E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFormuláře

agenda doktorského studia

Přepínač agendy

Bc. a NMgr.  studium    |     Ph. D. studium


 

Pro práci se soubory PDF použijte Acrobat Reader.
Pro práci se soubory DOC, DOCX a XLSX použijte programy balíku Microsoft Office.

 

Formulář

Typ

Poslední úprava

Všeobecná žádost [DOC k vyplnění po vytištění z programu Word] 29.3.2012
Prohlášení o zanechání studia [DOCX k vyplnění v programu Word a následnému podpisu po vytištění] 8.9.2016
Oznámení (o změně adresy, příjmení, apod.) [DOC k vyplnění po vytištění z programu Word] 1.1.2014
Potvrzení o studiu [DOCX k vyplnění v programu Word] 7.10.2016
Oznámení o těhotenství/narození dítěte/převzetí dítěte do péče [DOC k vyplnění po vytištění z programu Word] 11.9.2017
Žádost o změnu studijního plánu [DOC k vyplnění po vytištění z programu Word] 2.2.2016
Plná moc k vyzvednutí diplomu [DOC k vyplnění po vytištění z programu Word] 8.12.2016
Plná moc k vyřizování studijních záležitostí [DOCX k vyplnění po vytištění z programu Word] 7.12.2016
Přihláška k účasti na rigorozní promoci [DOC k vyplnění po vytištění z programu Word] 12.10.2017

Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací

Prohlášení o individuálním termínu SDZ/obhajoby [DOC k vyplnění po vytištění z programu Word] 23.10.2017
Přihláška k obhajobě disertační práce [DOC k vyplnění po vytištění z programu Word] 12.10.2017
Přihláška ke státní doktorské zkoušce [DOC k vyplnění po vytištění z programu Word] 8.12.2016

Stipendia (pro studenty)

Plná moc k přebírání rozhodnutí a vzdávání se odvolání [DOC k vyplnění po vytištění z programu Word] 18.10.2016

Stipendia (pro zaměstnance)

Formulář č. 1 - Návrh na přiznání stipendia a převod prostředků na stipendijní fond
(tento formulář nelze použít pro stipendia na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zákona č. 130/2002 sb.)
[PDF k vyplnění v programu Acrobat Reader] 9.10.2017
Formulář č. 2 - Návrh na přiznání stipendia
(tento formulář nelze použít pro stipendia na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zákona č. 130/2002 sb.)
[PDF k vyplnění v programu Acrobat Reader] 9.10.2017
Formulář č. 3 - Návrh na přiznání stipendia na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zákona č. 130/2002 sb. [PDF k vyplnění v programu Acrobat Reader] 9.10.2017
Formulář č. 4 - Příloha k návrhu na přiznání stipendia (hromadný seznam v PDF) [PDF k vyplnění v programu Acrobat Reader] 9.10.2017
Formulář č. 4 - Příloha k návrhu na přiznání stipendia (hromadný seznam v XLSX) [XLSX k vyplnění v programu Excel] 30.10.2017

Formuláře pro uchazeče

viz sekce fakultního portálu pro uchazeče

Akce dokumentů