E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníM-era.Net: mezinárodní projekty materiálového výzkumu – výzva otevřena

V rámci iniciativy M-era.Net byla vyhlášena výzva k předkládání návrhů mezinárodních projektů zaměřených na materiálový výzkum. Uzávěrka pro předběžné návrhy projektů (pre-proposals) je 16. 6. 2020.
Účast českých subjektů v projektech bude financovat Technologická agentura České republiky (TA ČR).

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu, nejpozději 3 týdny před uzávěrkou, Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit všechny administrativní náležitosti přihlášky.

Do projektu musí být zapojeni minimálně 3 partneři ze 2 zemí zapojených do výzvy, z toho alespoň jedna musí být země EU nebo asociovaná k programu H2020. Doporučovaná velikost konsorcia je 3-5 partnerů. Každý partner musí splňovat kritéria způsobilosti svého národního poskytovatele. Maximální doba řešení projektů je 36 měsíců.

Financovaná témata:

  • Modelling for materials engineering and processing
  • Innovative surfaces, coatings and interfaces
  • High performance composites
  • Functional materials
  • New strategies for advanced material-based technologies in health applications*
  • Materials for additive manufacturing

*POZOR: TA ČR nepodpoří projekty týkající se regenerativní medicíny.

Financování účasti českých subjektů je navázáno na program TA ČR Epsilon. Maximální míra financování pro českou část projektu je 85% uznaných nákladů. V případě českých subjektů bude financován pouze aplikovaný výzkum a experimentální vývoj.

Projektové návrhy budou podávány elektronicky koordinátorem projektu prostřednictvím online systémuSoučasně budou čeští účastníci muset k datu uzávěrky odevzdat TA ČR povinné národní přílohy.

Odeslání národních příloh TA ČR prostřednictvím datové schránky a některé přílohy samotné zajistí Fakulta, proto je nutné, aby zájemci o účast v dostatečném předstihu kontaktovali Oddělení projektového řízení (na klara.sobotikova@natur.cuni.cz).

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 20. 3. 2020.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Pátek 20.03.2020 11:25

Akce dokumentů