E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFormuláře pro studenty

doktorského studia
Rozcestník formulářů

 Bc. a NMgr.  studium

Ph. D. studium

Pro uchazeče

Pro studenty

Pro zaměstnance

Pro uchazeče

Pro studenty

Pro zaměstnance

 

 

Pro práci se soubory PDF použijte Acrobat Reader.
Pro práci se soubory DOC, DOCX a XLSX použijte programy balíku Microsoft Office.

Formulář

Typ

Poslední úprava

Všeobecná žádost [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 29.3.2012
Prohlášení o zanechání studia [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 3.10.2018
Oznámení (o změně adresy, příjmení, apod.) [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 1.1.2014
Potvrzení o studiu [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 28.1.2019
Oznámení o těhotenství/narození dítěte/převzetí dítěte do péče [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 11.9.2017
Žádost o změnu studijního plánu [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 2.2.2016
Plná moc k vyzvednutí diplomu [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 8.12.2016
Plná moc k vyřizování studijních záležitostí [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 7.12.2016
Přihláška k účasti na rigorozní promoci [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 12.10.2017

Státní doktorské zkoušky a disertační práce

Prohlášení o individuálním termínu SDZ/obhajoby [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 23.10.2018
Přihláška k obhajobě disertační práce [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 30.10.2018
Přihláška ke státní doktorské zkoušce [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 8.12.2016
Žádost o změnu tématu anebo vedoucího disertační práce [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 12.12.2018

Stipendia

Plná moc k přebírání rozhodnutí a vzdávání se odvolání [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 30.1.2019

Akce dokumentů