E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVyhlášení voleb do ZKAS 2022

Volby zaměstnanecké komory ASF 2022-2024

ASF vyhlásil volby do zaměstnaneckého senátu ASF. Volby proběhnou v termínu 9. až 11. listopadu 2021

Podání kandidatury je stanoveno nejpozději do 1. 11. 2021 (včetně) elektronicky k rukám předsedy volební komise Mariana Novotného a písemně do podatelny. 

Nejpozději 3. 11. 2021 zveřejní volební komise seznam kandidátů.

Volby proběhnou elektronicky.

Pro účely voleb do Akademického senátu fakulty se akademičtí pracovníci dělí do čtyř volebních okrsků. Počty mandátů v jednotlivých okrscích byly stanoveny podle Volebního řádu Akademického senátu fakulty:

  • 6 zástupců biologické sekce
  • 3 zástupci chemické sekce
  • 3 zástupci geografické sekce
  • 2 zástupci geologické sekce a ÚŽP

 

Podrobné informace k organizaci voleb do ZKAS

Návrh kandidatury

Souhlas s kandidaturou

Akce dokumentů