. Šárka Bejdová WhoIS 1609 bejdova@natur.cuni.cz
1200 Katedra botaniky Mgr. Michal Štefánek WhoIS 1642 michal.stefanek@natur.cuni.cz
1300 Katedra experimentální biologie rostlin RNDr. Edita Tylová, Ph.D. WhoIS 1679 edmunz@natur.cuni.cz
1400 Katedra genetiky a mikrobiologie RNDr. Michaela Schierová, Ph.D. WhoIS 1748, 1733 misnovak@natur.cuni.cz
1510 Katedra buněčné biologie RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. WhoIS 1780 sebkova@natur.cuni.cz
1520 Katedra fyziologie Mgr. Petr Telenský, Ph.D. WhoIS 1783 petr.telensky@natur.cuni.cz
1610 Katedra parazitologie RNDr. Libor Mikeš, Ph.D. WhoIS 1819 mikes@natur.cuni.cz
1620 Katedra ekologie Mgr. Kateřina Kopalová, Ph.D. WhoIS 1809 kopalov1@natur.cuni.cz
1700 Katedra zoologie RNDr. Věra Opatová, Ph.D. WhoIS 1840 vera.opatova@natur.cuni.cz
1800 Katedra učitelství a didaktiky biologie PhDr. Petr Novotný, Ph.D. WhoIS 1871 novotp@natur.cuni.cz
1900 Katedra filozofie a dějin přírodních věd Mgr. Lenka Ovčáčková, Ph.D. WhoIS 1930 lenka.ovcackova@natur.cuni.cz
OŽP 7500 Ústav pro ochranu životního prostředí Prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. WhoIS 1903 kindlmap@natur.cuni.cz
CHEMIE 2300 Katedra analytické chemie RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. WhoIS 1232 hranicek@natur.cuni.cz
2400 Katedra anorganické chemie Doc. RNDr. David Havlíček, CSc. WhoIS 1166 havlicek@natur.cuni.cz
2500 Katedra biochemie Mgr. Ondřej Skořepa WhoIS 1272 ondrej.skorepa@natur.cuni.cz
2600 Katedra fyzikální a makromolekulární chemie RNDr. Ivana Šloufová, Ph.D. WhoIS 1312 ivana.sloufova@natur.cuni.cz
2700 Katedra organické chemie Doc. Mgr. Radim Hrdina, Ph.D. WhoIS 1576 hrdina@natur.cuni.cz
2800 Katedra učitelství a didaktiky chemie RNDr. Eva Stratilová Urválková, Ph.D. WhoIS 1348 urvalkov@natur.cuni.cz
GEOGRAFIE 3300 Katedra fyzické geografie a geoekologie RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D.
► www
WhoIS 1589 dagmar.chalupova@natur.cuni.cz
3400 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje RNDr. Vágner Jiří, Ph.D. WhoIS 1397 vagner@natur.cuni.cz
3600 Katedra demografie a geodemografie RNDr. Tomáš Kučera, CSc. WhoIS 1417 kucera@natur.cuni.cz
3700 Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Ing. Markéta Potůčková, Ph.D. WhoIS 1405 mpot@natur.cuni.cz
GEOLOGIE 4200 Ústav geologie a paleontologie Mgr. Karel Martínek, Ph.D. WhoIS 1464 karel@natur.cuni.cz
4300 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů RNDr. Maria Vaňková, Ph.D. WhoIS 1490 maria.vankova@natur.cuni.cz
4400 Ústav petrologie a strukturní geologie Mgr. Václav Špillar, Ph.D. WhoIS 1532 vaclav.spillar@natur.cuni.cz
4500 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Doc. RNDr. Günther Kletetschka, Ph.D. WhoIS 1963 kletetsg@natur.cuni.cz

 

 

Akce dokumentů