E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR ÉTA a programy mezinárodní spolupráce: seminář (11/9/2019)

Technologická agentura České republiky (TA ČR) pořádá seminář věnovaný nadcházející veřejné soutěži Programu Éta a mezinárodní spolupráci v programech TA ČR (připravovaná 1. veřejná soutěž Programu Kappa a cofundové výzvy). 

Kdy: 11. 9. 2019 (13:00 – 16:00)
Kde: Modrá posluchárna, Univerzita Karlova, Celetná 20Praha 1

Informace o akci a odkaz pro registraci.

Uchazeči na semináři získají informace o principech programu Éta, parametrech veřejné soutěže a příkladech dobré praxe. Dále bude uchazečům představena možnost mezinárodní spolupráce v rámci ERA-NET cofundových výzev a připravovaný program KAPPA.

Předběžné informace k připravovaným soutěžím Éta a Kappa na stránkách Přírodovědecké fakulty.

  • Program ÉTA podporuje zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoj a inovací. Financovány jsou projekty, které jsou zaměřeny na mezioborové přístupy, propojují výzkum technického a netechnického charakteru či vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu směrem k aplikacím. V jádru projektu musí stát společenské vědy a nebo humanitní vědy a nebo umění a to do takové míry, že v případě jejich vyjmutí by byl projekt nerealizovatelný. Předpokládaná délka projektu je 3 roky. Maximální míra financování je 80%.
  • Připravovaný Program KAPPA podporuje mezinárodní spolupráci subjektů z ČR s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska v aplikovaném výzkumu a propojování výzkumných organizací s podniky a dalšími subjekty na národní i mezinárodní úrovni) působící v různých společenských oblastech. Hlavním cílem je posílení rozvoje znalostí založených na výzkumu a zavádění konkrétních výledků výzkumů do praxe. Vedlejším cílem programu je podpora projektů zaměřených na zachytávání a ukládání uhlíku. Předpokládaná délka projektu je 5 let. Maximální míra financování je 80%.

Kontaktní osoba pro TA ČR na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 16. 8. 2019.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Pátek 16.08.2019 12:20

Akce dokumentů