E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRNDr. Šárka Bejdová, Ph.D.

Akademický pracovník, katedrový koordinátor Erasmu

Laboratoř 3D zobrazovacích a analytických metod
Katedra antropologie a genetiky člověka
Viničná 7, 128 00 Praha 2

Tel.: (+420) 22195 1609
Email: bejdova@natur.cuni.cz

CV (in English)


Vědecko výzkumné zaměření:

Retrospektivní kosterní antropologie: pohlavní dimorfismus a morfologická variabilita lebky u historických a recentních populací

Klinická antropologie: problematika rozštěpových vad, pooperační vývoj pacientů, srovnání s normou

Uplatnění geometrické morfometrie v antropologii

 

Podíl na výzkumné, vědecké a organizační práci:

Katedrový koordinátor programu ERASMUS+

 

Výzkumné projekty a granty:

Hlavní řešitel:
GAUK 309611 Mikroevoluce obličejové partie lebky v průběhu posledních 1200 let za využití metod 3D geometrické morfometrie (2011–2012)

Spoluřešitel:
GAČR 23-06822S Lidské kosterní pozůstatky ze Zlatého koně: revize a nové interpretace výzkumu z 20. století v Koněpruských jeskyních. Hlavní řešitel: Mgr. Rebeka Rmoutilová 2023–2025)
GA UK 178214 Longitudinální hodnocení obličeje zdravých dětí a pacientů s vybranými syndromy: detekce odchylek v morfologii obličeje (2015)
Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), Národní muzeum, Praha (2013–2015)
Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT C55 Zřízení laboratoře 3D zobrazovacích a analytických metod (2011)
Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT C 37 3 Zřízení laboratoře 3D zobrazovacích a analytických metod (2008–2010)
Interní vědecký projekt Národního muzea Mikrovzorkování v analýze stabilních izotopů: výživa a zdravotní stav nedospělé populace z lokality Solnice

Spolupracovník:
GAČR 17-01878S Životní styl a identita velkomoravské aristokracie: archeologická a bioarcheologická analýza dokladů nejvyšších elit v Mikulčicích (2017–2019)

 

Pedagogická činnost:

MB110P03 Antropologie
MB110C82 Praktikum z antropologie 
MB180P33 Repetitorium biologie pro učitele III
MB110C77 3D zobrazovací metody aplikované v antropologii 
MB110P58 Dentální antropologie 
MB110P04B Anatomie člověka II 

 

Publikační činnost:

Štepanovský, M., Buk, Z., Kotěrová, A. P., Brůžek, J., Bejdová, Š., Techataweewan, N., & Velemínská, J. (2023). Automated age‐at‐death estimation from 3D surface scans of the facies auricularis of the pelvic bone. Forensic Science International, 349, 111765.

Kožejová Jaklová L., Velemínská, J., Dupej, J., Moravec, T., & Bejdová Š. (2023). Palatal surface development from 6 years of age to early adulthood: data modelling using 3D geometric morphometrics. Clinical Oral Investigations, 27(5), 2347–2358.

Velemínská, J., Fleischmannová, N., Suchá, B., Dupej, J., Bejdová, Š., Kotěrová, A., & Brůžek, J. (2021). Age-related differences in cranial sexual dimorphism in contemporary Europe. International journal of legal medicine, 135, 2033–2044.

Bejdová, Š., Dupej, J., Velemínský, P., Poláček, L., & Velemínská, J. (2021). Facial skeleton morphology: does it reflect social stratification in an Early Mediaeval population from Great Moravia (ninth–tenth century AD, Czech Republic)?. Archaeological and Anthropological Sciences13(3), 1-17.

Čechová, M., Dupej, J., Brůžek, J., Bejdová, Š., Horák, M., & Velemínská, J. (2019). Sex estimation using external morphology of the frontal bone and frontal sinuses in a contemporary Czech population. International Journal of Legal Medicine, 133(4), 1285–1294.

Musilová, B., Dupej, J., Brůžek, J., Bejdová, Š., & Velemínská, J. (2019). Sex and ancestry related differences between two Central European populations determined using exocranial meshes. Forensic Science International, 297, 364–369.

Bejdová, Š., Dupej, J., Velemínská, J., & Velemínský, P. (2018). Stability of upper face sexual dimorphism in Central European populations (Czech Republic) during the Modern Age. International Journal of Legal Medicine, 132, 321–330.

Hoffmannová, E., Moslerová,V., Dupej, J., Borský, J., Bejdová, Š., & Velemínská, J. (2018). Three-dimensional development of the upper dental arch in unilateral cleft lip and palate patients after early neonatal cheiloplasty. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 109, 1–6.

Hoffmannova, E., Bejdová, Š., Borský, J., Dupej, J., Cagáňová, V., & Velemínská, J. (2016). Palatal growth in complete unilateral cleft lip and palate patients following neonatal cheiloplasty: Classic and geometric morphometric assessment. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology , 90, 71–76.

Rusková, H., Bejdová, Š., Peterka, M., Krajíček, V., & Velemínská, J. (2014). 3-D shape analysis of palatal surface in patients with unilateral complete cleft lip and palate. Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery, 42, e140–e147.

Bejdová, Š., Krajíček, V., Velemínská, J., Horák, M., & Velemínský, P. (2013). Changes in the sexual dimorphism of the human mandible during the last 1200 years in Central Europe. HOMO - Journal of Comparative Human Biology, 64, 437–453.

Bejdová, Š., Krajíček, V., Peterka, M., Trefný, P., & Velemínská, J. (2012). Palatal shape and size variability in patients with bilateral complete cleft lip and palate using dense surface model construction and 3D geometric morphometrics. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, 40, 201–208.

Krajíček, V., Bejdová, Š., Velemínská, J., & Pelikán, J. (2011). Improving B-spline deformation based fitting for volume registration. In: Lávička, M., Němec, M. (Eds.), Proceedings of the 31st conference on geometry and graphics. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava, pp139–154.

Bejdová, Š., Velemínská, J., Bejda, P., Horák, M.,& Velemínský, P. (2010). Tvar dolní čelisti u velkomoravské populace za využití metod 3-D geometrické morfometrie. Slovenská antropológia, 13(1),1–5.

Bejdová, Š., & Velemínský, P. (2008). Zdravotní stav chrupu populace knovízské kultury. In: Beneš, J., Pokorný, P. (Eds), Bioarchelogie v České republice. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, pp 241–266.

Bejdová, Š., & Velemínský, P. (2008). Morfologická variabilita dentálních znaků u populace knovízské kultury. Sborník HMČ UK, 7, 19–21.

Akce dokumentů