E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFormuláře pro studenty

doktorského studia
Rozcestník formulářů

 Bc. a NMgr.  studium

Ph. D. studium

Pro uchazeče

Pro studenty

Pro zaměstnance

Pro uchazeče

Pro studenty

Pro zaměstnance

 

 

Pro práci se soubory PDF použijte Acrobat Reader.
Pro práci se soubory DOC a DOCX použijte programy balíku Microsoft Office.

Formulář

Typ

Poslední úprava

Potvrzení o studiu - studenti mohou získat v elektronické formě ze SIS, obdobně potvrzezní o absolvování absolventi a potvrzení o průběhu studia i bývalí studenti [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word]

28.1.2019

Žádost o změnu individuálního studijního plánu [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 29.6.2020
Všeobecná žádost (přerušení studia, změna školitele, přidání konzultanta, apod.) [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 10.1.2022
Zápisový list - pouze pro zápis do studia po přerušení studia [PDF k vyplnění v programu Acrobat Reader] 30.6.2016
Prohlášení o zanechání studia [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 29.6.2020
Oznámení o těhotenství/narození dítěte/převzetí dítěte do péče [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 29.6.2020
Všeobecné oznámení (o změně adresy, příjmení, apod.) [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 29.6.2020
Plná moc k vyzvednutí diplomu [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] v režii RUK
Plná moc k vyřizování studijních záležitostí [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 7.12.2016
Přihláška k účasti na rigorozní promoci [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 6.4.2020
Potvrzení o přihlášení ke zkoušce [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 5.1.2021

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

[DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 12.5.2020

Státní doktorské zkoušky a disertační práce

Přihláška k obhajobě disertační práce [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 29.6.2020
Přihláška ke státní doktorské zkoušce [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 29.6.2020
Žádost o změnu tématu anebo vedoucího disertační práce [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 29.6.2020
Žádost o distanční formu konání státních závěrečných zkoušek [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 25.3.2021

Stipendia.

Plná moc k přebírání rozhodnutí a vzdávání se odvolání [DOC/DOCX k vyplnění v .programu Word] 29.6.2020

Akce dokumentů