E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFormuláře pro studenty

bakalářského a navazujícího magisterského studia
Rozcestník formulářů

 Bc. a NMgr.  studium

Ph. D. studium

Pro uchazeče

Pro studenty

Pro zaměstnance

Pro uchazeče

Pro studenty

Pro zaměstnance

 

 

Pro práci se soubory PDF použijte Acrobat Reader.
Pro práci se soubory DOC a DOCX použijte programy balíku Microsoft Office.

Formulář

Typ

Poslední úprava

Zápisový list - určen výhradně pro zápis do 1. ročníku a pro zápis po přerušení studia  [PDF k vyplnění v programu Acrobat Reader] 30.6.2016
Potvrzení o studiu (studenti, včetně bývalých, mohou získat v elektronické formě ze SIS) [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 7.10.2016
Prohlášení o zanechání studia [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 17.9.2019
Všeobecná žádost (přerušení studia, individuální studijní plán apod.) [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 1.1.2014
Oznámení (o změně trvalé adresy, příjmení, apod.) [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 1.1.2014
Oznámení o těhotenství/narození dítěte/převzetí dítěte do péče [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 25.3.2019
Plná moc k vyzvednutí diplomu [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 7.12.2016
Plná moc k vyřizování studijních záležitostí [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 7.12.2016
Žádost o vydání Výkazu o studiu (tzv. indexu) [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 24.3.2020

Poplatky

   
Žádost o splátkový kalendář [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 24.3.2020
Dohoda o splátkách [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 24.3.2020

Předměty (uznání, zápis, výsledky...)

Žádost o závazné zapsání předmětu do SIS se splněnou prerekvizitou v předchozím studiu [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 16.4.2014
Žádost o zapsání výsledku předmětu splněného na jiné VŠ [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 12.10.2017
Žádost o uznání již jednou splněných studijních povinností s přiznáním kreditů (stejným či rozdílným kódem předmětů v SIS) [DOC k vyplnění po vytištění z programu Word] 1.12.2017
Žádost o uznání již jednou splněných studijních povinností bez přiznání kreditů (stejným či rozdílným kódem předmětů v SIS) [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 12.10.2017
Žádost o uznání kreditů získaných v rámci programu Erasmus [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 1.1.2014

Stipendia

Plná moc k přebírání rozhodnutí a vzdávání se odvolání [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 30.1.2019

Závěrečné práce

Žádost o změnu tématu anebo vedoucího [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 12.12.2018

Akce dokumentů