E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRNDr. Šárka Bejdová, Ph.D.

Akademický pracovník, katedrový koordinátor Erasmu

Laboratoř 3D zobrazovacích a analytických metod
Katedra antropologie a genetiky člověka
Viničná 7, 128 43 Praha 2

Tel.: +420 221 951 609
Mail: bejdova@natur.cuni.cz

CV (in English)

 

 


Vědecko výzkumné zaměření

Retrospektivní kosterní antropologie: pohlavní dimorfismus a morfologická variabilita lebky u historických a recentních populací

Klinická antropologie: problematika rozštěpových vad, pooperační vývoj pacientů, srovnání s normou

Uplatnění geometrické morfometrie v antropologii
 

Podíl na organizační práci

Katedrový koordinátor programu ERASMUS+
 

Výzkumné projekty a granty

Hlavní řešitel

20011 - 2012: GAUK 309611, Mikroevoluce obličejové partie lebky v průběhu posledních 1200 let za využití metod 3D geometrické morfometrie

Spoluřešitel

2015: Mikrovzorkování v analýze stabilních izotopů: výživa a zdravotní stav nedospělé populace z lokality Solnice, interní vědecký projekt Národního muzea (řešitel Mgr. Sylva Kaupová).

2015: Longitudinální hodnocení obličeje zdravých dětí a pacientů s vybranými syndromy: detekce odchylek v morfologii obličeje Grantová agentura Univerzity Karlovy (GA UK 178214) (řešitel Mgr. Šárka Mesteková).

2013- 2015: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), Národní muzeum, Praha

2011: Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT C55, Zřízení laboratoře 3D zobrazovacích a analytických metod (řešitel RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.)

2008 - 2010: Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT C 37 3, Zřízení laboratoře 3D zobrazovacích a analytických metod (řešitel RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.)

 

Publikace

Bejdová, Š., Dupej, J., Krajíček, V., Velemínská, J., Velemínský, P. (2017): Stability of upper face sexual dimorphism in Central European populations (Czech Republic) during the Modern Age. International Journal of Legal Medicine: 1-10, in press.

Hoffmannova, E., Bejdová, Š., Borský, J., Dupej, J., Cagáňová, V., Velemínská, J. (2016): Palatal growth in complete unilateral cleft lip and palate patients following neonatal cheiloplasty: Classic and geometric morphometric assessment. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 90, 71-76.

Rusková, H., Bejdová, Š., Peterka, M., Krajíček, V., Velemínská, J. (2014): 3-D shape analysis of palatal surface in patients with unilateral complete cleft lip and palate. Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery 42: e140-e147.

Bejdová, Š., Krajíček, V., Velemínská, J., Horák, M., Velemínský, P. (2013): Changes in the sexual dimorphism of the human mandible during the last 1200 years in Central Europe. HOMO - Journal of Comparative Human Biology 64: 437–453.

Bejdová, Š., Krajíček, V., Peterka, M., Trefný, P., Velemínská, J. (2012): Palatal shape and size variability in patients with bilateral complete cleft lip and palate using dense surface model construction and 3D geometric morphometrics. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery 40: 201-208.

Krajíček, V., Bejdová, Š., Velemínská, J., Pelikán, J. (2011): Improving B-spline deformation based fitting for volume registration. In Lávička, M., Němec, M., editors. Proceedings of the 31st conference on geometry and graphics. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava: 139–154.

Bejdová, Š., Velemínská, J., Bejda, P., Horák, M.,Velemínský, P. (2010): Tvar dolní čelisti u velkomoravské populace za využití metod 3-D geometrické morfometrie. Slovenská antropológia, 13/1: 1-5.

Bejdová, Š., Velemínský, P. (2008): Zdravotní stav chrupu populace knovízské kultury. In Beneš, J., Pokorný, P, editors. Bioarchelogie v České republice. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha. p 241-266.

Bejdová, Š., Velemínský, P. (2008): Morfologická variabilita dentálních znaků u populace knovízské kultury. Sborník HMČ UK 7: 19-21.
 

Pedagogická činnost

Antropologie (MB110P03)
Praktikum z antropologie (MB110C82)
Repetitorium biologie podle RVP G III (MB180P27)
3D zobrazovací metody aplikované v antropologii (MB110C77)
Dentální antropologie (MB110P58)
Anatomie člověka II (MB110P04B)

Akce dokumentů