E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVolby do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty

Informace o volbách do ASF

Akademická obec Přírodovědecké fakulty volí 28 senátorů Akademického senátu fakulty (14 z řad akademickým pracovníků, 14 z řad studentů). Fakulta je pro účely voleb rozdělena na volební okrsky.

Volby se řídí Volebním řádem Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UK. Všichni senátoři jsou voleni na dvouleté volební období.

Proběhlé volby, zakládající současné složení ASF

Studentská komora

Poslední proběhlé volby do Studentské komory se uskutečnily v prosinci 2016, na které byly navázány doplňovací volby na 1 volný mandát v chemickém okrsku.

Další řádné volby se uskuteční v prosinci 2018.

Zaměstnanecká komora

Poslední proběhlé volby do Zaměstnanecké komory se uskutečnily v prosinci 2014.

Další řádné volby se uskuteční v prosinci 2019.


Archiv podkladů pro všechny předcházející volby.

Akce dokumentů