E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníM-era.Net: mezinárodní projekty materiálového výzkumu – výzva otevřena

V rámci iniciativy M-era.Net byla vyhlášena výzva k předkládání návrhů mezinárodních projektů zaměřených na materiálový výzkum. Uzávěrka pro předběžné návrhy projektů (pre-proposals) je 18. 6. 2019.
Účast českých subjektů v projektech bude financovat Technologická agentura České republiky (TA ČR).

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu, nejpozději 3 týdny před uzávěrkou, Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová), ludmila.souckova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit všechny administrativní náležitosti přihlášky.

Do projektu musí být zapojeni minimálně 3 partneři ze 2 zemí zapojených do výzvy, z toho alespoň jedna musí být země EU nebo asociovaná k programu H2020. Doporučovaná velikost konsorcia je 3-5 partnerů. Každý partner musí splňovat kritéria způsobilosti svého národního poskytovatele. Maximální doba řešení projektů je 36 měsíců.

Financovaná témata:

  • Modelling for materials engineering and processing
  • Innovative surfaces, coatings and interfaces
  • High performance composites
  • Functional materials
  • New strategies for advanced material-based technologies in health applications
  • Materials for additive manufacturing

Financování účasti českých subjektů je navázáno na program TA ČR Epsilon. Maximální míra financování pro českou část projektu je 60% uznaných nákladů, zbývající náklady musí být hrazeny českými účastníky projektu z neveřejných zdrojů. V případě českých subjektů bude financován pouze aplikovaný výzkum a experimentální vývoj.

Projektové návrhy budou podávány elektronicky koordinátorem projektu prostřednictvím online systémuSoučasně budou čeští účastníci pravděpodobně muset k datu uzávěrky odevzdat TA ČR povinné národní přílohy.

Odeslání národních příloh TA ČR prostřednictvím datové schránky a některé přílohy samotné zajistí Fakulta, proto je nutné, aby zájemci o účast v dostatečném předstihu kontaktovali Oddělení projektového řízení (na ludmila.souckova@natur.cuni.cz).

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 19. 3. 2019.
Úprava 10. 4. 2019 (odkaz na příručku TA ČR).
Úprava 15. 4. 2019 (odkaz na TA ČR workshop).
Úprava 29. 4. 2019 (odstraněn odkaz na workshop 26. 4. 2019).
Úprava 10. 5. 2019 (TA ČR dotazník k hledání partnerů).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Úterý 19.03.2019 13:15

Akce dokumentů