E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVolby do Akademického senátu Univerzity Karlovy (AS UK) na Přírodovědecké fakultě

Předsednictvo AS UK vyhlásilo svým rozhodnutím ze dne 28.5.5012 volby na volební období 2013-2016 (v I. sboru, do něhož patří i naše fakulta). Podrobnosti k rozhodnutí AS UK a pravidlům voleb je možné nalézt na http://cuni.cz/UK-1407.html

Protokol o průběhu voleb, volební výsledky.

Vyhlášení

V těchto volbách se za každou fakultu volí dva zástupci z řad akademických pracovníků a dva zástupci z řad studentů.

Akademický senát Přírodovědecké fakulty UK dne 14. 6. 2012 (s úpravou hlasováním per rollam) a dne 18. 10. 2012 stanovil harmonogram, podle něhož se volby uskuteční ve dnech 5. a 6. 11., vždy od 10:00 do 14.00 hodin ve vestibulech budov Albertov 6 (děkanát), Hlavova 8 (chemie) a Viničná 7 (biologie). Dále AS PřF UK schválil volební komisi ve složení: Jiří Hudeček (předseda), Zuzana Bosáková, Zita Bukovská, Lucie Diblíková, Lukáš Holman, Štepánka Housková, Jan Kotek, Vladimír Krylov, Ondřej Krýza, Dobroslav Matějka, Petr Motloch, Olga Rothová, Zdeněk Žižka.

volby proběhnou v budovách Albertov 6, Viničná 7 a Hlavova 8 ve dnech 5. - 6. 11. 2012 vždy od 10 do 14 hodin

Ve stavoveném termínu obdržela volební komise následující návrhy (které obsahovaly všechny povinné náležitosti). Jsou přiloženy jako soubory PDF, můžete si je pročíst.

Kandidáti

Do zaměstnanecké komory

Do studentské komory

Akce dokumentů