E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRNDr. Maria VAŇKOVÁ, Ph.D.

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů


Vědecká pracovnice - Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů

místnost: 1. patro, č. dveří 110A
Albertov 6
128 43 Praha 2

telefon: 221951 490
E-mail: hojdova@natur.cuni.cz


Výzkumné zaměření

  • Biogeochemie stopových prvků v oblastech zatížených těžbou/zpracováním rud.  Hlavní zaměření na geochemii rtuti, její formy, sorpce a chování v půdách.

  • Studium historické depozice rtuti pomocí geochemických archívů (letokruhů, rašelin).

  • Stopování a kvantifikace zdrojů kontaminace pomocí stabilních izotopů rtuti.

Výzkumný tým: Environmental Geochemistry Group

Akce dokumentů