E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVolby do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty

Informace o aktuálních volbách do ASF

 

Akademická obec Přírodovědecké fakulty volí 28 členů Akademického senátu fakulty (14 zástupců pedagogů a 14 zástupců studentů). Fakulta je pro účely voleb rozdělena na volební okrsky.

Volby se řídí Volebním a jednacím řádem Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UK. Zástupci pedagogů jsou voleni na tříleté volební období, zástupci studentů na dvouleté.

 


Proběhlé volby, zakládající současné složení ASF

Studentská komora

Poslední proběhlé volby do Studentské komory se uskutečnily v prosinci 2016, na které byly navázány doplňovací volby na 1 volný mandát v chemickém okrsku.

Další řádné volby se uskuteční v prosinci 2018.

Zaměstnanecká komora

Poslední proběhlé volby do Zaměstnanecké komory se uskutečnily v prosinci 2014.

Další řádné volby se uskuteční v prosinci 2017.


Archiv podkladů pro všechny předcházející volby.

Akce dokumentů