E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFormuláře pro studenty

bakalářského a navazujícího magisterského studia
Rozcestník formulářů

 Bc. a NMgr.  studium

Ph. D. studium

Pro uchazeče

Pro studenty

Pro zaměstnance

Pro uchazeče

Pro studenty

Pro zaměstnance

 

 

Pro práci se soubory PDF použijte Acrobat Reader.
Pro práci se soubory DOC a DOCX použijte programy balíku Microsoft Office.

Formulář

Typ

Poslední úprava

Potvrzení o studiu - studenti mohou získat v elektronické formě ze SIS, obdobně potvrzezní o absolvování absolventi a potvrzení o průběhu studia i bývalí studenti [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 28.1.2019
Všeobecná žádost (přerušení studia, individuální studijní plán apod.) [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 10.1.2022
Zápisový list - pouze pro zápis do studia po přerušení studia [PDF k vyplnění v programu Acrobat Reader] 30.6.2016
Prohlášení o zanechání studia [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 3.9.2020
Oznámení o těhotenství/narození dítěte/převzetí dítěte do péče [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 29.6.2020
Oznámení o změně osobních údajů [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 29.6.2020
Plná moc k vyzvednutí diplomu [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] v režii RUK
Plná moc k vyřizování studijních záležitostí [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 7.12.2016
Žádost o vydání Výkazu o studiu (tzv. indexu) [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 24.3.2020
Potvrzení o přihlášení ke zkoušce [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 5.1.2021

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

[DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 12.5.2020

Poplatky

   
Žádost o splátkový kalendář [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 29.6.2020
Dohoda o splátkách [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 29.6.2020

Předměty (uznání, zápis, výsledky...)

Žádost o závazné zapsání předmětu do SIS se splněnou prerekvizitou v předchozím studiu [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 29.6.2020
Žádost o zapsání výsledku předmětu splněného na jiné VŠ [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 29.6.2020
Žádost o uznání již jednou splněných studijních povinností s přiznáním kreditů (stejným či rozdílným kódem předmětů v SIS) [DOC k vyplnění po vytištění z programu Word] 6.10.2021
Žádost o uznání již jednou splněných studijních povinností bez přiznání kreditů (stejným či rozdílným kódem předmětů v SIS) [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 29.6.2020
Žádost o uznání kreditů získaných v rámci programu Erasmus [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 29.6.2020

Stipendia

Plná moc k přebírání rozhodnutí a vzdávání se odvolání [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 29.6.2020

Závěrečné práce

Žádost o změnu tématu anebo vedoucího [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 29.6.2020

Státní zkoušky

Žádost o distanční formu konání státních závěrečných zkoušek [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 25.3.2021

Akce dokumentů