E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFormuláře pro studenty

bakalářského a navazujícího magisterského studia
Rozcestník formulářů

 Bc. a NMgr.  studium

Ph. D. studium

Pro uchazeče

Pro studenty

Pro zaměstnance

Pro uchazeče

Pro studenty

Pro zaměstnance

 

 

Pro práci se soubory PDF použijte Acrobat Reader.
Pro práci se soubory DOC, DOCX, RTF a XLSX použijte programy balíku Microsoft Office.

Formulář

Typ

Poslední úprava

Zápisový list - určen výhradně pro zápis do 1. ročníku a pro zápis po přerušení studia  [PDF k vyplnění v programu Acrobat Reader] 30.6.2016
Potvrzení o studiu (studenti, včetně bývalých, mohou získat v elektronické formě ze SIS) [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 7.10.2016
Prohlášení o zanechání studia [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 17.9.2019
Všeobecná žádost (přerušení studia, individuální studijní plán, splátkový kalendář apod.) [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 1.1.2014
Oznámení (o změně adresy, příjmení, apod.) [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 1.1.2014
Oznámení o těhotenství/narození dítěte/převzetí dítěte do péče [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 25.3.2019
Plná moc k vyzvednutí diplomu [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 7.12.2016
Plná moc k vyřizování studijních záležitostí [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 7.12.2016
Žádost o vydání Výkazu o studiu (tzv. indexu) [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 30.10.2017

Poplatky

   
Žádost o splátkový kalendář [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 25.4.2018
Dohoda o splátkách [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 25.4.2018

Předměty (uznání, zápis, výsledky...)

Žádost o závazné zapsání předmětu do SIS se splněnou prerekvizitou v předchozím studiu [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 16.4.2014
Žádost o zapsání výsledku předmětu splněného na jiné VŠ [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 12.10.2017
Žádost o uznání již jednou splněných předmětů s příslušným počtem kreditů (stejným či rozdílným kódem předmětů v SIS) [DOC k vyplnění po vytištění z programu Word] 1.12.2017
Žádost o uznání již jednou splněných předmětů s 0 kredity (stejným či rozdílným kódem předmětů v SIS) [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 12.10.2017
Žádost o uznání kreditů získaných v rámci programu Erasmus [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 1.1.2014

Stipendia

Plná moc k přebírání rozhodnutí a vzdávání se odvolání [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 30.1.2019

Závěrečné práce

Žádost o změnu tématu anebo vedoucího [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 12.12.2018

Akce dokumentů