E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInterreg Česko-Sasko: termíny pro podávání žádostí v roce 2018 a 2019

 

Tato informace už není aktuální. Přečtěte si prosím, NOVOU AKTUALITU K TÉTO VÝZVĚ


V rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko byly vyhlášeny doporučené nejzazší termíny pro podání projektové žádosti: 14. 12. 2018, 12. 4. 2019, 28. 6. 2019.

Aktualizace 18. 12. 2017:
Z důvodu vyčerpání finančních alokací v některých investičních prioritách lze nové žádosti podávat pouze do prioritní osy 4 (Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě), do fondu malých projektů (přeshraničních setkávání a výměny, „people-to-people“ projekty do 30 000 EUR), nebo jen jako náhradní projekty do prioritní osy 3 (Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení – například environmentální vzdělávání).
Aktuální možnosti dotace.
Popis prioritních os.

Pokud plánujete účast na projektu podávaném do této výzvy, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu, minimálně 3 týdny před uzávěrkou Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová) nebo Tomáš Palatý), aby bylo možné včas zajistit formální náležitosti přihlášky.

Program podporuje realizaci přeshraničních projektů v česko-saském příhraničí – projekt musí mít pozitivní dopad na dotační území. Dále musí být projekt zaměřen na investiční prioritu programu, ve které jsou ještě k dispozici finanční prostředky. Doporučuje se projektový záměr předem konzultovat s příslušným kontaktním místem.

Aktuální možnosti dotace – dostupné prostředky v jednotlivých investičních prioritách.
Kontaktní místa.
Doporučené nejzazší termíny pro podání projektové žádosti.

Stále lze předkládat projekty zaměřené například na následující témata:

  • Plánování, přeshraniční management a realizace společných opatření v oblasti ochrany přírody a životního prostředípéče o krajinu, ochrany půdy a lesů  včetně biotopůbiodiverzity a sítě NATURA 2000.
  • Podpora environmentálního vzdělávání a ekologického povědomí.

Na projektu se musí podílet alespoň 2 instituce, jedna z České republiky a jedna ze SaskaKoordinátor projektu (lead partner) musí mít sídlo v dotačním území. Míra financování je 85%.

Kontaktní osoby pro programy Interreg na Přírodovědecké fakultě:
Tomáš Palatý a Ludmila Součková (Müllerová).

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 17. 10. 2017.
Úprava 18. 12. 2017 (omezení aktuálních možností dotace).
Úprava 16. 10. 2018 (uzávěrky na konci roku 2018 a v roce 2019).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Úterý 17.10.2017 15:15

Akce dokumentů