E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDobroslav Matějka

Kandidát do senátu

 

Životopis


RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
narozen: 25. 4. 1956 v Havlíčkově Brodě

Vzdělání, vědecké hodnosti a dosavadní činnost:
1976-1980 studium geochemie, PřF UK (1980 RNDr.)
1981-1985 interní vědecká aspirantura na PřF UK
1985-1987 odborný referent střediska vědeckých informací PřF UK
1987-1988 vědecký asistent na katedře mineralogie, geochemie a krystalografie PřF UK
1988- odborný asistent tamtéž (nyní Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů)
1991 obhajoba kandidátské disertace

Pedagogická činnost:
- přednáška a cvičení „Minerály a horniny I“ pro BS Hospodaření s přírodními zdroji, Praktická geobiologie, Geologie zaměřená na vzdělávání (jednooborová), Chemie zaměřená na vzdělávání (jednooborová),
- přednáška a cvičení "Didaktika geologie I" NMS Učitelství geologie na SŠ,
- další přednášky, výběrové přednášky, cvičení a exkurze pro učitelské i odborné studium

Zaměření výzkumné činnosti:
- didaktika geologických věd
- mineralogie a geochemie magmatických a metamorfovaných hornin

Řešitel či spoluředitel projektů FRVŠ, GAUK, GAČR, MŠMT, MV, MPO.
Spoluautor učebnic přírodopisu pro ZŠ (Scientia, Fraus).

Hlavní zásluha o lidstvo:
vecpání předmětu Geologie do Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (externí autor RVP G)

Členství v komisích (současné):
Meziresortní pracovní skupina pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu při MŽP

Členství v organizacích
Česká geologická společnost; v minulosti člen hlavního výboru, předseda pražské pobočky (1996 – 2005)
Österreichische Mineralogische Gesellschaft

Představa o činnosti v Akademickém senátu UK PřF:
V případě zvolení mimo jiné hodlám:
  • Hájit a prosazovat v senátu zájmy geologické sekce, zároveň však v důležitých rozhodováních hledat vyvážený kompromis vedoucí ku prospěchu celé fakulty. Snad jediné, co rovnou odmítám, je další prostorová redukce geologické sekce.

  • Usilovat o zkvalitnění podmínek studia na naší fakultě ve všech směrech.

  • Iniciovat a podporovat aktivity vedoucí k propagaci, zkvalitnění a zvýšení prestiže přírodních věd a jejich studia v očích veřejnosti a zejména studentů a žáků středních a základních škol.

  • Rozvíjet aktivity související se vzděláváním seniorů v rámci univerzity třetího věku.

Akce dokumentů