E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGranty hl. m. Prahy: Životní prostředí

Byl vyhlášen grantový program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2019 (s ukončením realizace v roce 2020). Uzávěrka je 7. 1. 2019.
Pozor: Za jednu instituci, v našem případě za Univerzitu Karlovu, je možné předložit maximálně 4 žádosti o grant.

Pokud plánujete podání žádosti do této soutěže, kontaktujte prosím co nejdříve Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit formální náležitosti přihlášky (je vyžadováno mnoho příloh, které nelze zajistit ze dne na den).
Vzhledem k omezenému počtu žádostí za univerzitu nemusí být umožněno podání žádostí, které nebudou nahlášeny dostatečně včas.

Maximální výše dotace je 450 000 Kč (900 000 Kč pro oblast VI), míra financování je až 100%. Projekty musí být ukončeny do 31. 12. 2020.

Pro Přírodovědeckou fakultu se zdají zajímavé následující tematické oblasti:

 • III. Ochrana přírody 
  1. Ochrana a vytváření vhodných životních podmínek pro živočichy i rostlinstvo na území hl. m. Prahy
  3. Přírodovědný průzkum flóry a fauny na území hl. m. Prahy
 • IV. Ekologická výchova
 • V. Specifické projekty 
  1. Symbióza a kooperace - člověk, živočich, rostlina (např. využití hospodářských zvířat při péči o zvláště chráněná území a přírodní parky)
  3. Projekty z oblasti odpadového hospodářství přinášející netradiční formy řešení, případně nové pohledy na řešení situací v této oblasti
  4. Projekty na ochranu ptactva
 • VI. Výukové a vzdělávací programy pro školy
 • VII. Adaptace na klimatickou změnu 
  1. Projekty Environmentálního vzdělávání a osvěty

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 31. 10. 2018.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Středa 31.10.2018 12:20

Akce dokumentů