E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFormuláře

agenda bakalářského a navazujícího magisterského studia

Přepínač agendy

Bc. a NMgr.  studium    |     Ph. D. studium


 

Pro práci se soubory PDF použijte Acrobat Reader.
Pro práci se soubory DOC, DOCX, RTF a XLSX použijte programy balíku Microsoft Office.

 

Formulář

Typ

Poslední úprava

Zápisový list - určen výhradně pro zápis do 1. ročníku a pro zápis po přerušení studia  [PDF k vyplnění v programu Acrobat Reader] 30.06.2016
Potvrzení o studiu [DOC k vyplnění v programu Word] 7.10.2016
Prohlášení o zanechání studia [DOCX k vyplnění v programu Word a následnému podpisu po vytištění] 7.9.2016
Všeobecná žádost (přerušení studia, individuální studijní plán, splátkový kalendář apod.) [DOC k vyplnění po vytištění z programu Word] 1.1.2014
Oznámení (o změně adresy, příjmení, apod.) [DOC k vyplnění po vytištění z programu Word] 1.1.2014
Oznámení o těhotenství/narození dítěte/převzetí dítěte do péče [DOC k vyplnění po vytištění z programu Word] 11.9.2017
Plná moc k vyzvednutí diplomu [DOC k vyplnění po vytištění z programu Word] 7.12.2016
Plná moc k vyřizování studijních záležitostí [DOCX k vyplnění po vytištění  z programu Word] 7.12.2016
Žádost o vydání Výkazu o studiu (tzv. indexu) [DOCX k vyplnění v programu Word a následnému podpisu po vytištění] 30.10.2017

Předměty (uznání, zápis, výsledky...)

Žádost o závazné zapsání předmětu do SIS se splněnou prerekvizitou v předchozím studiu [DOC k vyplnění po vytištění z programu Word] 16.4.2014
Žádost o zapsání výsledku předmětu splněného na jiné VŠ [DOC k vyplnění po vytištění z programu Word] 12.10.2017
Žádost o uznání již jednou splněných předmětů s příslušným počtem kreditů (stejným či rozdílným kódem předmětů v SIS) [DOC k vyplnění po vytištění z programu Word] 1.12.2017
Žádost o uznání již jednou splněných předmětů s 0 kredity (stejným či rozdílným kódem předmětů v SIS) [DOC k vyplnění po vytištění z programu Word] 12.10.2017
Žádost o uznání kreditů získaných v rámci programu Erasmus [DOC k vyplnění po vytištění z programu Word] 1.1.2014

Stipendia (pro studenty)

Plná moc k přebírání rozhodnutí a vzdávání se odvolání [DOC k vyplnění po vytištění z programu Word] 18.10.2016

Stipendia (pro zaměstnance)

Formulář č. 1 - Návrh na přiznání stipendia a převod prostředků na stipendijní fond
(tento formulář nelze použít pro stipendia na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zákona č. 130/2002 sb.)
[PDF k vyplnění v programu Acrobat Reader] 9.10.2017
Formulář č. 2 - Návrh na přiznání stipendia
(tento formulář nelze použít pro stipendia na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zákona č. 130/2002 sb.)
[PDF k vyplnění v programu Acrobat Reader] 9.10.2017
Formulář č. 3 - Návrh na přiznání stipendia na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zákona č. 130/2002 sb. [PDF k vyplnění v programu Acrobat Reader] 9.10.2017
Formulář č. 4 - Příloha k návrhu na přiznání stipendia (hromadný seznam v PDF) [PDF k vyplnění v programu Acrobat Reader] 9.10.2017
Formulář č. 4 - Příloha k návrhu na přiznání stipendia (hromadný seznam v XLSX) [XLSX k vyplnění v programu Excel] 30.10.2017

Státní závěrečné zkoušky

Přihláška k závěrečné zkoušce a obhajobě závěrečné písemné práce doplňujícího pedagogického studia [DOC k vyplnění po vytištění z programu Word] 1.1.2014
Přihláška k části státní závěrečné zkoušky pedagogika a psychologie na FF UK [RTF k vyplnění po vytištění z programu Word] 1.1.2014
Přihláška k části státní závěrečné zkoušky pedagogika a psychologie na PeDF UK [DOCX k vyplnění po vytištění z programu Word] 14.3.2014

Akce dokumentů