E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFormuláře pro studenty

bakalářského a navazujícího magisterského studia
Rozcestník formulářů

 Bc. a NMgr.  studium

Ph. D. studium

Pro uchazeče

Pro studenty

Pro zaměstnance

Pro uchazeče

Pro studenty

Pro zaměstnance

 

 

Pro práci se soubory PDF použijte Acrobat Reader.
Pro práci se soubory DOC, DOCX, RTF a XLSX použijte programy balíku Microsoft Office.

Formulář

Typ

Poslední úprava

Zápisový list - určen výhradně pro zápis do 1. ročníku a pro zápis po přerušení studia  [PDF k vyplnění v programu Acrobat Reader] 30.06.2016
Potvrzení o studiu [DOC k vyplnění v programu Word] 7.10.2016
Prohlášení o zanechání studia [DOCX k vyplnění v programu Word a následnému podpisu po vytištění] 7.9.2016
Všeobecná žádost (přerušení studia, individuální studijní plán, splátkový kalendář apod.) [DOC k vyplnění po vytištění z programu Word] 1.1.2014
Oznámení (o změně adresy, příjmení, apod.) [DOC k vyplnění po vytištění z programu Word] 1.1.2014
Oznámení o těhotenství/narození dítěte/převzetí dítěte do péče [DOC k vyplnění po vytištění z programu Word] 11.9.2017
Plná moc k vyzvednutí diplomu [DOC k vyplnění po vytištění z programu Word] 7.12.2016
Plná moc k vyřizování studijních záležitostí [DOCX k vyplnění po vytištění  z programu Word] 7.12.2016
Žádost o vydání Výkazu o studiu (tzv. indexu) [DOCX k vyplnění v programu Word a následnému podpisu po vytištění] 30.10.2017

Poplatky

   
Žádost o splátkový kalendář [DOCX k vyplnění v programu Word a následnému podpisu po vytištění] 25.4.2018
Dohoda o splátkách [DOCX k vyplnění v programu Word a následnému podpisu po vytištění] 25.4.2018

Předměty (uznání, zápis, výsledky...)

Žádost o závazné zapsání předmětu do SIS se splněnou prerekvizitou v předchozím studiu [DOC k vyplnění po vytištění z programu Word] 16.4.2014
Žádost o zapsání výsledku předmětu splněného na jiné VŠ [DOC k vyplnění po vytištění z programu Word] 12.10.2017
Žádost o uznání již jednou splněných předmětů s příslušným počtem kreditů (stejným či rozdílným kódem předmětů v SIS) [DOC k vyplnění po vytištění z programu Word] 1.12.2017
Žádost o uznání již jednou splněných předmětů s 0 kredity (stejným či rozdílným kódem předmětů v SIS) [DOC k vyplnění po vytištění z programu Word] 12.10.2017
Žádost o uznání kreditů získaných v rámci programu Erasmus [DOC k vyplnění po vytištění z programu Word] 1.1.2014

Stipendia

Plná moc k přebírání rozhodnutí a vzdávání se odvolání [DOC k vyplnění po vytištění z programu Word] 18.10.2016

Státní závěrečné zkoušky

Přihláška k závěrečné zkoušce a obhajobě závěrečné písemné práce doplňujícího pedagogického studia [DOC k vyplnění po vytištění z programu Word] 1.1.2014
Přihláška k části státní závěrečné zkoušky pedagogika a psychologie na FF UK [RTF k vyplnění po vytištění z programu Word] 1.1.2014
Přihláška k části státní závěrečné zkoušky pedagogika a psychologie na PeDF UK [DOCX k vyplnění po vytištění z programu Word] 14.3.2014

Akce dokumentů