E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR EPSILON: Plánovaná soutěž – prioritní výzkumné cíle

Technologická agentura České republiky (TA ČR) zveřejnila další informace k plánované 4. veřejné soutěži programu EPSILON – zveřejněn byl seznam prioritních výzkumných cílů a upozornění, že v soutěži je zavedena role tzv. aplikačního garanta. Soutěž bude vyhlášena 28. 2. 2018, kdy bude také zveřejněna zadávací dokumentace.

POZOR: K této veřejné soutěži mohou být pro Přírodovědeckou fakultu vyhlášeny závazné interní pokyny a dřívější interní termín pro odevzdání – sledujte prosím grantové aktuality nebo fakultní aktuality pro zaměstnance.

Pokud plánujete podání přihlášky do této výzvy, informujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz).

Cílem programu EPSILON je podpora projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách.

Aplikačním garantem je zpravidla budoucí uživatel výsledků projektu (firma, instituce veřejné správy atd.), který deklaruje zájem o výsledky výzkumu, podílí se na nastavení projektového záměru, zpravidla může být také členem projektového konsorcia a čerpat grantové prostředky a následně se podílí na implementaci výsledků projektu v praxi. V každém návrhu projektu musí být alespoň jeden aplikační garant nebo může být aplikačních garantů více.

Maximální míra podpory za projekt bude 60% celkových uznaných nákladů, zbývající náklady pravděpodobně budou muset být hrazeny účastníky projektu z neveřejných zdrojů.

V programu mohou být podporovány pouze projekty, které odůvodněně předpokládají dosažení alespoň jednoho z následujících druhů výsledků:

  • P – patent;
  • G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek;
  • Z – poloprovoz, ověřená technologie;
  • R – software;
  • F – průmyslový a užitný vzor;
  • N – certifikované metodiky, postupy a specializované mapy s odborným obsahem.

Další informace:

Kontaktní osoba pro TA ČR na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 19. 2. 2018.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Pondělí 19.02.2018 09:35

Akce dokumentů